Den välkända svenska leverantören av avfallshantering och återvinningstjänster Urbaser har introducerat Mercedes första eEconic sopbil till sin flotta för att förbättra sin verksamhet.

Elfordonet, levererat av Veho Import AB, levererades huvudsakligen till Urbasers Stockholmsfilial och kommer att ansvara för hämtning av hushållsavfall på Kungsholmen.

VD för Urbaser AB, Per-Eric Bjurenborg, sa att företaget insåg de lovande utsikterna för eEconic sopbil. Urbaser-teamet tog sedan initiativet att besöka Wörth för att undersöka en förproduktionsmodell och beställde tjugo enheter för att betjäna den svenska och danska marknaden.

Enligt VD:n har Urbaser redan sex eEconic-lastbilar i drift i Danmark. Dessa fordon har vanligtvis cirka 50-60 procent batteriladdning kvar i slutet av dagen, med tanke på deras dagliga arbetsbelastning på 600-700 avfallsinsamlingar.

Med en engagerad personalstyrka på över 500 anställda och en flotta på 300 fordon betjänar Urbaser kommuner och kommunala företag. Verksamheten spänner över cirka 25 kommuner i Sverige och har utökat sin räckvidd till över 25 länder världen över.

Urbasers övergång till elfordon

Beslutet att gå över till elfordon påverkades av Urbasers uppdragsgivare Stockholm Vatten och Avfall, som krävde 100 procent elsopsamling. Beställaren satte också specifika standarder för ljudnivåer.

Bjurenborg sa att den betydande fördelen med eEconics elektriska drivning är att den märkbart minskar bullret jämfört med sin gasdrivna motsvarighet. Enligt honom blir denna distinktion uppenbar och förbättrar dramatiskt den övergripande körupplevelsen under sophämtningsoperationer.

I en kommentar till tillkännagivandet ansåg eMobility Manager på Veho Import AB, Pär Hildestrand, att eEconic hade fått stort erkännande i städbranschen. Han nämnde också företagets tillfredsställelse och stolthet över att introducera en branschspecifik helelektrisk version skräddarsydd för branschens behov.

eEconic använder drivtekniken ePowertrain, som erbjuder bättre motoreffektivitet och energiåtervinning vid inbromsning, vilket överträffar traditionella dieselmotorer. Denna funktion gör den idealisk för stadsdrift med täta stopp och starter.

eEconic har en total kapacitet på 336 kWh med tre batteripaket. Den möjliggör bekväm batteriladdning under depåstopp och erbjuder möjligheten att ladda från 20 procent till 80 procent på cirka en timme, med en maximal effekt på upp till 160 kW.