Energimyndigheten har beviljat bidrag för att bygga 139 laddstationer och 12 vätgasstationer i sin regionala pilot för elektrifiering av transporter (information).

Detta är ett viktigt steg framåt och möjliggör elektrifiering av tunga fordon och insamling av empirisk data om användning. Detta möjliggör elektriska transporter så att lastbilstillverkarna, logistikföretagen, transportföretagen, laddstationsoperatörer, nätoperatörer, energigeneratorer och lastkunder kan börja experimentera i stor skala för att hitta nya bästa praxis och kunskap om hur man kör ett elektriskt transportsystem.

Nimbnet är stolta över att vara en del av denna världsunika investering och studie. Vi kommer att bidra med information om alla aspekter av elektrifiering av godstransporter genom våra fyra stationer på det centrala transeuropeiska transportnätet (TEN-T). I synnerhet lastbalansering av laddning och annan strömförbrukning för att möjliggöra högeffektsladdning på ett nätvänligt sätt.

Vi avser att testa lösningar från fordon till nät (V2G) för att tillhandahålla ett sätt för lastbilsägare att tjäna pengar medan lastbilen står stilla och bidra till att balansera elnätet, samt tillhandahålla reservkraft för nödsituationer. Vi söker därför samarbete med stora elkonsumenter som vill minska sin miljöpåverkan och elräkning genom att få en smidigare förbrukningsprofil.

Vi söker också samarbete med lokala företag som vill tillhandahålla tjänster till förarna medan deras fordon laddas. För en lastbil är laddningstiden 1,5-2,5 timmar så det ger stora möjligheter till mat, sport, rekreation och shopping.

För ytterligare läsning, se den fullständiga listan över finansierade stationer.