Forskningsråd och statlig myndighet under Socialdepartementet, Forte, har avsatt 120 miljoner kronor för att stödja två forskningsprogram som tar itu med utmaningarna med att införa elfordon och integrera datoriserade instruktioner på arbetsplatsen.

Finansieringen av forskningsprogrammen kommer från Arbetslivets utmaningar 2023, en del av Fortes tioåriga nationella program för arbetslivsforskning.

Anna-Karin Florén, programchef på Forte, betonade att de sexåriga programmen ger forskare en chans att fördjupa sig sig själva i samhällsrelevanta frågor.

Enligt Florén är det förväntade resultatet av dessa program generering av betydande ny kunskap inom områden som är avgörande för både nuet och framtiden.

Studie om Volvos gröna omställning finansierad

Ett av forskningsprogrammen som stöds bedrivs av professor Tomas Berglund och hans kollegor vid Göteborgs universitet. Deras forskning fokuserar på att studera den regionala gröna omställningen av Volvo Cars och Volvo Group .com/en/).

Båda företagen har satt upp ambitiösa mål, eftersom Volvo Cars planerar att bli ett helt elbilsföretag år 2030, medan Volvokoncernen siktar på en fossilfri lastbilsflotta år 2040.

Berglund och hans team har gett sig ut för att undersöka effekterna av förändringar i bilindustrin på olika städer och samhällen i Västsverige. De syftar till att bedöma om alla regioner kommer att uppleva lika fördelar eller om vissa områden kan vara missgynnade.

Forskningsprogrammet fördjupar sig också i de potentiella konsekvenserna av ökad arbetslöshet i regioner som står inför utmaningar, särskilt om ny kompetens blir nödvändig.

Studien kommer att undersöka hur städer som Mariestad, där en batterifabrik ska etableras, kommer att hantera den potentiella tillströmningen av människor till följd av branschens förändringar.

Forskningsprogrammet omfattar fyra delstudier som undersöker olika aspekter av branschens omvandling. En delstudie kommer att noggrant undersöka Volvokoncernens företagsstrategi för att få insikter i deras tänkande och handlingar under denna resa.

För att förstå deras strategier och åtgärder kommer forskarna att analysera svaren från andra regionala organisationer, såsom Business Region Göteborg och Business Region Skaraborg.

Programmet ska också utvärdera om universitet och högskolor skapar specialiserade kurser för att anpassa sig till de förändrade kraven.

– Hela Västra Götalandsregionens ekosystem kring kompetensförsörjning kommer att påverkas, sa Berglund.

Enligt Sveriges innovationsbyrå Vinnova sysselsätter fordonssektorn cirka 140 000 personer i Sverige, med en betydande koncentration på 40 000 i Västra Götaland län, där Volvo har sitt huvudkontor och driver sina produktionsanläggningar.