Sverige kommer att bli den globala pionjären i implementeringen av elektrisk motorväg, enligt regissören av strategisk utveckling vid Trafikverket (https://bransch.trafikverket.se/en/startpage/), Jan Pettersson.

Som en del av detta initiativ, en del av motorvägen E20, som förbinder Hallsberg med Örebro, kommer att byggas om för att underlätta laddning av eltruckar och eventuellt elbilar i rörelse. Arbetet beräknas påbörjas 2025.

Den specifika metoden för att implementera laddningsinfrastrukturen, antingen genom kontaktledningar, en ledande skena eller ett induktivt system integrerat i vägbanan, är ännu att vara bestämd.

Systemet kommer i första hand att betjäna tunga fordon som lastbilar och bussar om kontaktledningar väljs. Genom att implementera ett konduktivt system kan tunga fordon och privatbilar laddas med hjälp av en kontaktstav som upprättar en förbindelse med rälsen.

Om ett induktionssystem övervägs innebär det att dold utrustning på vägbanan trådlöst överför el till en spole i elfordon.

Tester av elektriska vägsystem, studie

Trafikverket har tidigare testat ett liknande system i Visby. Man har också gjort experiment med en laddskena för elfordon längs en två kilometer lång sträcka mellan Arlanda och Rosersberg.

Även om Electric Road System främst riktar sig till lastbilar, indikerar en färsk studie att privatbilar också kan dra fördelar. studien replikerade färdbeteendet hos 412 privatägda fordon på olika vägar i Sverige och Europa. Resultaten avslöjade att en kombination av hemladdning med dynamisk laddning kan minska batteristorleken på dessa bilar med upp till 70 procent.

Sverige, med ett stort nätverk av 310 685 miles av vägar , riktar strategiskt sina elektrifieringsinitiativ mot motorvägar. Detta beslut härrör från det faktum att bilar vanligtvis har en maximal sträcka på 28 miles att tillryggalägga innan de når en motorväg.

Landet har lagt fram planer på att elektrifiera ytterligare 1 900 miles av vägar i linje med sina mål till 2045.

Håkan Pettersson (Swedish Air Force officer)

Major General Sven Håkan Pettersson is a retired Swedish Air Force officer. (wikipedia)