En färsk undersökning av det svenska marknadsundersökningsföretaget Kantar Sifo på uppdrag av onlinemarknadsplatsen för köp och försäljning av begagnade bilar, Kvdbil, har avslöjat att nästan 45 procent av svenska bilägare har planer på att gå över till elbilar inom de närmaste sex åren trots att den nuvarande andelen elfordon i landet för närvarande är mindre än fem procent.

enkäten genomfördes 12-16 januari i år, med hjälp av en webbpanel tillhandahållen av Kantar Sifo. Panelen bestod av 1 020 personer med bilar och valdes ut slumpmässigt för att säkerställa att urvalet korrekt representerade den nationella befolkningen.

Data visar att unga och medelålders män är mer villiga att byta till elbilar, där 48 procent uttrycker sin avsikt att göra det senast 2030. I jämförelse visar kvinnor en något lägre andel på 39 procent när det gäller sina planer på övergång till Evs.

Bland olika åldersgrupper finns en variation i viljan att byta till elbilar. I åldersspannet 18 till 29 år uttryckte 52 procent sin avsikt att gå över till elfordon, medan i åldersspannet 30 till 49 år ökade andelen något till 53 procent.

Å andra sidan, bland dem i åldern 50 till 64 år, sjunker andelen till 39 procent, vilket tyder på en lägre benägenhet att använda elbilar. Tendensen att byta till elfordon minskar ytterligare i åldersgruppen 65 till 79, där endast 30 procent uttrycker sin vilja till omställning.

Regionala skillnader i användning av elbilar

Undersökningen visar skillnader i användningen av elbilar baserat på geografisk plats i landet. Framför allt sticker storstadsstaden Göteborg ut med en hög andel på 54 procent elbilar, vilket gör den till en föregångare inom elfordonsanvändning.

Göteborg fungerar också som en drivkraft för hela Västsverigeregionen, där elbilsägandet beräknas nå 49 procent. På samma sätt förväntas Stockholm nå en andel på 49 procent elbilsägande, medan Malmö förväntas nå 45 procent.

Övergången till elbilar förväntas gå långsammare i vissa delar av Sverige, särskilt Västernorrlands och Jämtland, där den prognostiserade elbilsägandet är 25 procent. Västerbotten och Norrbotten har också en relativt långsammare övergångstakt, med en prognostiserad andel av elbilar på 32 procent.

Enligt Statista förväntas elbilsmarknaden i Sverige uppleva betydande intäktstillväxt, med prognoser på att nå 11,15 miljarder USD år 2023.

Den förväntas också uppvisa en sammansatt årlig tillväxt på 11,70 procent mellan 2023 och 2028, vilket resulterar i en marknadsvolym på cirka 19,39 miljarder dollar 2028.

Enhetsförsäljningen av elbilar förutspås nå 288,90 tusen fordon 2028. Det volymvägda genomsnittliga priset på elbilar 2023 uppskattas till cirka 66 590 USD.