Den stora svenska tillverkaren Scania rustar om sina produktionsanläggningar i Södertälje för att förbereda anläggningen att tillverka elektriska lastbilar.

Från och med torsdagen den 25 maj och framåt har det varit ett tillfälligt produktionsstopp i chassimonteringsområdet där lastbilarna monteras. Denna avstängning är nödvändig på grund av omfattande ombyggnad och kommer att pågå till september.

Ett treskiftsschema har implementerats under fyra månader för att demontera befintliga verktyg som inte längre är lämpliga eller effektiva för de nya produktionskraven och bygga nya. Samtidigt har omkring 700 till 800 anställda genomgått utbildning för att bekanta sig med de nya verktygen som kan tillverka elektriska och konventionella lastbilar.

Enligt presschefen på Scania, Erik Bratthall, det tillfälliga driftstoppet, pågående återuppbyggnadsinsatser och utbildningsinsatser i Södertälje skulle vara en omvälvande övergång till en helt ny era. Han tillade att omvandlingen inte bara skulle påverka de anställda utan även Södertälje stad.

Bratthall angav att övergången till den nya produktionen hade inneburit en utgift på cirka 3 miljarder kronor. Fabriken kan tillverka eltruckar och konventionella fossilbränslebaserade lastbilar.

Under tiden har Scania för avsikt att utöka sin produktionskapacitet på flera andra platser, som Frankrike. Enligt Bratthall har Scania satt upp halva sitt lastbilsproduktionsmål för elbilar till 2030.

Scania batterifabrik i Södertälje

Bratthall avslöjade också att Scania hade byggt en batterifabrik i Södertälje, med planer på att vara i full drift i september.

Företaget gjorde en betydande investering på över 1 miljard SEK i denna batterimonteringsanläggning. Den första fasen av detta projekt involverade byggandet av en 18 000 kvadratmeter stor anläggning, som påbörjades tidigt 2021.

Enligt chefen för Scanias batterimontering Tony Persson har fabriken designats noggrant för att passa in i Scanias åtagande att gå i spetsen för industrin digitalisering, automatisering och implementering av avancerad robotik.

Persson sa att dessa tekniska lösningar, som tillhandahålls av ABB, är avgörande för att optimera produktionsprocesser och öka flexibiliteten.

Batterimonteringsfabriken, bemannad av ett team på 200 internt rekryterade yrkesverksamma, kommer att kännetecknas av en hög grad av automatisering från mottagning av inkommande varor till det sista leveransstadiet.

Anställda som ansvarar för manuella uppgifter vid montering av batterimoduler, såsom ledningsnätsmontering, kommer att få utbildning i elsäkerhet och skyddsprotokoll.

Batteripaketen kommer att skräddarsys för att möta olika krav och transporteras till den närliggande monteringsanläggningen för chassi, samtidigt som de genomgår en omstrukturering för att passa parallell montering av el- och förbränningsmotorfordon.