Den växande efterfrågan på elfordonsbatterier förväntas skapa brist på råvaror till 2025 . Som tur är den nya gruvan i Sveriges nordligaste stad Kiruna kan vara en möjlig lösning för att lösa detta problem. Det kommer också att säkerställa en stadig tillgång på elektriska batterier för Europas snabbt växande marknad.

GlobalData research visar att investeringarna i gigafabriker växer snabbt, med en beräknad global kapacitet på tio gånger 2020 års nivå till 2030. Även om Kina för närvarande har det högsta antalet gigafabriker, förväntas Europa ha en betydligt större andel år 2030, från nio procent år 2020 till uppskattningsvis 32 procent år 2030.

Att etablera den nya gruvan i Sverige skulle kunna åtgärda gapet mellan utbud och efterfrågan för sällsynta jordartsmetaller från Kina. Det kan också stärka Europas kapacitet att tillverka elbilar med material som kommer från regionen.

Sveriges energi-, närings- och näringsminister, Ebba Busch, hyllade nyligen gruvans bidrag till Europas gröna omställning. Hon beskrev gruvan som ”den modernaste underjordiska järnmalmsgruvan i världen.”

Busch hyllade också sin kolfria järnsvampproduktion och utvinningen av kritiska mineraler — sätta en ny global standard för gruvindustrin.

Sveriges batteriindustri kommer att dra nytta av Kiruna gruva

Kirunagruvan skulle kunna gynna många batteriföretag i Sverige. Bland dessa finns en framstående batteritillverkare, Northvolt och flera mindre företag, som en Stockholmsbaserad elbåtstillverkare X Shore.

Enligt X Shore VD Jenny Keisu finns det ett behov av ”decarbonization and disruption” inom olika branscher, inklusive båtliv. Hon sa att batterikraven för båtar är särskilt stränga – de måste tåla långvarig exponering för saltvatten och dimma, samt ge mer kontinuerlig kraft och vridmoment än bilbatterier på grund av vattnets densitet.

Keisu sa att även om komponenterna som används i båtbatterier liknar de som används i elbilar, måste de vara mer kraftfulla och hållbara. VD:n sa också att Stockholm var den idealiska platsen för att producera elbåtar på grund av sin stödjande miljö, och tillade att tillgången till talang, kapital och bredare stöd var anmärkningsvärt.