20230503 Nordmaling, Sverige

För att stödja elektrifieringen av tunga skogstransporter, säljer Nordmalings kommun mark vid Strandvägen i Rundvik till Nimbnet som ska sätta upp en laddstation där t ex skogstransporter till och från sågverket kan laddas.

Med sju laddpunkter och en total effekt på 1,5 MW, kommer den nya stationen att vara den största snabbladdstationen i kommunen. Tack vare utrustningen från Kempower med adaptiv spänningsreglering så erbjuds kontinuerlig laddning med upp till 350 kW. Stationen byggs med stöd av Energimyndigheten som en regional pilot för elektrifiering av tung trafik.

SCA, som driver sågverket i Rundvik, håller tillsammans med forskningsinstitutet Skogsforsk på och testar elektriska timmerlastbilar kopplat till pappersbruket i Obbola. De har också ansökt om tillstånd att tillsammans med företaget Holmen bygga ett nytt sågverk på andra sidan vägen från den nya laddstationen, vilket kan öppna upp för ytterligare möjligheter till elektrifierade transporter.

”Det är fantastiskt att arbeta tillsammans med Nordmalings kommun på detta banbrytande projekt. Vi ser fram emot att hoppeligen kunna stödja SCA och Holmen i deras miljöarbete och dessutom ta hand om deras förare på bästa sätt medan deras lastbilar laddas,” säger Torbjörn Nordling, Projektledare på Nimbnet. ”Nordmaling kommer att ligga i absoluta framkanten av det miljövänliga skogsbruket.”

Även om Nimbnets nya laddstation huvudsakligen är till för tunga skogstransporter kommer personbilar, både lokala och de som passerar på E4an bara 750 meter bort, också att kunna ladda där. Laddstationen möjliggör dessutom för elektrifieringen av minst en busslinje vilket kommer att bidra ytterligare till renare luft, lägre trafikbuller och mindre klimatpåverkan i kommunen.

Nimbnets framtida dynamiska bokningssystem hjälper kommersiella lastbilsoperatörer att planera pålitliga leveransrutter och scheman i förväg så att de totala väntetiderna minimeras och flottans nyttjande maximeras. Samtidigt som Nimbnets framtida dynamiska prissättning ser ger incitament att ladda när det finns gott om effekt till ett lägre pris. Allt för att accelerera elektrifieringen genom att möjliggöra säkra och lönsamma transporter med batterielektriska fordon.

Nimbnets nya station är en del Virtas laddnätverk. Det kopplar samman stationen i Nordmaling med 70 000 laddstationer i 34 länder.

Nu söker vi byggprojektledare, byggentreprenörer, elektriker, gräv- och schakt, jordtransport och avverkare för att förverkliga stationen. “Helst vill vi hitta lokala förmågor så att möjligast många i bygden kan känna sig stolta över laddstationen när den står klar. Hör av dig om du vill bidra till klimatomställningen,” avslutar Torbjörn med. Den nya stationen kommer att börja byggas i juni och vara färdig att invigas i maj 2024.

Kontakt:
Nordmalings kommun
Conny Nordendahl, näringslivsutvecklare
Tel: 073-0345550
Epost: conny.nordendahl@nordmaling.se<mailto:conny.nordendahl@nordmaling.se>

Andreas Nyman, bygg- och miljöchef
Tel: 076-1297580
Epost: andreas.nyman@nordmaling.se<mailto:andreas.nyman@nordmaling.se>

Nimbnet
Elias Ek
Tel. +886916074767
elias.ek@nimbnet.net<mailto:elias.ek@nimbnet.net>