Fully Charged Show, en välkänd plattform grundad av partners Robert Llewellyn och Dan Caesar, som har samarbetat i tio år, har blivit en kunskapskälla för elbils- och förnybar energi-entusiaster. Med över 1 miljon prenumeranter och 168 miljoner visningar på YouTube fram till april 2023 har programmet blivit en central resurs för allt som rör elbilar.

I den senaste episoden av Fully Charged Show, som släpptes den 29 september 2023, fokuserade man på att avfärda myter om elbilar. I avsnittet medverkade Robert Llewellyn själv, Quentin Wilson från FairCharge UK, Lorna McAtear från National Grid och Euan McTurk från Plug Life Consulting.

Är Elbilar Verkligen Miljövänliga?

En av de vanligaste missuppfattningarna som behandlades i avsnittet var koldioxidavtrycket från elbilar. Många kritiker hävdar att produktionen av elbilsbatterier och den el de använder inte är så rena som de kan verka.

Det omtalade Volvo-rapporten, som påstod att det tar ungefär tio år och 70 000 kilometer för elbilar att kompensera för sina koldioxidutsläpp, diskuterades. Informationen har dock motbevisats av många universitet som tar hänsyn till faktorer som oljeproduktion, raffinering, distribution och återvinning av elbilsbatterier.

I programmet avslöjar panelmedlemmarna att myten om koldioxidskulden har fortlevt länge på grund av felaktig information och företagsmarknadsföring. I verkligheten kan elbilar kompensera för sina koldioxidutsläpp på så lite som ett år, och därefter blir de en miljövänlig tillgång.

En annan viktig poäng som framkom i diskussionen var fördelarna med elbilar för luftkvaliteten. Dessa bilar släpper inte ut skadliga gaser när de parkeras utanför skolor, i underjordiska parkeringsgarage eller på verkstäder. De bidrar till renare luft, minskar hälsoproblem och förbättrar den allmänna körupplevelsen.

’Smutsiga’ Batterier?

Den andra myten som behandlades i avsnittet gäller miljöpåverkan av elbilsbatterier. Det är ofta trott att batteriproduktionen i sig är skadlig för miljön, särskilt när den tillverkas i koldioxidintensiva gigafabriker som drivs med smutsiga energikällor. Denna tro bortser dock från en viktig punkt.

Forskning har visat att miljöpåverkan av batteritillverkning betydligt förbättras när renare energikällor används. Till exempel, när gigafabriker drivs med förnybar energi och rena metoder används för att utvinna råmaterial som litium från geotermiska vatten, minskas koldioxidavtrycket avsevärt.

Många moderna batterier, som litiumjärnfosfat (LFP) batterier, innehåller varken kobolt eller nickel, vilket gör dem etiska, långlivade och säkrare. Minskningen av användningen av kobolt och framväxten av nya batterikemier minskar snabbt miljöpåverkan av batteriproduktion.

Dessutom motbevisas myten om att batterier inte går att återvinna. Avancerade återvinningsmetoder kan återvinna en betydande del av materialen i litiumjonbatterier, inklusive litium, kobolt och koppar, med hållbara processer som uppnår upp till 100% materialåtervinning.

Att erkänna potentialen för att återvinna batterier och använda deras material flera gånger, vilket avsevärt minskar miljöavtrycket, blir av stor vikt. Denna approach är i linje med globala hållbarhetsansträngningar och ansvarsfull resurshantering.

Brandsäkerhetsrisk?

Programmet tar också upp det tredje ämnet om elbilsbatterier är benägna att brinna. En vanlig missuppfattning föreslår att elbilar har hög risk för batteribränder.

I verkligheten är det precis tvärtom. Studier visar att elbilar är 19 gånger mindre benägna att brinna än deras bensin- eller dieseldrivna motsvarigheter.

Ett slående exempel kommer från en stor flotta på över 165 000 elbilar som förvaltas av Lex Autolease, där det inte har rapporterats om några batteribränder eller fel på drivlinan. Denna omfattande undersökningsgrupp ger starka bevis för elbilarnas säkerhet.

Tusker Direct, med en flotta på 23 000 elbilar, bekräftar ytterligare säkerheten med elbilar. De har upplevt avsevärt färre incidenter av att köra slut på energi jämfört med bensin- och dieselbilar.

Myten om att elbilar ofta får slut på ström avfärdas av data som visar en minimal förekomst på 0,2% i elbilar jämfört med 2,6% i bensin- och dieselbilar.

Däck och bromsar slits lätt?

Dessutom avfärdas myten om att elbilar producerar fler partiklar på grund av slitaget på däck och bromsar av erfarenheter från ägare av elbilar.

Många rapporterar att de använder sina originaldäck i tiotusentals mil utan betydande slitage, vilket tyder på att däckslitage i elbilar inte är något stort bekymmer.

Flottförvaltare för stora elbilsflottor, som Lex Autolease och Tusker Direct, bekräftar återigen att däckunderhållsbudgetar för elbilar är jämförbara med de för bensin- och dieselbilar.

Dessutom motbevisas på ståendet om att elbilar genererar fler partiklar på grund av slitage på bromsarna genom närvaron av regenerativ bromsning i elbilar. Regenerativ bromsning förlänger avsevärt livslängden för bromsskivor, och vissa elbilar behöver byta bromsar endast efter 100 000 mil eller mer.

Klarar elnätet Belastningen?

Tanken att elnätet inte kan hantera övergången till elbilar motbevisas med flera nyckelpunkter. Elnätet kan anpassa sig och utvecklas för att hantera den växande efterfrågan på elbilar. Det är viktigt att inse att denna övergång är en gradvis process, inte en abrupt förändring. Elnätet har konsekvent anpassat sig för att möta förändrade energibehov.

Teknologiska framsteg har också avsevärt förbättrat energieffektiviteten. Till exempel har införandet av LED-lampor lett till minskad elförbrukning och gett elnätet ytterligare kapacitet för att hantera laddning av elbilar.

Dessutom övergår elnätet från en enriktad energiflödesmodell till en tvåvägsmodell som rymmer energiproduktion från distribuerade källor som solpaneler och batterier. Denna övergång förbättrar ytterligare elnätets motståndskraft.

Åtagandet att utöka förnybara energikällor, som landbaserad vindkraft, är tydligt. Under de kommande sju åren är det planerat att installera fem gånger mer landbaserad vindkraftkapacitet än vad som installerades under de senaste tre decennierna. Detta visar pågående ansträngningar för att förbättra elnätets kapacitet.

Kommer Tunga Elbilar Att Ha Problem?

Oron kring tunga elbilar rör sig kring deras vikt och potentiella strukturella problem. Det är värt att notera att de tio tyngsta bilarna på vägarna i Storbritannien är främst bensin- eller dieselmodeller, med Tesla Model X som den första elbilen på listan.

Även om elbilar tenderar att vara tyngre än vissa traditionella fordon är deras vikt inte nödvändigtvis ett problem. Till exempel väger Tesla Model 3 cirka 1,8 ton, vilket är jämförbart med många bensin- eller dieseldrivna motsvarigheter. När batteritekniken utvecklas och blir mer energitäta är det troligt att elbilar blir lättare och förbättrar sin totala effektivitet.

Bekymren om att elbilar orsakar skador på betongstrukturer, parkeringsgarage och broar är generellt obefogade. Moderna elbilar, utrustade med termisk styrning, har mindre effektbehov för uppvärmning, vilket gör dem effektiva även under extrema väderförhållanden.

I kallare klimat upplever elbilar en viss räckviddsminskning, vilket inte är avsevärt annorlunda än den minskade effektiviteten hos traditionella bensinbilar i kallt väder. Dessutom mildrar framsteg inom batterihantering och användningen av nya kemier, som litiumjärnfosfat, dessa bekymmer.

För Dyra?

Kostnaden är i slutändan en legitim oro när det gäller elbilar. Även om priserna har sjunkit under åren kan elbilar fortfarande vara dyrare än sina bensin- eller dieseldrivna motsvarigheter. Skillnaden i genomsnittspris kan vara runt 10 000 pund.

Det har blivit viktigt att se bortom den initiala kostnaden och överväga den totala ägandekostnaden. Elbilar har ofta lägre underhållskostnader, vilket resulterar i en 31% minskning av livstidsunderhållskostnaderna. Dessutom bidrar besparingarna på bränslekostnader till att göra elbilar till ett ekonomiskt fördelaktigt val på lång sikt.

Även om billigare kinesiska elbilar kommer in på marknaden finns det frågor om deras kvalitet och långsiktigt värde. Förbudet mot att sälja nya förbränningsmotorfordon i Storbritannien 2030 har gett en tydlig policy, vilket uppmuntrar betydande investeringar i elbilindustrin. Att backa från detta åtagande skulle störa fordonsindustrins planer och kunna vara skadligt för Storbritanniens ekonomi.

För att främja ökad användning av elbilar behöver regeringar erbjuda tydliga incitament och regler för att säkerställa en smidig övergång till elbilar i större skala.