Goldman Sachs, en ledande investeringsbank, förutspår en global ökning av försäljningen av elbilar till 75 miljoner år 2040. Dessutom visar EUs ambitiösa planer mot 2050 rimligheten i denna prognose. EU har nyligen beslutat att förbjuda försäljning av fossilbränsledrivna bilar till 2035. Europa ligger i framkant av övergången till elfordon.

Goldman Sachs uppskattar att 75 miljoner elbilar kommer att säljas 2040, jämfört med de 2 miljoner sålda 2020. Andelen elfordon i världen förväntas nå 60 % om 17 år, västvärldens andel förväntas bli 80 %. Denna betydande ökning indikerar en övergång till elfordon. Europa kommer att leda vägen inom elbilsförsäljning, med Kina och USA tätt efter. Goldman Sachs har också räknat med att andelen elbilar som säljs i Europa år 2035 kommer att vara 100 procent. Denna utveckling är positiv för miljön, men den kräver betydande investeringar i laddinfrastruktur och ökad produktion av elfordon.

Europeiska Unionen Beslutar att Byta till Elfordon

EU har tagit ett betydande steg mot att minska utsläppen av växthusgaser och främja renare transportsätt genom att föreslå ett förbud mot nya fossilbränslebilar till 2035. Detta är ett försök att påskynda Europas övergång till elfordon. De hoppas att från och med 2035 måste alla nya bilar som säljs i EU vara nollutsläppsfordon. Målet är att främja el- eller vätgasdrivna bilar. Det finns flera motgångar från Tyskland, Italien och flera östeuropeiska länder som föreslår en separat kategori av förbränningsmotorbilar som kan köras på syntetiskt, kolneutralt bränsle efter 2035.

Det föreslagna förbudet förväntas avsevärt öka elbilsmarknaden och bidra till att sänka kostnaden för batterier. Denna åtgärd kommer att göra elbilar mer överkomliga för konsumenterna. EU investerar också i ett nätverk av laddstationer över hela kontinenten för att stödja det växande antalet elfordon på vägarna.

Utöver förbudet för fossilbränslebilar föreslår EU också att koldioxidutsläppen från lastbilar ska minskas med 90 % till 2050. Den föreslagna förordningen syftar till att minska koldioxidavtrycket från godssektorn. Godstransporter står för en betydande del av EUs transportutsläpp. Enligt planen måste lastbilstillverkarna minska CO2-utsläppen från sina fordon med 15 % till 2025, 30 % till 2030 och 90 % till 2050, jämfört med 2019 års nivåer. Förslaget innehåller också incitament för tillverkare att tillverka renare fordon och straffar dem som inte följer de nya reglerna. EUs medlemsländer och Europaparlamentet har dock ännu inte godkänt denna plan.

Övergången till elfordon och renare transporter är avgörande för att ta itu med klimatförändringarna och uppnå en mer hållbar framtid. Även om det kommer att krävas en heltäckande strategi för att säkerställa framgång, kommer fördelarna med denna förändring att vara betydande för miljön och folkhälsan. EUs ansträngningar att minska utsläppen och främja renare transporter är enorma steg i rätt riktning, och det är viktigt att andra länder följer efter för att ta itu med den globala frågan om klimatförändringar.

Nimbnet Ska Hjälpa Till Att Driva Elbilar

För att stödja EUs initiativ bygger Nimbnet i samarbete med Kempower och Virta spjutspetsladdningsstationer för elfordon i Sverige. Nimbnets laddstationer kommer att ha Kempowers toppmoderna laddare som stödjer adaptiv spänningskontroll som kan ge 350kW kontinuerligt. Dessutom, med partnerskapet med Virta, kan nuvarande förare i deras nätverk komma åt Nimbnets stationer utan problem. Dessa laddstationer kommer att hjälpa till att stödja det växande antalet elfordon, främja renare transportsätt och minska utsläppen av växthusgaser. De första stationerna finns i Nordmaling, Sundsvall, Söderhamn och Göteborg.

Visst, när EU går mot en framtid med 100 % elbilar och minskade koldioxidutsläpp från lastbilar, kommer laddningsinfrastrukturen som tillhandahålls av företag som Nimbnet att spela en avgörande roll för att säkerställa framgången för denna övergång. Med sitt engagemang för innovation och hållbara transporter är Nimbnet redo att avsevärt bidra till EUs ansträngningar för att främja renare transportsätt och minska transportsektorns koldioxidavtryck.

Läs originalartiklarna:
Investerardygnet: Analys: 100 procent elbilar i Europa inom 12 år
Reuters: EU proposes 90% CO2 emissions cut by 2040 for trucks
Reuters: EU approves effective ban on new fossil fuel cars from 2035
Automotive News: Germany forms alliance to change EU’s planned combustion engine ban
Kempower
Virta Global

Bildkälla: Virta Global