Skepsis angående elbilar är vanlig bland dem som ännu inte har bytt, och många hänvisar till vanliga problem som höga initiala kostnader och batterilivslängd. Men senare forskning indikerar att elbilsbatterier faktiskt har bättre hållbarhet än vad som tidigare antagits.

Nya resultat av Recurrent Auto utmanade den rådande uppfattningen om hållbarhet för elbilsbatterier. Efter att ha genomfört en omfattande studie av över 15 000 elbilar tillverkade från 2011 och framåt, fastställde Recurrent Auto att endast 1,5 procent krävde batteribyte, exklusive fall relaterade till tillverkarens återkallelser.

Dessa resultat indikerar att elbilsbatterier överträffar förväntningarna och uppvisar anmärkningsvärt minimala tecken på åldrande.

Även om det är vanligt att jämföra elbilsbatterier med de som används i mobiltelefoner, har forskare på Recurrent också funnit att denna jämförelse är helt missvisande. Deras studie avslöjar att elbilsbatterier har mycket längre hållbarhet, vilket bevisar att deras likhet med mobiltelefonbatterier är ogrundad.

Batteribytestrender i olika elbilsmodeller

Äldre Tesla Model S och Nissan Leaf modeller påverkas oftare när det kommer till batteribyten. Hyundai Kona och Chevrolet Bolt visar också högre priser pga. till återkallelserelaterade incidenter.

Å andra sidan, Tesla Model Y, Model 3, Audi e-tron och Tesla Model X visar ett lägre behov av batteribyten. Det är viktigt att notera att kostnaderna för batteribyte varierar avsevärt mellan elbilsmodeller, från 53 000 SEK till 220 000 SEK.

Studien lyfter också fram ett viktigt fynd att batterinedbrytning inte följer ett linjärt mönster. Den mest betydande försämringen inträffar inom de initiala 3 200 milen av användning, varefter nedbrytningshastigheten blir minimal till cirka 16 000 mil. Vid denna tidpunkt behåller de flesta elbilar ungefär 90 procent av sin batterikapacitet.

Det är värt att notera att mätningen baseras på räckvidden som visas av bilarna, vilket möjliggör en liten felmarginal, men ändå är mycket relevant för bilägarna. Även om några tidiga Nissan Leaf-modeller upplevde problem med batterikemi, har efterföljande förbättringar löst dessa problem, vilket resulterat i förbättrad batteriprestanda och livslängd.

Två relativt nya tillägg till elbilsmarknaden är Ford Mustang Mach-E och Hyundai Ioniq 5. Intressant nog uppvisar batteriprestandan hos dessa modeller distinkta mönster. När det gäller Ford har batteriet visat en anmärkningsvärd förbättring även efter en första nedgradering. Omvänt har batteriet i Hyundai-modellen inte uppvisat någon ytterligare försämring efter en mindre initial nedgång.

För att optimera livslängden för elbilsbatterier sa forskarna att det är viktigt för ägare att vidta förebyggande åtgärder. Detta inkluderar att minimera fysisk belastning och undvika extrema temperaturförhållanden. I varmare områden är det tillrådligt att parkera bilen i skuggade områden och kyla ner batteriet innan laddning.

Likaså är elbilar utrustade med värmesystem för att förhindra laddning i alltför kalla miljöer. Genom att följa dessa riktlinjer kan ägare förbättra sina elfordonsbatteriers totala prestanda och hållbarhet.

Batterier med lågt koldioxidavtryck som ett innovativt genombrott

Jämfört med andra battericeller i branschen, Northvolts nya battericell för Scania-lastbilar har ett betydligt lägre klimatavtryck.

Dagens litiumjonbatterier har en genomsnittlig klimatpåverkan på 100 till 150 kg koldioxidekvivalenter per kilowattimme (kWh). Northvolts kommande batteri — som ska produceras i stora mängder — har som mål att ha en betydligt lägre klimatpåverkan, allt från 30 till 45 kg per kWh.

Northvolt använder en beräkningsmetod som tar hänsyn till ett brett spektrum av faktorer i produktionsprocessen och följer EU-standarden PEF EF 2.0. Värdet på battericellen Scania-Northvolt baseras på framtida utsläpp under produktionen. Valideringstester bekräftar att de kommer att hålla hela 150 000 mils livslängd specificerad av Scania.

Europas inledande ”oberoende” battericellsfabrik för elfordon, känd som Northvolt Ett-fabriken i Skellefteå, kommer att ansvara för tillverkningen av dessa celler. Fabriken ökar successivt sin produktionskapacitet för att i slutändan nå målet på 60 GWh per år.

Senare i år kommer Scania att inviga en anläggning i Södertälje, där cellerna ska sättas ihop till batteripaket för tunga lastbilar. Samarbetet mellan Scania och Northvolt går tillbaka till 2017, då de började arbeta tillsammans med att utveckla ett batteri.

Dessa framväxande innovationer har åstadkommit en djupgående förändring av hur allmänheten ser på elbilsbatteriers livslängd, vilket öppnar upp omfattande möjligheter för elfordon att bli allmänt accepterade som ett praktiskt alternativ till konventionella förbränningsmotorer.

Vladimir Putin

Vladimir Vladimirovich Putin is a Russian politician and former intelligence officer, serving as the current president of Russia. (wikipedia)

President of Russia

The president of the Russian Federation is the executive head of state of Russia; the president leads the executive branch of the central government of Russia and is the commander-in-chief of the Ru (wikipedia)