Svensk startup H2 Green Steel har meddelat sitt avtal om att förse den tyska biltillverkaren Mercedes-Benz med 50 000 ton miljövänligt stål med start 2025.

De två företagen har också tecknat ett avtal för att utvärdera möjligheten att producera miljövänligt stål – tillverkat utan att förlita sig på fossila bränslen – i Nordamerika.

Enligt Markus Schäfer, teknisk chef på Mercedes-Benz, kommer leveransavtalet att påskynda utvecklingen av en kolfri, regional och motståndskraftig stålförsörjningskedja för biltillverkarens tillverkningsanläggningar i Europa.

Gunnar Güthenke, chef för inköp och leverantörskvalitet på Mercedes-Benz Cars, sa också att H2GS har hjälpt företaget att nå en viktig milstolpe i sin lokala upphandlingsstrategi.

Mercedes-Benz samarbetar för närvarande aktivt med sina leverantörer för att etablera en koldioxidneutral försörjningskedja till 2039. Lyxbilstillverkaren omorganiserar sin försörjningskedja för att fokusera på att minska CO2-utsläppen snarare än att förlita sig på kompensationer för att nå sina klimatmål.

Företaget har gjort en anmärkningsvärd prestation genom att införliva lågt CO2-stål, tillverkat av återvunnet material, i fyra Mercedes-Benz-seriemodeller. Denna implementering har avsevärt minskat över 60 procent av CO2-utsläppen för dessa stålsorter.

CO2-fri tillverkningsprocess

Enligt H2GS har tillverkningsprocessen som genomförts vid dess anläggning gjort stålproduktionen nästan kolneutral. Startupen använder också ett innovativt tillvägagångssätt som är beroende av väte och förnybar el, vilket eliminerar behovet av kokskol i stålproduktion. Väte fungerar som ett reduktionsmedel, vilket underlättar avlägsnandet av syre från järnmalm.

Till skillnad från kokskol resulterar denna process i generering av vattenånga snarare än CO2-utsläpp. H2GS har satt som mål att uppnå ett koldioxidavtryck på 0,4 ton CO2 per ton stål från starten av leveransen 2025.

VD:n för H2GS, Henrik Henriksson, sa att företaget bildades som svar på fordonsindustrins behov av en snabbare omställning inom stålet sektorn för att nå klimatmålen.

Han sa att företaget genom ett nära samarbete med Mercedes-Benz hade hittat en partner som delar sitt engagemang för att minska utsläppen från försörjningskedjan, främja cirkularitet och säkerställa social hållbarhet.

Henriksson uttryckte också sin övertygelse om att Mercedes-Benz är ”en mycket stark spelare” för H2GS att samarbeta med för sin europeiska verksamhet och expansion till stålvärdekedjan i Nordamerika.

Steel

Steel is an alloy of iron and carbon with improved strength and fracture resistance compared to other forms of iron. Many other elements may be present or added. Stainless steels, (wikipedia)

Tata Steel

Tata Steel Limited is an Indian multinational steel-making company, based in Jamshedpur, Jharkhand and headquartered in Mumbai, Maharashtra. It is a part of the Tata Group. (wikipedia)