Landskapet för laddinfrastruktur för elektriska fordon i Europa genomgår en betydande förändring. Med en förväntad årlig tillväxt på 67 procent kommer det totala antalet dedikerade laddpunkter att öka från 6 400 år 2022 till en imponerande 390 000 år 2030.

Dock är den nuvarande tillståndet för laddinfrastruktur för tunga godstransporter (HGVs) i Europa fortfarande i sin linda. Förväntningen är att växa den lilla basen av allmänna laddstationer till 72 500 år 2030, vilket innebär en flera decennier lång utvecklingsfas.

Erkända företag som CPO Milence, Aral Pulse, Circle K, EnBW och Rifle deltar aktivt i initiativ för laddning av tunga kommersiella fordon. Europeiska unionens åtagande om ett snabbladdningsnätverk för lastbilar och det betydande investeringsbehovet på 240 miljarder euro år 2030 understryker den avgörande rollen samordnade insatser har mellan olika intressenter.

Ansträngningar för att etablera framgångsrik laddinfrastruktur för HGVs riktas mot att integrera laddpunkter vid terminaler, hamnar, lager och sammankopplade städer, i linje med lastbilars operativa mönster. 

Denna strategiska ansats lovar att omforma landskapet för laddning av elektriska lastbilar i Europa och säkerställa effektiv och hållbar koldioxidreduktion av vägtransport av gods.

Om det nya öppen-källkodsverktyget

I detta föränderliga landskap har Amazon tagit ett stort steg mot att revolutionera laddinfrastrukturen för elektriska fordon. Den 12 september introducerade plattformen en banbrytande öppen källkod, CHALET, designad för att adressera en avgörande fråga i hjärtat av transportindustrins strävan mot koldioxidneutralitet.

CHALET, ett akronym för Charging Location for Electric Trucks, erbjuder ett kraftfullt verktyg inte bara för privat industri utan också för staten, elnätsoperatörer och lokala myndigheter. Utvecklat över 18 månader är det nu tillgängligt som öppen källkod och dess användbarhet sträcker sig till privat industri, regeringar, elnätsoperatörer och lokala myndigheter.

CHALET fokuserar på att lösa det kritiska problemet med strategisk planering av laddinfrastruktur för elfordon inom transportsektorn. Den fungerar genom FICO Xpress Optimisation och specialiserar sig på att lösa heltalsprogram.

För att installera CHALET måste kodarkivet klonas från GitHub-sidan. Verktyget körs med ”chalet”-kommandot, med standardförväntningar på indata i en ”data/”-mapp och utdata i ”output/” inom rotdirektivet. Anpassning av sökvägar för indata och utdata är dock möjlig.

Amazons CHALET tar itu med utmaningarna med HGV-laddinfrastrukturer genom att möjliggöra för transport- och logistikoperatörer att mata in specifika platser för uppfyllnadsnätverk, rutter och kritiska parametrar som fordonets batterikapacitet, räckvidd och transit-tid. CHALET beaktar alla dessa variabler och levererar en prioriterad lista över optimala laddningsplatser.

”Andra fasens elektrifiering i Europa kommer inte att skala upp förrän effektiv och bekväm laddinfrastruktur är på plats,” sa Andreas Marschner, vice VD för Amazon Transportation Services. ”Våra team har byggt ett effektivt, vetenskapsbaserat verktyg, och vi öppen-källkodar koden för att hjälpa alla företag, stora och små, att fatta mer strategiska beslut om elektrifiering.”

Stöd från andra företag

Transport står för 22 procent av den europeiska unionens totala utsläpp av växthusgaser. Elektrifiering representerar en lovande väg för att minska dessa utsläpp, men tillväxten av offentlig elektrisk laddinfrastruktur behöver hinna ikapp den ökande efterfrågan från både offentliga och privata sektorer.

En primär utmaning ligger i att identifiera de mest strategiska platserna som kan maximera användbarheten över ett brett spektrum av offentliga och privata branscher samtidigt som de stödjer de mest trafikerade logistikruterna över kontinenten. Olika företag som är involverade i förbättringen av HVG-laddinfrastrukturen har öppet delat sitt stöd för Amazons CHALET.

Eurelectric, tillsammans med andra branschgrupper, uppmanar till och med aktivt sina medlemmar att delta. Ökad branschdeltagande förbättrar direkt noggrannheten i kartan och anpassar den till verkliga krav från branschen.

Rik Arends, direktören för SFBA på Smart Freight Centre, betonade vikten av verktyg som CHALET för att påskynda processen för att anta elektriska lastbilar.

”Vi uppmanar branschen att ge input till verktyget för att kartlägga branschens behov”, sa Arends. ”Att identifiera platser att installera laddinfrastruktur kommer att spela en nyckelroll i att minska utsläppen.”

Kristian Ruby, generalsekreterare för Eurelectric, noterade också att den pågående expansionen av laddinfrastrukturen i Europa utgör en betydande möjlighet att främja avkoloniseringen av transportsektorn. Han betonade vikten av input och råd från flottoperatörer för att hitta optimala laddningsplatser, eftersom både energiföretag och myndigheter arbetar för att möta den ökande efterfrågan på laddning. Ruby fann CHALET-verktyget utvecklat av Amazon vara en intressant tillägg till detta strävande.

Dessutom uttryckte David Wells OBE, verkställande direktör för Logistics UK, organisationens stöd för ett nationellt logistiknätverk  av den nödvändiga energiinfrastrukturen för alla frakttransportlägen.

”CHALET har potential att möjliggöra rätt planering och energibeslut av regeringen och den investering som behövs för att leverera koldioxidfri logistik i snabb takt och på det mest kostnadseffektiva sättet för logistikföretag och ekonomin”, säger Wells. ”Bevis från detta verktyg bör också informera viktiga beslut om förarfaciliteter och rastplatser.”

Amazons satsning på elektrifiering

Amazon är aktiva inom elektrifiering och visar sitt stora engagemang för hållbarhet och koldioxidneutralitet senast 2040. År 2022 inledde företaget implementeringen av helt elektriska 40-tonstruckar i Europa och Storbritannien, vilket markerade ett betydande steg i utvidgningen av dess utsläppsfria flotta.

Dessutom har Amazon avslöjat planer på att investera över 1 miljard euro under de kommande fem åren och kraftigt expandera sin europeiska flotta. Denna expansion inkluderar en betydande ökning av elektriska HGVs, elektriska leveransfordon och den nödvändiga laddinfrastrukturen för att underlätta deras drift.

Utöver sina interna insatser förespråkar Amazon för en robust europeisk regelram för att minska lastbilars utsläpp. Detta inkluderar att förespråka strängare CO2-standarder för tunga fordon, med målet att uppnå en minskning på minst 50 procent till 2030 och en imponerande 90 procent till 2040.

Som den första undertecknaren av Climate Pledge leder Amazon utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid senast 2040, ett helt decennium före Parisavtalets tidslinje. Detta aktiva åtagande understryker Amazons hängivenhet till miljömässig hållbarhet och den globala kampen mot klimatförändringar.