Nimbnets mål är att hjälpa hela Sverige att göra omställningen till eldrivna tunga transporter och därför är vi också också väldigt glada när vi kan se nya laddstationer från andra företag. Det är bara genom att arbeta tillsammans som vi kan säkerställa att produkter kan flyttas på grönast möjliga vis från ena änden av vårt land till den andra.

Det kommunägda kraftbolaget Skellefteå Kraft har precis öppnat norra Sveriges första allmänna snabbladdare för tunga transporter . Fredrik Jonsson, avdelningschef för E-mobilitet på Skellefteå Kraft citeras och säger att det unika med denna push för snabbladdning av tunga fordon är att alla aktörer från hela värdekedjan samarbetar. Övergången till förnybar el som den huvudsakliga energikällan är avgörande för en hållbar samhällsomställning. Med förnybar energi kan vi driva på omställningen genom bland annat elektrifierade transporter och fordon. Nimbnet applåderar insatserna och håller bestämt med om att det kommer att kräva ett oöverträffat samarbete från alla aktörer.

Totalt har 9,5 miljoner kronor investerats i Skellefteå Krafts laddstation. Tre lastbilar kommer att kunna laddas samtidigt med en effekt på 300 kW. De har köpt Sicharge D-laddare från Siemens. Stationen är delvis finansierad av klimatinvesteringsstöd från Naturvårdsverket.

Nimbnets laddstation i Nordmaling blir en mysig 180 kilometer lång tur söder om laddaren i Skelleftehamn. Vi öppnar upp under Q3 2023, tillsammans bygger vi ett rikstäckande nätverk av laddare.

Läs hela artikeln.