Volta Trucks, ett banbrytande företag som specialiserat sig på att tillverka och tillhandahålla helelektriska kommersiella fordon, har meddelat sina planer på att påskynda introduktionen av sina produkter till den svenska marknaden.

Med beslutet siktar företaget på att möta den ökande efterfrågan och utnyttja det positiva mottagandet från potentiella regionala kunder.

transportbranschen i Stockholm, Göteborg och Malmö relies tungt på medelstora lastbilar för att transportera varor. Bland de olika tillgängliga lösningarna framstår Volta Zero, ett helelektriskt fordon som erbjuds i 16 och 18-tons varianter, som ett av de idealiska valen för att möta denna sektors krav.

För att öka säkerheten avviker designen av Volta Zero från den konventionella lastbilskonfiguration genom att placera föraren i sänkt läge.

Fordonet har också en hyttdesign i glashusstil för att öka säkerheten genom att ge föraren en omfattande 220-graders direkt sikt. Avancerad kamerateknik förbättrar sikten i alla riktningar, vilket säkerställer att föraren bibehåller en optimal medvetenhet om omgivningen.

Volta Zero har skjutdörrar på båda sidorna. föraren att snabbt gå in i eller ur fordonet på trottoaren. Med sin låga hyttdesign behöver föraren inte klättra upp och ner från en traditionell lastbilshytt, vilket gör in- och utstigning bekvämare.

Revolutionerande stadsleverans med medelstora fordon

Volta Trucks Carl-Magnus Nordens grundare lyfte fram Sveriges starka arv inom kommersiell fordonstillverkning. Enligt honom har Volta Trucks insett en spännande möjlighet för stadsleveranser i segmentet för medelstora arbetsuppgifter.

Han sa också att Volta Zero var noggrant utformad som ett helt elektriskt fordon med noll avgasutsläpp, med prioritering av säkerhet och hållbarhet i stadstransporter. ”Vi bryr oss om städer, deras människor och vår planet”, sa Norden.

Volta Trucks VD, Essa Al-Saleh, sa att företaget för närvarande diskuterar med flera stora transportföretag i Sverige för att tillhandahålla dem med fordon från sin kundtestflotta, vilket kommer att göra det möjligt för kunder att utvärdera fordonets prestanda under lokala förhållanden inom en snar framtid.

Volta Trucks

Founded in 2019, Volta Trucks manufactures and provides services for zero-tailpipe emission electric trucks. The company’s registered offices are Stockholm, Sweden, and London, UK, (wikipedia)

Carlsberg (district)

Carlsberg is an area located straddling the border of Valby and Vesterbro districts in central Copenhagen, Denmark approximately 2.4 km from the City Hall Square. The area emerged when J.C. (wikipedia)