Den svenska regeringen har meddelat sin avsikt att underlätta tillhandahållande av elbilsladdning nära bostadsområden för att påskynda tillväxten av laddinfrastruktur och främja införandet av elfordon.

Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att se över och effektivisera bestämmelserna om allmän mark. Den gav också myndigheten en deadline att lämna en rapport om uppdraget senast den 5 april 2024.

”Det ska vara enkelt att ladda elbilar nära hemmet”, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson, sa. — Men de som bor i flerbostadshus i dag kan behöva resa långt för att kunna ladda sin bil.

Carlson noterade att det därför är nödvändigt att förbättra tillgängligheten och göra det lättare för en bredare befolkning att välja elbilar för att påskynda övergången till elektrisk vägtransport.

Mot hållbara transporter med fler laddningspunkter

Den svenska regeringens agerande ligger i linje med den senaste utvecklingen när det gäller tillgången på laddplatser för elbilar i EU.

Avere, den europeiska sammanslutningen som företräder och förespråkar elektromobilitet på uppdrag av industrin, akademin och elbilsanvändare, har tillkännagett en betydande milstolpe med 500 000 laddpunkter som nu finns i EU. Detta inkluderar 455 902 destinationsladdare och 56 437 snabbladdare, även om höghastighetsladdare över 350 kW fortfarande utgör endast en liten andel.

Nederländerna, Frankrike och Tyskland är ledande i antal laddningsplatser. Särskilda uppgifter för Sverige lämnas dock inte.

EU-parlamentet har tidigare godkänt ett mål att upprätta snabbladdarstationer var sjätte mil längs stora europeiska rutter genom förordningen om alternativ bränsleinfrastruktur senast 2026. Detta mål väntar dock fortfarande på godkännande från ministerrådet ska antas till bindande lag.

”Transport står för nästan en fjärdedel av Europas utsläpp av växthusgaser, så att öka e-mobiliteten är mycket avgörande om vi vill uppnå klimatmålen,” finsk representant i Europaparlamentet, Miapetra Kumpula-Natri, sa. ”Laddningsinfrastrukturen måste anpassas till de nya målen.”

EU har inkluderat bestämmelser i sitt stimulanspaket på 750 miljarder euro för att stödja övergången till elektrisk mobilitet. En betydande del av denna finansiering, närmare bestämt 20 miljarder euro, har anslagits för att stimulera försäljningen av miljöbilar. Planen kommer att installera 1 miljon laddstationer för el- och vätgasfordon i hela EU till 2025.