Stockholm Vatten och Avfall, i samarbete med Scania och Vicky Teknik, investerar i elfordon för att minska koldioxidutsläppen och främja hållbar verksamhet.

De har utvecklat världens första elektriska lastbilsmonterade attenuator (TMA) fordon för vägarbeten för att skydda arbetare och trafikanter från kollisioner.

Fordonets tak är utrustat med solceller som genererar kraft för att styra de ljus som anger färdriktningen för trafikanter.

TMA-fordonet har också designats speciellt för Stockholm Vatten och Avfalls operativa behov. Den är kortare än konventionella TMA-bilar, vilket möjliggör enkel åtkomst till smala gator och smidig manövrerbarhet.

Fordonet används för snabba och oplanerade uppgifter, som att sätta på och stänga av vattnet, spola avlopp eller byta lösa avloppslock. Dess tysta motor förbättrar också arbetsmiljön för personer i närheten av fordonet.

”Vi vill arbeta för att vara ett gott exempel och visa andra att övergången till fossilfri fordonsdrift är möjlig”, säger Krister Sörling, enhetschef Drift och underhåll på Stockholm Vatten och Avfall.

”Ett exempel på det har varit att utveckla denna specialbyggda TMA-bil tillsammans med leverantörerna.”

I slutet av maj började Stockholm Vatten och Avfall använda sin första elektriska sopbil för att samla in restavfall i Kungsholmen området.

Ronnie Andersson, fordonschefen på Urbaser, ansvarig för insamling av hushållssopor på Kungsholmen och tillsyn över den elektriska sopbilen, hävdade att fordonets tysta drift och släpper ut noll gram koldioxid per kilometer värderas högt av både boende och förare.

Minska koldioxidutsläpp

”Vi vill testa en ny sorts miljöfordon, som ett komplement till de andra miljövänliga sopbilarna”, säger Johanna Göransson, enhetschefen för Insamling vid Stockholm Vatten och Avfall.

Hon tillade att om den elektriska sopbilen visar sig vara effektiv för att samla in restavfall finns det en möjlighet att inkludera elektriska sopbilar i framtida upphandlingsplaner.

Mellan 2020 och 2022 minskade Stockholm Vatten och Avfall avsevärt cirka 40 procent i koldioxidutsläpp från sin flotta på 163 fordon, som består av personbilar, lätta lastbilar och tunga lastbilar som körs på förnybara bränslen som el, biogas och HVO100.

Företaget sa att hållbara bränslen utgjorde cirka 96 procent av föregående års totala bränsleförbrukning. År 2022 släppte Stockholm Vatten och Avfall ut 160 ton koldioxid från dessa fordon (GHG Scope 1), en minskning med 40 ton jämfört med 2021.

Den avslöjade också att arbetsfordonen på återvinningscentralerna bidrar med 45 ton koldioxidutsläpp. Det har dock skett en imponerande minskning med nästan 90 procent av dessa utsläpp under de senaste två åren fram till slutet av 2022.