Batteritillverkaren Northvolt har säkrat den största investeringen hittills från den kanadensiska pensionsfonden IMCO, med en total investering på 400 miljoner USD (4,3 miljarder SEK) tillfört bolaget.

Northvolts vädjan till investerare fortsätter att växa i takt med att världen genomgår en förändring mot elkraft. Företaget erkänner den långsiktiga potentialen för batteritillverkning som

en attraktiv investeringsmöjlighet.

Tidigare har Northvolt redan säkrat finansiering från kända företag som BMW och Volkswagen. Batteritillverkaren har över 8 miljarder dollar (86 miljarder SEK) i kapital sedan 2017.

Det har sedan en tid gått rykten om att Northvolt överväger att sätta upp en batterifabrik i Nordamerika. Kanada och provinsen Quebec har nämnts som en möjlig plats. Huruvida den senaste investeringen från IMCO är kopplad till dessa ryktade planer är dock okänt.

Trots det betydande ekonomiska stödet hittills fått, behöver Northvolt ytterligare kapital för att uppfylla sin ambition att bli Europas ledande batteritillverkare.

Företaget har påbörjat produktionen vid sin Northvolt Ett-fabrik i Skellefteå och planerar att öppna ytterligare en fabrik i Göteborg i samarbete med Volvo till 2025.

Northvolt får godkännande för tysk fabrik

Northvolt har även fått godkännande för statligt stöd för att etablera en fabrik i norra Tyskland. Detta godkännande innebär vidare bolagets åtagande att gå vidare med sina planer för en anläggning i den regionen sedan den presenterades i våras. De specifika finansiella detaljerna har ännu inte offentliggjorts.

I en intervju med Dagens Nyheter avslöjade Northvolts vd Peter Carlsson att den tyska fabriken kommer att specialisera sig på att tillverka cylindriska celler.

Än så länge är det bara Tesla som använder cylindriska celler. BMW avser dock att adoptera dem 2025 med introduktionen av deras nästa generations elfordon, kända som Neue Klasse.

Carlsson avslöjade också att beslutet att tillverka cylindriska celler skulle leda till förändringar och förseningar av planerna för Borlängefabriken.

Istället för att producera battericeller på den platsen kommer det att fokusera på att tillverka aktivt katodmaterial som ska användas på andra Northvolt-fabriker.

Borlängefabriken, som beräknas vara i drift 2024, beräknas nu starta omkring 2026-2027.

Northvolt

Northvolt AB is a Swedish battery developer and manufacturer, specialising in lithium-ion technology for electric vehicles. (wikipedia)