Den svenska kommersiella fordonstillverkaren Scania och batteriutvecklaren och tillverkaren Northvolt har lanserat ett nytt gemensamt utvecklat grönt batteri för tunga elfordon.

Det gröna batteriet kan driva lastbilar under hela deras livstid på 1,5 miljoner kilometer, med ett koldioxidavtryck på cirka en tredjedel av en jämförbar standard industriprodukt (den IVL 2019 litiumjoncell NMC 111.

Battericellen kommer i ett 3,6 V prismatiskt format, med en kapacitet på 157 Ah. Den är för närvarande i produktion på Northvolt Ett gigafabrik med fossilfri el i norra Sverige.

”När utvecklingen av battericellen startade strävade vi efter hög prestanda, låga driftskostnader och lång livslängd”, säger Scanias VD Christian Levin.

Hållbarhetsinsatser

Under valideringstesterna visade litiumjoncellen exceptionell hållbarhet, vilket översteg det ursprungliga målet. Levin kallade framgången med batteriutvecklingen för en ”milstolpe”, eftersom företaget fortsätter att ta steget mot ett hållbart transportsystem.

Projektet mellan de två föregångarna inom hållbarhet startade 2017 när de förenade sina krafter att utveckla och kommersialisera batterier för tunga nyttofordon.

Sedan 2019 tecknade lastbilstillverkaren ett avtal om batterileverans med Northvolt.

Enligt tidigare Scanias vd Henrik Henriksson skulle partnerskapet hjälpa Scania att säkra tillräckligt med batterikapacitet om det skulle bli brist på batterier för den globala fordonssektorn.

Scania kräver högpresterande battericeller för sina ellastbilar och Northvolt kan leverera batterier specifikt inriktade på lastbilar snarare än de tillgängliga modellerna för bilar.

”Northvolt och Scania kom överens om en ambitiös tidslinje för utvecklingen av en högpresterande battericell som skulle möjliggöra deras planer på att elektrifiera tunga transporter”, säger Peter Carlsson, VD och medgrundare av Northvolt.

Förutom den nya batterilanseringen tillkännagav Scania också sina planer på att öppna en ny batterimonteringsanläggning i Södertälje senare i år. Fabriken kommer att sätta ihop battericellerna till paket för att producera kraftiga elektriska lastbilar.

Northvolt

Northvolt AB is a Swedish battery developer and manufacturer, specialising in lithium-ion technology for electric vehicles. (wikipedia)

Scania

Scania, also known by its native name of Skåne , Danish: ), is the southernmost of the historical provinces of Sweden. Located in the south tip of the geographical region of Götaland, (wikipedia)