Batterimaterialföretaget Talga Group har fått ett miljötillstånd (https://www.kitco.com/news/2023-06-22/Talga-receives-environmental-permit-for-its-battery-anode-refinery-in) -Sweden.html) för sin batterianodanläggning i Luleå, Sverige, som även inkluderar en exekutionsorder.

Talga kan komma att fortsätta med bygggrundarbeten som börjar under tredje kvartalet i år. Detta godkännande kommer efter att Luleå kommun utfärdat bygglov i mars.

Enligt Mark Thompson, verkställande direktör för Talga, markerar domstolens beslut ett viktigt steg för både Talga och den gröna omställningen.

”Vi är glada över att gå vidare till nästa steg i projektutvecklingen och att påbörja markarbeten för byggandet av anodfabriken i Luleå”, säger Thompson i ett uttalande. ”Jag är oerhört stolt över Talga-teamet i denna prestation.”

Tillståndet beviljades med villkor som överensstämmer med kraven i den detaljerade genomförbarhetsstudien och tillståndsansökan.

Ökad efterfrågan på grafit

Den ökande efterfrågan på batterier för elfordon (EV) har lett till en ökning av behovet av grafit -graphite-evs-shortages-loom-2023-06-21/) — en viktig komponent i batterianoder. Varje elbil kräver 50 till 100 kg grafit i sitt batteripaket.

Att använda naturligt grafitmaterial för att producera anoder resulterar i cirka 55 procent färre koldioxidutsläpp jämfört med syntetisk grafit som härrör från petroleumbaserade ämnen, vilket är anledningen till att västerländska fordonsföretag prioriterar samarbeten med grafitgruvor

Det erbjuder också flera fördelar, inklusive lägre kostnader och förbättrad cellkapacitet och effektuttag. Dessa fördelar gör att fordon kan resa längre sträckor innan de behöver laddas.

Historiskt sett har grafit använts i stålindustrin. BMO Capital Markets förutspår dock att försäljningen av elbilar kommer att öka mer än tre gånger fram till 2030 och nå 35 miljoner fordon. Denna ökning i efterfrågan kommer att leda till ett stort globalt utbudsunderskott på 777 000 ton grafit det året, enligt prognoser från Project Blue.

Benchmark Mineral Intelligence rapporterade också att cirka 12 miljarder dollar i investeringar och etablering av 97 nya gruvor till 2035 kommer att vara nödvändiga för att möta den växande efterfrågan på grafit.

Talga själv har redan säkrat avtal med europeiska batteritillverkare Verkor och FREYR för grafitanodprodukter.

För att stödja sitt anodprojekt i Sverige har Talga säkrat 150 miljoner euro i senior skuldfinansiering från Europeiska investeringsbanken. Denna finansiering kommer att förbättra Talgas förmåga att producera högkvalitativa batterimaterial inom Europa.

Mark Thompson (media executive)

Sir Mark John Thompson is a British media executive who is Chairman of the Board of Directors of Ancestry, the largest for-profit genealogy company in the world. (wikipedia)

Luleå Municipality

Luleå Municipality is a municipality in Norrbotten County in northern Sweden. Its seat is located in Luleå, which is also the county seat of Norrbotten County. (wikipedia)