Ingka Group, som ansvarar för cirka 90 procent av IKEAs detaljhandelsförsäljning, är tillägnad uppnå en helt utsläppsfri flotta senast i september 2025. Detta mål omfattar alla företagsägda, leasade och delade fordon.

Till räkenskapsåret 2024 strävar företaget efter att förbättra sin infrastruktur för laddning av elfordon genom att lägga till 5 000 nya laddningspunkter. Man planerar att installera 1 000 laddpunkter i Sverige, Norge och Danmark.

Global Category Leader – Fleet, Mobility and Travel på Ingka Group Procurement, Zoltan Sziller, delade in gruppens strategier för avkolning av transporter i tre kategorier.

Den första inkluderar arbetskamrater, tjänstebilsförare och privatpersoner som pendlar till IKEA-varuhus och Ingka Group-kontor.

Den andra kategorin är kommersiella fordon som ansvarar för att transportera produkter till kunder och mötesplatser. Den tredje kategorin fokuserar på kunder som besöker IKEA varuhus.

År 2021 tillkännagav företaget att det hade uppnått sitt mål att installera elbilsladdningsstationer i alla butiker med parkering, vilket säkerställer bekväm tillgång till elbilsladdning för sina kunder.

IKEA har ändrat sin affärsresepolicy för att minska sitt koldioxidavtryck ytterligare. Den uppdaterade policyn motverkar endagsmöten och syftar till att minimera antalet teammedlemmar som reser till samma möte.

Företaget lyfter fram vikten av att genomföra rutinmässiga interna möten digitalt, omfattande minst 40 procent av de totala mötena. Denna proaktiva strategi hjälper till att begränsa onödiga resor och uppmuntrar till att använda mer hållbara alternativ.

Planerna på att elektrifiera Ingkas medelstora och större kommersiella fordonsverksamhet är dock fortfarande under utforskning. Enligt Sziller samarbetar företaget med sina transportleverantörer och originalutrustningstillverkare för att utvärdera genomförbarheten av detta initiativ.

Att föra samman nyckelintressenter

Sziller erbjöd värdefull vägledning till flottor som gav sig ut på elektrifieringsresor. Han underströk vikten av att föra samman viktiga intressenter och främja öppna diskussioner. Dessa diskussioner tar upp policyns väsentliga aspekter samtidigt som de tilldelar tydliga ansvarsområden.

Han betonade att öppna diskussioner om kraven och konsekvenserna av elektrifiering var avgörande för att framgångsrikt navigera vägen mot det slutliga målet. Utan sådan transparens skulle processen med flottans elektrifiering kunna bli onödigt utmanande.

Sziller framhöll vidare att kostnaden bara var en aspekt av många att ta hänsyn till i dessa diskussioner. Elektrifieringen krävde ytterligare resurser och ett förändrat tankesätt och arbetssätt. En välutvecklad långsiktig plan är av största vikt då företaget planerar att integrera denna teknik i sin verksamhet.