Den åttonde internationella precisions maskin och tillverknings konferensen (ICPMMT) avslutades nyligen i Kenting, Taiwan. Från den 19e till  21a maj samlades experter och forskare för att utforska de senaste framstegen inom design och tillverkning, grön tillverkning, automation och mer. Dr. Torbjörn Nordling, projektledaren på Nimbnet, var en av två huvudtalare och delade insikter om trenderna inom specialisering och additiv tillverkning i framtida scenarier. I den här bloggposten utforskar vi höjdpunkterna i hans presentation och belyser det föränderliga landskapet inom tillverkning.

 

Torbjorn Nordling presenting about trends in the manufacturing landscape

 

Historiskt sett har tillverkning präglats av specialisering, där individer, företag och regioner fokuserar på att producera specifika produkter eller delar, vilket i sin tur främjar global handel med kostnadseffektiv tillverkning. Men additiv tillverkning, inklusive tekniker som 3D-printing och modulär konstruktion, utmanar denna specialisering genom att möjliggöra deposition och sammanfogning av material utan att förlita sig på specialiserad arbetskraft. (Åtminstone när skrivaren är byggd och designen är klar.) Denna flexibla metod minskar kostnaderna och gör det fördelaktigt att flytta produktionen närmare konsumtionen.

Framtiden för tillverkning skrivs om. Dr. Nordling diskuterade framtida scenarier baserade på energiöverflöd eller brist och påverkan av immaterialrättsligt handhavande, utvecklingen av additiv tillverkning, arbetskraftsbrist och fortlevnad av den nuvarande exportmodellen för välstånd.

 1. Energiöverflöd och öppna standarder:
  Överflöd av energiresurser och öppna standarder underlättar samarbete och snabb implementering av additiv tillverkning, vilket driver teknisk utveckling och genomförande. Detta leder till ett välmående samhälle.
 2. Energiöverflöd med stark immaterialrätt:
  Trots överflöd av energi begränsar strikt handhaving av immaterialrätt delning av kunskap och hämmar takten i teknisk utveckling, vilket potentiellt hämmar tillväxten inom additiv tillverkning.
 3. Energibrist och öppna standarder:
  Energibrist stimulerar resursoptimering och hållbara metoder. Samarbeten och öppna standarder driver framsteg och skapar elasticitet inom tillverkningsprocesser och stödjer additiva tillverkningstekniker.
 4. Energibrist med stark immaterialrätt:
  Energibrist, tillsammans med starkt handhavande av immaterialrätt, begränsar kunskapsutbyte och hindrar teknisk utveckling. Länder som står inför detta scenario är inte kostnadseffektiva. Deras industriella grund förstörs ytterligare av energikriser och leder dem på vägen mot social oro och status som misslyckade stater.

Den åttonde internationella konferensen ICPMMT erbjöd värdefulla insikter inom det dynamiska området för tillverkning. Torbjörn Nordlings huvudtal belyste megatrendernas inverkan på specialisering och additiv tillverkning och beskrev fyra framtida scenarier. När branschen fortsätter att utvecklas kommer överväganden kring tillgången på energi, immaterialrättsliga rättigheter och balansen mellan specialisering och additiv tillverkning att forma dess framtid. Genom att följa med i dessa trender kan branschexperter och beslutsfattare navigera mot en hållbar, innovativ och inkluderande tillverkningsmiljö.

Nimbnet's Torbjörn Nordling presents as keynote speaker at ICPMMT