Svenskt företag specialiserat på autonoma elektriska lastbilar, Einride, har samarbetat med PostNord, den ledande posttjänsten i Skandinavien. Målet med detta partnerskap är att minska CO2-utsläppen i Norge med cirka 2 100 ton under de kommande tre åren.

PostNord övervakar leveransen av 35 procent av all post i Skandinavien. Med hjälp av Einrides elektriska lastbilsflotta strävar PostNord efter att minska sitt beroende av fossilbränsledrivna leveranser i Norge, vilket resulterar i en daglig minskning med över 1 500 km (932 miles).

Företaget har ingått ett avtal som innebär en månatlig betalning som ger dem tillgång till elektriska och digitala tjänster, inklusive användning av Einrides eltruckar.

De specifika finansiella detaljerna för arrangemanget har inte offentliggjorts.

Gränsöverskridande elektrifierade serviceflottor

2022 började PostNord elektrifiera sina serviceflottor i Sverige med Einrides hjälp och de två organisationerna siktar nu på att länka sina tjänster över nationsgränserna.

Under den kommande månaden kommer Oslo-regionen att bevittna utplaceringen av sex lastbilar, med målet att utöka flottan till 35 sammankopplade elektriska lastbilar i juni 2024.

Nordic Link, känt som det lokala Einride Grid, kommer att börja sin verksamhet i Oslo-området och sträcka sig längs motorvägen E6, och etablera en förbindelse mellan Norge, Sverige och Danmark.

Norges mål att uppnå komplett nollutsläpp

May-Kristin Willoch, biträdande hållbarhetsdirektör på PostNord Norge, sa att användning av nollutsläppsfordon för att transportera varor kan påverka miljön.

Med det största ägandet av elfordon per capita globalt, avser Norge att uppnå fullständig nollutsläppsstatus för tunga fordon till 2040.

Detta ambitiösa mål kan potentiellt minska landets årliga CO2-utsläpp med cirka 4,4 miljoner ton, vilket motsvarar nästan nio procent av landets totala utsläpp.

När han kommenterade tillkännagivandet ansåg Einrides VD Robert Falck att på grund av Norges betydande framsteg och prestationer inom elektrifierande personfordon, är det bara rimligt att landet att också spela en ledande roll i att elektrifiera tunga godstransporter.

Förutom sitt partnerskap med PostNord deltar Einride i 28 miljoner euro MODI-projektet, samfinansierat av EU och koordinerat av ITS Norge. Detta 42-månaders initiativ syftar till att underlätta implementeringen av autonoma transporter för tunga fordon genom att ta itu med standardisering, regelverk och infrastruktur.

2020 introducerade Einride Pod, ett lätt kommersiellt elfordon. The Pod kan köra autonomt och har erhållit särskilda tillstånd i USA och Europa. Norge kommer att fungera som en av de första verkliga tillämpningarna för Pod.