Nimbnet laddar vi inte bara elfordon, utan vi laddar också framåt med kvinnor i spetsen. Vårt team är mångfaldigt på många sätt, men idag lyfter vi fram den starka grupp kvinnor vi har i vår startupmiljö. I en mansdominerad bransch är det viktigt att kvinnor bygger en gemenskap för sig själva.

Stärkt av flexibilitet och stöd

Vi förstår att det är viktigt för alla att uppnå en hälsosam balans mellan arbete och privatliv. Därför erbjuder vi flexibla arbetstider, vilket gör att medarbetarna kan skräddarsy sina scheman efter sina behov hemma. Många av våra anställda har barn, och ibland får vi en kort ”meet-and-greet” som lyser upp allas dag. Detta främjar förståelse och empati genom att erkänna att föräldraskap är lika viktigt, om inte viktigare, än arbete. Nimbnet är en stödjande miljö där kvinnor kan blomstra både professionellt och personligt.

I vårt team har vi Christine, som spelar en avgörande roll i att säkra mark för våra laddstationer, samtidigt som hon är en hängiven mamma till sin son. Vi har också sällskap av Huong, som är vår byggnadschef och en kärleksfull mamma till två barn.

Screenshot of women and children at Nimbnet

Endast för kvinnor

Vi inser kraften i att knyta an och ge stöd i en värld av distansarbete och virtuella möten. Därför har vi skapat ett chatrum specifikt för kvinnorna i vårt företag att ha avslappnade samtal. Detta trygga utrymme främjar psykologisk trygghet och tillhörighet, vilket bekräftas av studier som genomförts av UC Santa Cruz Women’s Center (https://womenscenter.ucsc.edu/). Denna chatt går utöver enkel kommunikation; den främjar öppen dialog, uppmuntran mellan kollegor och en plats att fira varandras prestationer inom och utanför vårt arbetsområde. Inês, vår arkitekt, arbetar outtröttligt med våra stationers design, och ser till att vi har en praktisk layout för lastbilsladdning, men lyser också upp vår dag med uppmuntrande ord och stöd. Vår chatt bygger ett bredare supportnätverk vid tillfällen då distansarbete kan kännas ensamt, och förhoppningsvis varaktiga vänskaper för när vi inte arbetar.

Att stärka kvinnor handlar inte om exklusivitet

Även om denna blogg belyser Nimbnets arbetsmiljö kring våra kvinnor, är det viktigt att understryka att vi inte förespråkar exklusivitet. Vi tror fast på kraften i flexibilitet och öppen diskussion, där olika röster och perspektiv är avgörande för att uppnå hållbara framsteg. Vi uppmuntrar alla, oavsett kön, att engagera sig i Nimbnet, dela med sig av sina insikter och delta i konversationen.