Det svenska multinationella kraftbolaget Vattenfall och Coca-Cola Sweden har ingått partnerskap för att etablera tre laddningsstationer för lastbilar kl. Coca-Cola Europacific Partnersklimatneutral anläggning i Jordbro, beläget strax utanför Stockholm.

Detta partnerskap representerar ett viktigt steg i deras investering mot att anta eldrivna tunga lastbilar. Det är en del av deras åtagande att uppnå netto nollutsläpp över hela deras värdekedjor till 2040.

Chef för Vattenfall Network Solutions, Ingela Hålling, betonade vikten av att utveckla nya lösningar och partnerskap för att mildra miljö- och klimatpåverkan inom transportsystemet.

Hålling nämnde också att Vattenfall har hjälpt till i pilotprojektet, gett stöd och utnyttjat lärdomar för att optimera laddningslösningen efter kundernas och åkarens behov.

Chefen lyfte fram Vattenfalls omfattande ”Power-as-a-Service”-lösning, där de tar ansvar för att investera i laddinfrastrukturen, äga, driva och säkerställa funktionaliteten hos laddstationerna under hela avtalsperioden. Detta arrangemang gör att kunden kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Coca-Colas framsteg i ansträngningar för att minska utsläppen

Enligt Lisa Wahlström, hållbarhetschef på Coca-Cola Europacific Partners i Sverige, har betydande insatser gjorts för att minska utsläppen från företagsfordon och försändelser under en längre period.

Wahlström berättade att sedan 2021 har alla inrikes upphandlade transporter drivits helt av fossilfria källor och laddstationer har installerats vid anläggningen för tjänstefordon och personbilar.

Nästa fas av företagets hållbarhetsresa innebär att introducera eldrivna tunga lastbilar och motsvarande laddinfrastruktur.

Utöver sitt partnerskap med Vattenfall har Coca-Cola Europacific Partners tagit tidigare initiativ för att uppnå nollutsläpp. Förra året gick företaget med i EV100, ett globalt initiativ som samlar företag för att påskynda införandet av elbilar och göra elektriska transporter till normen till 2030.

Coca-Cola Europacific Partners har också förbundit sig att övergå hela sin flotta av bilar och skåpbilar till elfordon senast 2030. I de fall elbilar inte är lönsamma har man lovat att gå över till fordon med ultralåga utsläpp för att avsevärt minska sina koldioxidutsläpp.

Tidigare i år har Coca-Cola och 30 andra välkända företag som AstraZeneca, An Post, Grundfos, IKEA, Tesco, SAP och Unilever skrivit ett öppet brev till Europeiska kommissionen där de förespråkar en betydande övergång till elbilar.

Detta konsortium föreslog att alla nya tjänstebilar och skåpbilar senast 2030 skulle vara elektriska, ett mål fem år före 2035 års tidsfrist för att fasa ut fordon med förbränningsmotorer.

Vattenfall

Vattenfall is a Swedish multinational power company owned by the Swedish State. Beyond Sweden, the company generates power in Denmark, Finland, Germany, the Netherlands, and the United Kingdom. (wikipedia)

Vattenfall (företag)

AB är ett energiföretag som är helägt av svenska staten. Företaget är producent av elektrisk energi, fjärrvärmeleverantör samt elnätsägare. Statens vattenfallsverk (wikipedia)