Den svenska batteriutvecklaren Northvolt, i samarbete med den tyska regeringen, har meddelat sin avsikt att investera flera miljarder euro för att bygga en EV-batterigigafabrik i Tyskland.

Anläggningen kommer att ha kapacitet att leverera battericeller till cirka 1 miljon elfordon årligen, vilket avslöjas i ett gemensamt tillkännagivande.

De federala och statliga regeringarna i Schleswig-Holstein har uttryckt sin avsikt att ge subventioner till projektet i Heide, norra Tyskland. Det är dock viktigt att notera att godkännande från Europeiska kommissionen krävs för att dessa subventioner ska kunna beviljas.

Om grönt ljus ges, skulle ett godkännande av dessa subventioner utgöra Tysklands första tilldelning under Europeiska unionens ram för tillfällig kris och övergång.

Detta ramverk syftar till att stödja miljövänliga industriprojekt som en del av Europas ansträngningar att tillhandahålla livskraftiga alternativ till de subventioner som beviljas genom Inflation Reduction Act i USA.

Investeringen i Heide kommer att generera cirka 3 000 direkta jobb, och det förväntas att många sysselsättningsmöjligheter kommer att uppstå även inom den omgivande industri- och tjänstesektorn.

Tysklands ekonomiminister, Robert Habeck, uttryckte sin positiva syn på ett kommande betydande energiprojekt och transportsektorn.

Han betonade att detta projekt har stor betydelse och har potential att generera tusentals sysselsättningsmöjligheter inom den gröna teknikindustrin.

Möjlig expansion i USA

Northvolt och delstaten Schleswig-Holstein undertecknade ett memorandum i mars 2022 för att etablera en batterianläggning i regionen.

Företaget har dock uttryckt möjligheten att ge företräde åt att expandera sin verksamhet i USA istället för Europa.

Detta strategiska beslut härrör från mer fördelaktiga subventioner och lägre energikostnader tillgängligt i U.S.A.

En talesperson nämnde också att möjligheten att bygga en andra anläggning samtidigt på en annan plats övervägs.

Enligt talespersonen utesluter inte beslutet att bygga en fabrik i Tyskland möjligheten att etablera en ytterligare anläggning i Nordamerika.

Northvolt

Northvolt AB is a Swedish battery developer and manufacturer, specialising in lithium-ion technology for electric vehicles. (wikipedia)

European Commission

The European Commission is part of the executive of the European Union , together with the European Council. It operates as a cabinet government, (wikipedia)