Lönsamheten för laddstationer för elfordon kommer att öka avsevärt under de kommande åren i takt med att efterfrågan växer, enligt analytiker.

Persistence Market Research förutspår att den globala marknaden för laddstationer för elbilar kommer att växa med en sammansatt årlig tillväxttakt på 25,5 procent till 2027. Den utbredda användningen av elbilar i olika delar av världen driver marknadens tillväxt.

De sjunkande kostnaderna för att underhålla elfordon förväntas också öka lönsamheten ytterligare. Kostnaderna för underhåll av elbilar har fortsatt att minska på grund av statliga incitament. Analytiker säger att priset kan bli ännu lägre än underhållskostnaderna för förbränningsfordon under det kommande decenniet.

Lönsamhet från direkta intäkter och korsförsäljning

På grund av sin tillväxtpotential har den privata sektorn börjat uttrycka sitt intresse för elbilsladdningsmarknaden. Dessa företag kan få lönsamhet från direkta intäkter och korsförsäljning, säger analytiker.

Med direkta intäkter avses intäkter som kommer från laddtjänsten. Det finns flera prissättningsmekanismer som företagare implementerar för sina laddningstjänster för elbilar – pris baserat på elförbrukning, pris baserat på laddningstid och kombinerad prissättning.

I prissättning baserad på energiförbrukning sätter verksamheten upp kostnaden för el. Samtidigt implementerar företag som sätter upp priser baserat på tid ett fast timpris. Dessa kostnader varierar beroende på energipriserna på platsen. Vissa operatörer kombinerar de två metoderna för att sänka timpriserna och säkerställa att kunderna inte ”dröjer sig kvar” efter att ha slutfört sina laddningssessioner.

Flera orter får också intäkter från att erbjuda snabbladdningstjänster. Snabbladdningstekniker gynnar kunderna eftersom de kan ladda sina elbilar på mindre än en timme. Operatörer kommer också att se en högre omsättningshastighet, vilket innebär att de kan betjäna fler kunder. Tillväxten av snabbladdningsstationer i Europa har överträffat tillväxten av långsamma laddare.

Nimbnet erbjuder till exempel snabbladdningstjänster för privatbilar och tunga fordon i utvalda svenska städer. Förare använder Nimbnet-appen för att bestämma de mest effektiva vägarna för sina fordon. Operatören erbjuder ett dynamiskt prissättningssystem som justerar kostnaderna baserat på strömtillgänglighet och timpriser.

Verksamheten kan också tjäna på att sälja tilläggstjänster eller produkter samtidigt som de tillhandahåller laddstationer till kunder. En vanlig laddningssession kan ta en till fyra timmar, vilket innebär att föraren måste stanna på platsen för att vänta tills batteriet är fulladdat. Det ger möjligheter att sälja andra produkter till förare, såsom mat och dryck.

Data visar att elbilsförare i allmänhet är mer utbildade, yngre och rikare än genomsnittsbefolkningen. De har mer disponibel inkomst än vanliga bilförare, vilket ökar sannolikheten för att de köper dyrare varor och tjänster vid besök på laddstationer.

I takt med att människor har blivit mer medvetna om miljöskadorna orsakade av koldioxidutsläpp från fossila bränslen, blir elbilssektorn allt mer populär. Att erbjuda en laddningstjänst för elbilar ökar företagets rykte eftersom det visar att det stöder e-mobilitetsrörelsen.

Globala myndigheter stödjer laddinfrastruktur

Myndigheter över hela världen stödjer utvecklingen av laddningsinfrastruktur för elbilar. Kanada har till exempel upprättat ett program för infrastruktur för fordon med nollutsläpp. Det federala regeringsprogrammet täcker upp till 50 procent av driftsättningskostnaderna för 20 elbilsladdare. Flera kanadensiska provinser erbjuder också regionala program för att hjälpa till att utveckla laddstationer över hela landet.

Sverige, den näst största elbilskonsumenten i världen, stödjer också utvecklingen av infrastruktur för att stödja e-mobilitet. Landet har som mål att minska utsläppen av växthusgaser från transporter med 70 procent år 2030 och uppnå nettonoll till 2045.

Regeringen har infört initiativet Klimatklivet som ger bidrag till offentliga och privata verksamheter som syftar till att minska utsläppen på lokal nivå. Myndigheter i Sverige tilldelade också miljontals dollar till Charge at Home-programmet. Enligt programmet får privata elbilsförare subventioner för att installera hembaserade laddare.

Trafikverket utvecklar också ett elvägsystem för att nå landets klimatmål. Den 21 kilometer långa vägen, som ligger mellan Hallsberg och Örebro, kommer att ladda elbilar när de passerar. Enligt Trafikverket planerar man att bygga fler elektriska vägsystem i framtiden. Tyskland, Frankrike, Italien och Storbritannien för också samtal om att utveckla ett liknande projekt.

Behov av tillförlitligt laddningsnätverk

Klimatförespråkare har länge drivit på för en övergång till batteridrivna fordon. Men användarvänlighet är den största utmaningen inom elbilsindustrin. Elbilar har en begränsad räckvidd och kräver en lång laddningstid.

Ett pålitligt laddningsnätverk är nödvändigt för att stödja elbilsförare, vilket säkerställer att de kan ladda sina batterier när det behövs. Underutvecklad laddningsinfrastruktur har avskräckt förare i olika länder från att gå mot e-mobilitet, säger klimatexperter.

Enligt International Energy Agency (IEA) var 14 procent av det totala antalet bilar som såldes förra året elektriska. Det internationella organet förutspår också EV-försäljningen kommer att representera 35 procent av den totala globala bilförsäljningen i år. Vid slutet av decenniet säger IEA att elektrifiering av vägtransporter kan minska efterfrågan på olja med 5 miljoner fat per dag.

Ipsos-Reid

Ipsos Reid was the name of a Canada-based research company, still existing under the name Ipsos as the Canadian arm of the global Ipsos Group. Founded in Winnipeg in 1979 as the Angus Reid Group, (wikipedia)

Electric vehicle charging network

An electric vehicle charging network is an infrastructure system of charging stations to recharge electric vehicles. Many government, car manufacturers, (wikipedia)