Den svenska regeringen har tillhandahållit olika incitament och stödpaket för att hjälpa den långsiktiga utvecklingen av laddningsinfrastruktur i landet, som är en av de globala ledare när det gäller införande av elfordon.

Landet har till exempel infört ”Charge the Car” Grant för att hjälpa elbilsägare att täcka upp till hälften av de kostnader som behövs för att bygga elbilsförsörjning utrustning (EVSE). Enskilda förare kan få upp till 10 000 SEK (1 000 €), medan staten ger upp till 15 000 SEK (1 500 €) till institutioner.

Trafikförbundets Snabbladdningsbidrag täcker det totala kostnader för snabbladdning av EVSE för allmänt bruk. Detta bidrag gäller endast platser nära större vägar som inte har tillräckliga snabbladdningsmöjligheter. Trafikförbundet prioriterar platser utifrån trafikflöden. Förordningen säger att trafikerade vägar är högsta prioritet.

Klimatklivet-programmet riktar sig till institutioner som utvecklar projekt med hög klimatnytta, inklusive offentliga laddstationer. Regeringen kommer att tillhandahålla upp till 70 procent av den kostnad som behövs för att avsluta varje projekt. De flesta projekt inom initiativet får från 30 till 65 procent av sina totala utgifter.

Skattereduktion gäller även svenskar som tar till sig grön teknik, bland annat installerar EVSE i sina hem. Varje person kan se ett skatteavdrag på upp till 50 000 kr per år. Detta program gäller även svenskar som installerar nätanslutna solcellssystem.

Svenska kommuner inför lokala program för att stödja utvecklingen av laddinfrastruktur. Stockholm erbjuder gratis laddning för hybrid- och elfordon. Invånare som prenumererar på stadens parkeringsplats betalar endast för platsen och inte debiteringsavgifterna.

Malmö tillhandahåller även lågkostnadsladdningstjänster för elbilsförare över hela staden. Malmöregeringen planerar att utrusta 20 procent av stadens parkeringsplatser med EVSE för att tillgodose det växande antalet elbilanvändare.

Eftersom det är en begynnande industri är elbilar dyrare än fordon med förbränningsmotorer. 2018 års Bonus-Malus-system implementerar högre skatter på fordon med högre koldioxidutsläpp. Under tiden kan elbilsköpare få en bonus för varje köpt enhet.

Den svenska staten erbjuder även bidrag för elbussinköp. Kommuner och kollektivtrafikföretag som köper elbussar för allmänt bruk får 20 procent av försäljningspriset. Samtidigt kan privata transportföretag få upp till 40 procent av busspriset.

Kritisk roll för laddningsinfrastruktur i e-mobilitet

Sveriges strävan mot eltransporter ligger i linje med målet att vara klimatneutrala år 2045. I slutet av 2030 förutspår Internationella energiorganet att elektrifieringen av vägtransporter också kan minska efterfrågan på fossila bränslen med 5 miljoner fat om dagen.

En pålitlig laddningsinfrastruktur är avgörande för att optimera användningen av elbilar, säger analytiker. Batteridrivna fordon behöver ofta fyllas på. Bristen på laddstationer kommer att begränsa elbilar. Underutvecklad laddningsinfrastruktur har avskräckt förare över hela världen från att gå över till e-mobilitet.

Europaparlamentet och EU:s ministrar har undertecknat förordningen om alternativa bränslen och infrastruktur. Sveriges infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson sa att avtalet säkerställer att elbilsförare inte längre kommer att ”känna sig oroliga” över tillgången till laddnings- och tankstationer.

”Detta innebär att mer offentlig laddningskapacitet kommer att finnas tillgänglig på gatorna i tätorter samt längs motorvägarna”, säger Carlson.

Analytiker säger att tillväxttakten för elbilsinfrastruktur i Sverige är långsam i förhållande till ökningen av användningen av elbilar. Mobility Sweden spår att det kommer 265 000 nya elektriska personbilar registrerade i år i Sverige.

Samtidigt visade data att det fanns 784 snabbladdningsstationer över hela landet i slutet av 2022. Klyftan mellan efterfrågan och utbud ger möjligheter för den privata sektorn att utveckla landets laddinfrastruktur.

Nimbnet och privata operatörer

Nimbnet har som mål att partner med den privata sektorn för att påskynda Sveriges övergång till e-mobilitet. Tjänsteleverantören har för avsikt att införa bästa praxis inom elbilsladdningssektorn. Det inkluderar att använda snabbladdningsteknik och grön energiförsörjning.

Nimbnet hjälper privata företag med utrymme för att installera laddstationer men har inte resurser att göra det. Det erbjuder fullständiga tjänster till partners med flexibiliteten att välja affärsmodeller. Intäktsdelning och kostnadsdelning är de två mest populära modellerna i branschen.

Leverantörens laddstationer rymmer privata och tunga elbilar. Det tillämpar också ett dynamiskt prissättningssystem, vilket innebär att laddningskostnaderna fluktuerar beroende på energitillgång och elpris per timme.

Nimbnet-kunder kan använda sin app för att bestämma de bästa rutterna och rekommenderade stationer för att ladda sina bilbatterier. Denna app ger också information om det mest effektiva sättet att ladda förarens batteri. Leverantören driver nu laddnät i Sundsvall, Göteborg, Nordmaling och Söderhamn.

Privata företag kan få vinster inte bara på att erbjuda laddningstjänster utan också på korsförsäljning. Till exempel installerar en närbutiksägare en laddstation för elbilar vid sin anläggning. De kan se en ökning av försäljningen av andra produkter, såsom mat och dryck. Förare kan handla i butiken medan de väntar på laddningsprocessen.

Plug-in electric vehicles in Australia

The adoption of plug-in electric vehicles in Australia is driven mostly by state-based electric vehicle targets and monetary incentives to support the adoption and deployment of low- or zero-emission (wikipedia)