Stockholm ska införa miljözon klass 3 för att minska bilarnas utsläpp och förbättra luftkvaliteten i huvudstaden.

Miljözon klass 3 ställer de strängaste reglerna för vilka fordon som får köra inom zonen. Endast vissa fordonstyper får köra in i zonen — elfordon, bränslecellsfordon, lätta och tunga gasfordon och tung plugg -i hybrider som uppfyller Euro 6 utsläppsstandarder.

”Luftkvaliteten i Stockholm har förbättrats över tid. Det är ingen slump. Det beror främst på åtgärder som vidtagits i trafiken”, säger Stockholms klimat- och miljöborgarråd, Åsa Lindhagen, till Dagens Nyheter.

”Det är dock fortfarande ett allvarligt problem. Tusen stockholmare dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar.”

Regeringen kommer att göra en utvärdering av planen 2023. Miljözonsklass 3 kommer att påbörjas i vissa delar av staden 2024, med fullt genomförande beräknat vara klart 2026.

Diesel- och bensinbilar kommer att förbjudas i Gamla Stan och vissa områden på Norrmalm i den svenska huvudstaden från och med nästa år. Föreskrifterna kommer att gälla för både privata och kommersiella fordon.

”Det kommer att gälla yrkestrafik och godstransporter. De omfattas av miljözoner enligt lagen. Det vi just nu utreder är var gränserna ska dras”, sa Lindhagen.

Lindhagen lyfte också fram att syftet med miljözonen inte är att minska trafikvolymen utan snarare att minska utsläppen. Hon nämnde också andra åtgärder för att minska trafikflödena, som att investera två miljarder i att förbättra infrastrukturen för fotgängare, cykel och kollektivtrafik.

Enligt Dagens Nyheter var vägtrafiken ganska normal 2022 jämfört med tidigare år, även om trafikvolymen inte riktigt nådde nivåerna före covid-19. Den rödgröna koalitionen i Stadshuset har satt som mål att minska biltrafiken med 30 procent till 2030.