Shanghai Putailai New Energy Technology, en av Northvolts viktigaste leverantörer, har undertecknat ett avtal med Torsboda Industripark. Avtalet är en del av en miljardsatsning som förväntas skapa cirka 1 900 arbetstillfällen i inledningsskedet på Torsbodaplatsen, strax utanför Timrå och Sundsvall.

Samarbetet förväntas påskynda produktionen av högkvalitativa batterier till en lägre kostnad, vilket gör dem mer tillgängliga för konsumenterna när världen övergår till hållbar energi.

Detaljer om affären

PTL kommer att investera nästan [13 miljarder se] (https://www.timra.se/nyhetarkiv/nyhetforpuffBildstor/gronglobalBatteriaktorKLARMARDSATSNINGSORSBODASKAPAR1900JOBB.5.36AA142118a0908082B5B5B5B5BTML) OLUBLANDE $ INGG) OLUBLANDE ACULALATION) OUBLANDE ACULALATION AURG AURG AURG AURG AURG AURG $ Största anläggningen för att producera anodmaterial. Företaget planerar att färdigställa den nya anläggningen 2025-2026.

Anläggningen i Torsboda kommer initialt att ha kapacitet att producera 50 000 ton anodmaterial, vilket kommer att fördubblas till 100 000 ton i den andra fasen för att möta anodbehovet för en batteriproduktion på 100 GWh.

Jan Larsson, VD för Business Sweden, sa att PTL gjort en viktig satsning på Sveriges arbete mot den gröna omställningen. Investeringen förväntas bidra till utvecklingen av en hållbar och konkurrenskraftig batteriindustri i Sverige och övriga Skandinavien.

Stefan Dalin, ordförande i Torsboda Industripark och kommunstyrelsen i Timrå, sa att denna satsning bara är början. Han noterade att regionen nu har en unik möjlighet att bli Europas nav för den gröna batteriindustrin.

Torsboda Industripark är ett joint venture mellan Sundsvalls och Timrå kommuner, där även Härnösands kommun är inblandad i investeringen. Sajten är ett resultat av ett gemensamt arbete för att utnyttja regionens potential inom grön energi, infrastruktur, logistik samt forskning och utveckling.

Niklas Säwén, vice ordförande i kommunstyrelsen i Sundsvall, lyfter fram de tre kommunernas gemensamma utmaningar och betonar vikten att skapa arbetstillfällen, förbättra välfärden och bostäder och stärka den sociala strukturen.

Säwén sa också att Torsbodaanläggningen skulle generera betydande fördelar för de tre kommunerna och norra Sverige som helhet, inklusive stark ekonomisk tillväxt och ökade skatteintäkter.

Northvolt

Northvolt AB is a Swedish battery developer and manufacturer, specialising in lithium-ion technology for electric vehicles. (wikipedia)