Den globala efterfrågan på olja förväntas minska med cirka fem miljoner fat per dag under de kommande åren på grund av den kraftiga ökningen av försäljningen av elbilar världen över.

Enligt International Energy Council’s Global EV Outlook förutspås plug-in hybrider utgör 20 procent av den totala globala bilförsäljningen i år. Av de 26 miljoner laddningsbara bilarna på vägarna är 70 procent helelektriska.

När elektrifieringen av fordon fortsätter att öka kommer efterfrågan på olja att minska med fem miljoner fat per dag till 2030. För att sätta detta i perspektiv var den globala oljeproduktionen 2021 89 miljoner fat dagligen.

Global EV Outlook är en årlig rapport om elektrisk mobilitet över hela världen, med stöd av Electric Vehicles Initiative (EVI). Den analyserar historiska trender och förutsägelser fram till 2030 för elfordon, laddningsinfrastruktur, batteribehov, elförbrukning, oljeersättning, utsläpp av växthusgaser och relaterade policyer.

Rapporten undersöker tidigare händelser och innehåller prognoser för år 2030. Den ger också en analys av erfarenheterna från framstående marknader för att ge råd till beslutsfattare och andra intresserade parter om de policyer och marknadsstrukturer som kan implementeras för att främja införandet av elfordon.

Elbilarnas effekt på den globala oljeefterfrågan

Elbilars popularitet, som omfattar helt eldrivna och laddhybridmodeller, har ökat över hela världen. År 2020 såldes 10 miljoner elbilar globalt – sannolikt öka med 35 procent (14 miljoner enheter) i år.

Denna tillväxt tillskrivs tillgången på mindre elbilar på de amerikanska och europeiska marknaderna, vilket förväntas pressa ner priserna på elbilar och minska gapet med fossildrivna fordon.

IEA:s tekniska chef Timar Guell sa att det finns en förväntan om att priserna för små och medelstora elbilar kommer att bli jämförbara.

”Vår nuvarande förväntning är att vi kan se liknande priser för små och medelstora elbilar i Nordamerika och på de europeiska marknaderna någonstans i mitten av 2020-talet”, sa han.

Andra länders regeringar har gjort planer för att stödja intressenterna på elfordonsmarknaden. Vissa av deras policyer ger också stöd för batteriproduktion och leveranskedjor.

Till exempel vill EU:s Net Zero Industry Act att de flesta av de batterier som används i Europa ska tillverkas av lokala tillverkare. På liknande sätt har U.S. Inflation Reduction Act syftar också till att förbättra inhemska leveranskedjor för elfordon, batterier och mineraler.

Sedan inflationsreduktionslagen antogs i augusti förra året har stora elfordons- och batteriföretag meddelat sina planer på att investera över 52 miljarder dollar i leveranskedjor i Nordamerika mellan augusti 2022 och mars 2023.

Kina dominerar marknaden

Även om försäljning och tillverkning av elfordon mestadels sker på några få större marknader, finns det uppmuntrande tecken på tillväxt i andra regioner.

IEA förutspår att elektriska trehjuliga fordon kommer att dominera marknaden i Indien och andra mindre industrialiserade länder under de kommande åren. Hälften av alla registrerade trehjuliga fordon i Indien förra året var elektriska.

Landets regering har implementerat ett incitamentsprogram värt 3,2 miljarder dollar för att uppmuntra batteritillverkning och införande av elfordon. Detta program har lyckats attrahera investeringar på totalt 8,3 miljarder USD.

Om man tittar på statligt stöd och robusta investeringar, förutspår IEA att det kommer att ske en betydande ökning av produktionen av batterier och utbyggnaden av elfordon i Indien under de kommande åren.

Rapporten pekar också på att elbilsförsäljningen har ökat i andra delar av södra Asien, som Thailand, där de stod för tre procent av den totala bilförsäljningen förra året.

Elektrifieringen av två- eller trehjuliga fordon är avgörande för hållbar utveckling i många utvecklingsländer, eftersom de erbjuder ett prisvärt sätt att få tillgång till rörlighet.

Kina är fortfarande den dominerande aktören på den globala marknaden för elbilar och står för 60 procent av den globala försäljningen av elfordon under det senaste året.

Landet är också ansvarigt för 35 procent av exporten av helelektriska bilar över hela världen och behåller sin dominans inom batteri- och komponenttillverkning.

Volvo

The Volvo Group is a Swedish multinational manufacturing corporation headquartered in Gothenburg. While its core activity is the production, distribution and sale of trucks, (wikipedia)

Volvo Cars

Volvo Cars is a Swedish multinational manufacturer of luxury vehicles headquartered in Torslanda, Gothenburg. The company manufactures SUVs, station wagons, and sedans. (wikipedia)