Tesla höll nyligen sin efterlängtade Investor Day på Gigafactory i Austin, Texas, där företagets VD Elon Musk avslöjade sin Master Plan 3, där Tesla siktar på att leda arbetet med att eliminera fossila bränslen och konvertera till en 100 % hållbar, elektrifierad framtid . Musk är hoppfull om att detta kommer att vara möjligt 2050. Han tillkännagav också utvecklingen av Model 2, ett elfordon på 25 000 dollar, som förväntas vara tillgänglig om tre år och som kommer att göra elbilar mer tillgängliga för allmänheten. Det är spännande nyheter för Nimbnet, vars uppdrag är att bygga ett stort nätverk av laddpunkter för att stödja både person- och tunga transporter, och sträva efter en helt elektrisk framtid.

Elon Musk betonade vikten av förnybar energi för att uppnå en hållbar framtid och konstaterade att världen behöver 30 TW förnybar energiproduktion och 240 TWh lagring. Enligt Musk skulle den infrastruktur som behövs för att producera och lagra all förnybar energi bara kräva 0,2 % av världens yta, och ännu mindre om sol- och vindfälten är offshore. Som jämförelse är endast 1,5 % av Sveriges mark i stadsutveckling.

Teslas plan för att eliminera fossila bränslen fokuserar på fem arbetsområden:

  1. Förnybart driva det befintliga nätet
  2. Att byta till elfordon
  3. Byt hem, företag, industrivärme till värmepumpar
  4. Högtemperaturvärmelagring och leverans och väteanvändning för industriella kemiska processer
  5. Hållbart bränsle till flygplan och båtar

Musks Master Plan 3 projekterar att det kommer att kosta 10 biljoner dollar – 10 % av 2022 års globala BNP – för att uppnå denna vision. Han sa att detta inte är ett stort belopp i förhållande till den globala ekonomin. Han förtydligade också att ”det finns en tydlig väg till hållbar energi på jorden” och att ”den inte kräver att naturliga livsmiljöer förstörs. Den kräver inte heller att vi snålar och slutar använda elektricitet eller fördömer oss att vara i kylan.”

Ett annat spännande tillkännagivande var utvecklingen av Model 2, ett elfordon på 25 000 dollar under de kommande tre åren. Model 2 är en del av Teslas uppdrag att påskynda övergången till hållbar energi och minska kostnaderna för elfordon. Musk uppgav att företaget har arbetat hårt för att utveckla ett billigare batteri och minska tillverkningskostnaderna till hälften av vad det kostar att montera Model 3 och Model Y. Fordonet kommer att byggas på en Next Generation Platform vilket möjliggör en halvering av tillverkningens fotavtryck genom att använda 75 % mindre kiselkarbid och stödja alla batterikemier. Han uppgav att Teslas fordon är designade för automatiserad tillverkning, vilket har möjliggjort minskningen av tillverkningens fotavtryck.

Sammantaget var Teslas investerardag full av spännande tillkännagivanden och elektrifierande planer för framtiden. Model 2 kommer att revolutionera elfordonsmarknaden genom att erbjuda ett högkvalitativt, prisvärt alternativ för konsumenter. Dessutom är Teslas engagemang för förnybar energi och strömlinjeformade tillverkningsprocesser viktiga steg mot att uppnå en hållbar framtid för alla. Att göra elfordon mer överkomliga innebär en bredare tillgänglighet för allmänheten. Nimbnet strävar efter att stödja detta mål genom att bygga ett stort nätverk av laddningspunkter för en grönare framtid.

Att lära sig mer:
Tesla: Investor Day 2023 Keynotes
Teknikens Värld: Tesla: Hållbar energi är inte bara möjlig – utan även billigare
Driving: Here’s what went down at Tesla Investor Day 2023
Forbes: Tesla Investor Day 2023: $25,000 Next Gen Vehicle To Be Made In Mexico

Bildkälla: Tesla