Det svenska företaget Einride har samarbetat med Förenade Arabemiratens regering för att introducera sina avancerade elektriska självkörande lastbilar i regionen .

Avtalet syftar till att implementera Einrides omfattande transportekosystem som sträcker sig över 550 kilometer över Abu Dhabi, Dubai och Sharjah.

Detta ambitiösa projekt, kallat Falcon Rise Grid, kommer att involvera utplacering av 2 000 elektriska och 200 autonoma lastbilar och etablering av åtta laddningsstationer med över 500 laddningspunkter. Startupen planerar att utveckla och genomföra detta initiativ inom en femårsperiod.

VD och grundare av Einride, Robert Falck, sa att samarbetet återspeglar Einrides engagemang för att underlätta övergången till effektiv och miljövänlig sjöfart genom fullständig elektrifiering.

Enligt honom, genom detta partnerskap, strävar Einride efter att visa hur hela regioner framgångsrikt kan byta till hållbar sjöfart på ett intelligent och kostnadseffektivt sätt.

H.E Sharif Salim Al-Olama, undersekreterare för energi- och petroleumfrågor vid MOEI, delade med sig av sitt perspektiv. av UAE Falcon Rise-nätet.

Al-Olama förklarade att etableringen av detta rutnät representerar en anmärkningsvärd milstolpe i strävan efter hållbara och intelligenta transporter.

Han sa att regeringen syftar till att utnyttja banbrytande tekniska framsteg genom att samarbeta med Einride. Dess mål är att minska utsläppen och effektivisera fraktverksamheten i hela regionen.

Einrides uppdrag att minska koldioxidutsläppen

Sedan starten 2016 har Einride varit dedikerade till att minska koldioxidutsläppen i branschen genom att skapa och implementera ett omfattande ekosystem för fraktmobilitet.

Detta ekosystem inkluderar dess elektriska och autonoma fordonsflottor, den intelligenta plattformen Einride Saga, laddningsinfrastruktur och sammankopplade nätverk.

2019 skrev Einride historia genom att installera världens första elektriska autonoma fordon på allmän väg i Sverige. Med utgångspunkt i denna prestation fick företaget 2022 godkännande att bedriva liknande verksamhet i USA.

Einride tillkännagav sin expansion till Storbritannien i april 2023. Detta har stor betydelse för landet, eftersom det brittiska transportdepartementet siktar på att bygga en hållbar framtid för frakt på grund av den stora volymen gods som transporteras runt landet på väg, beräknad till cirka 1,4 miljarder ton årligen.

Einride och PepsiCos Walkers varumärke kommer att implementera Einrides elektriska och digitala lösningar, och ersätta fossilbränsledrivna transporter för en sträcka som överstiger 750 000 miles. Denna omställning kommer att minska över 1 600 ton CO2-utsläpp på tre år.

Einride

Einride AB is a Swedish transport company based in Stockholm, Sweden, specializing in electric and self-driving vehicles known as Einride pods . (wikipedia)

2016 United Kingdom European Union membership referendum

The 2016 United Kingdom European Union membership referendum, commonly referred to as the EU referendum or the Brexit referendum, (wikipedia)