Volvo Trucks har lanserat mer kraftfulla batterier för sina medelstarka elektriska lastbilar, Volvo FL och Volvo FE Electric. Kunder kan nu beställa dessa uppgraderade elektriska lastbilar, med leveranser som ska börja under hösten i år.

Dessa batterier erbjuder 42 procent extra energikapacitet, vilket möjliggör en ökad räckvidd på upp till 450 km på en enda laddning.

FL Electric-modellen av Volvo Lastvagnar kan rymma tre till sex batteripaket, som ger ett kapacitetsområde på 280 kWh till 565 kWh. Denna kapacitetsökning gör att lastbilen kan uppnå en räckvidd på 280 km (med trepack) till 450 km (med sexpack) i distributionstrafik.

Den enmotoriga drivlinan, som producerar upp till 180 kW vid toppeffekt, förblir oförändrad för den 16,7 ton tunga lastbilen. Volvo Lastvagnar har dock inte avslöjat specifika detaljer om laddning. Tidigare kunde lastbilen ladda upp till 150 kW vid CCS-laddningsplatser.

FE Electric-modellen, som väger 27 ton, har sett förbättringar i form av en batterikapacitet på 280 till 375 kWh (med tre eller fyra paket) och en maximal räckvidd på 275 kilometer.

Detta intervall gäller distributionstransportscenarier utan elektromekaniskt kraftuttag (PTO). När det elektromekaniska kraftuttaget är inkopplat och används för sophämtning reduceras räckvidden till maximalt 200 kilometer. Drivlinan och tvåmotorsdriften förblir oförändrade, med en uteffekt på upp till 225 kW.

Renare miljö, förbättrad förarupplevelse

Enligt Jessica Sandström, senior vice president för produktledning på Volvo Lastvagnar kan de elektriska lastbilarna från Volvo, med sin imponerande räckvidd på upp till 450 km, ersätta hela flottan av stadsdieselbilar som ägs av kunder.

Hon sa att Volvo FL och FE Electric bidrar till en renare miljö genom att producera minimala utsläpp och minska bullerföroreningarna. Detta bidrag gynnar klimatet och ökar upplevelsen för förare och välbefinnandet för alla som bor och pendlar i staden.

Kunderna har möjlighet att välja mindre batterier som har kortare räckvidd, vilket skulle göra det möjligt för dem att öka sin nyttolast. Enligt henne har Volvo hävdat att för varje batteri som inte bärs kan nyttolasten ökas med cirka 500 kg.

Sandström sa att vissa kunder prioriterar ökad nyttolast framför maximal räckvidd, och Volvo Lastvagnar samarbetar med dem för att fastställa den optimala lösningen.

Volvo Lastvagnar rapporterade att de sålt 5 000 elektriska lastbilar i 40 länder globalt sedan de började tillverka helelektriska lastbilar 2019. Det är dock värt att notera att företaget inte lämnade någon uppdelning efter viktklass i detta avseende.

Vid sidan av de nämnda medeltunga ellastbilarna erbjuder Volvo Lastvagnar även tunga modeller som FH, FM , och FMX i sin produktlinje. Det har satt upp ett mål att senast 2030 se till att elektriska lastbilar representerar 50 procent av all lastbilsförsäljning i världen.

Volvo

The Volvo Group is a Swedish multinational manufacturing corporation headquartered in Gothenburg. While its core activity is the production, distribution and sale of trucks, (wikipedia)

Volvo Trucks

Volvo Trucks is a truck manufacturing division of Volvo based in Gothenburg, Sweden. Volvo Trucks was a separate company within Volvo. (wikipedia)