Volvo Lastvagnar har nyligen avslöjat sina planer på att driva på mot en framtid med nollutsläpp för lastbilstransporter till 2050. Samtidigt har Volvo Personvagnar åtagit sig att bli helt elektriska senast 2030.

För att förstå de olika behoven hos sin kundbas och det breda utbudet av driftmiljöer över hela världen har Volvo utarbetat en plan med tre pelare. Denna strategi innebär att över 1,2 miljoner lastbilar ersätts med tre olika typer: batteridrivna lastbilar, bränslecellsbilar med vätgas och lastbilar med förbränningsmotorer som drivs med rena eller förnybara bränslen.

”Självklart kommer en storlek inte att passa alla, med tanke på de kraven”, säger Jessica Sandström, senior vice president för produktledning för Volvo Lastvagnar.

”Det är därför vi anser att en tredelad strategi är den bästa lösningen för att leverera lastbilar som presterar, oavsett var i världen de befinner sig.”

För bilarna kommer företaget att avsluta produktionen av alla återstående dieselmodeller i Volvo Cars-sortimentet i början av 2024 och bygga en ny batterifabrik i Sverige. Dessa åtgärder kommer som svar på betydande förändringar i försäljningstrender för Volvos bilar i Europa.

2019 dominerade dieselfordon marknaden, men 2022 hade de minskat till bara 8,9 procent av försäljningen. Noterbart är att i augusti 2023 stod helelektriska eller hybridfordon för 33 procent av Volvos totala försäljning.

Alternativa bränslen för lastbilar

Medan batteridrivna bränslecells- och vätgaslastbilar ofta stjäl rampljuset, inser Volvo Lastvagnar den viktiga roll som förbränningsmotorer (ICE) spelar i lastbilstransportens gröna framtid.

Enligt Sandström utvecklar företaget aktivt lovande alternativa bränsletekniker för ICE. Detta inkluderar biobränslen och förnybar naturgas, som väte. Hon sa också att det finns potential för väte att driva både bränslecells- och ICE-fordon.

Sandström lyfte dock fram vikten av grönt väte som bränslekälla, inte bara för att uppnå nettonollutsläpp från lastbilar och själva bränsleproduktionsprocessen.

Volvo testar för närvarande vätgasbränslecellstruckar i olika driftsförhållanden och klimat. Detta för att bedöma om de är ett genomförbart alternativ för långväga transporter. För att utveckla dessa bränsleceller samarbetar Volvo Lastvagnar med konkurrenten Daimler Trucks.

”Vi sätter lastbilstransportens övergång i förgrunden genom att vidta okonventionella åtgärder för att samarbeta kring utvecklingen av denna teknik”, sa Sandström.

Tillsammans med alt-fuel ICEs och bränslecellselektriska lastbilar, introducerar Volvo en ny modellserie för batteridrivna fordon med ett nytt elektriskt axelsystem. Systemet tillåter ”både elmotorerna och transmissionen att monteras direkt på den bakre axelenheten.” Som ett resultat kan företaget öka batterikapaciteten och därmed utöka lastbilarnas räckvidd.

Volvos strategiska fokus på batterielektriska fordon härrör från tron att de så småningom kommer att ta den största marknadsandelen. Dessa fordon är redan allmänt tillgängliga och representerar den mest effektiva lösningen för att uppnå utsläppsfria lastbilstransporter. Dessutom ger batteridrivna lastbilar flera fördelar för flottor och förare, inklusive minskade vibrationer och tyst drift.

Idag är några av Volvos allmänt tillgängliga nollutsläppslastbilar de batterielektriska FM- och FH-modellerna, bränslecellselektriska FH-modeller och flytande naturgas (LNG)-drivna FH-modeller.

Gröna ambitioner bortom utsläpp

Volvo Lastvagnars engagemang för hållbarhet är bortom att minska utsläppen. Företaget tänker om för att ta fram material på ett ansvarsfullt sätt, minska avfallet och designa lastbilar för en cirkulär ekonomi. Som miljö- och innovationschef Lars Martensson avslöjat handlar det här mer än om klimat – det handlar också om elektromobilitet och cirkuläritet.

Istället för att skrota lastbilar vid slutet av deras livslängd överväger Volvo att återanvända, tillverka om eller återanvända de enskilda delarna. Detta är ett mer hållbart tillvägagångssätt som minskar avfall och sparar resurser. Företaget uppskattar att upp till 95 procent av en VNR Electric-lastbil kan återvinnas.

Enligt The World Economic Forum använder människor 1,7 gånger mer resurser än vad planeten kan ge. Global Circularity Gap Report avslöjade också att endast 7,2 procent av dessa utvunna material återvinns.

Det är därför regeringar pressar lastbilstillverkarna att återvinna fler delar. Europeiska unionens nya regler för uttjänta fordon (ELV) och ambitiösa mål för återvunnet innehåll är exempel.

”Vi ser det inte som slöseri”, sa Mårtensson. ”Vi ser det som en potential för något mer.”

Volvo arbetar också med att tillverka lastbilar som använder förnybara resurser i sin produktion. Förra året annonserade företaget produktionen av en lastbil med ramskenor av stål framställd med fossilfri el och vätgas. Denna typ av stål är ovanlig och kräver samarbete mellan leverantörer och producenter av fossilfria material.

Försäljningstrender för elbilar stödjer Volvos helelektriska växling

Volvos utvecklingsplaner ligger i linje med den bredare trenden i Europa. Försäljningen av helt elbilar i EU mer än fördubblades i augusti 2023 och stod för 21 procent eller var femte bil av all försäljning. Denna siffra är en ökning med 118,1 procent jämfört med de enheter som såldes i augusti 2022.

Det är första gången dessa produkter överstiger en femtedel av marknaden. Från januari till augusti såldes nästan 1 miljon helelektriska bilar. Endast mindre än hälften av nya bilar som såldes var ICE-bilar, medan ladd- och fullhybrider stod för 7,4 procent respektive 23,9 procent av försäljningen.

Elbilar säljer mer, men batterierna blir billigare. I sin tur blir elbilar billigare. Enligt en ny studie från RMI, många elbilar når prisparitet om den totala ägandekostnaden, inklusive bränsle och underhåll, beaktas. Europas första elbilar kan nå prisparitet på bara ett eller två år.

Studien fann också att elbilsförsäljningen kan växa exponentiellt, med norra Europa och Kina som leder vägen. I dessa länder tog elbilar ungefär sex år att gå från 1 till 10 procent av nybilsförsäljningen. Nästa steg förväntas bli ännu snabbare, med ledande länder som når 80 procent av elbilsförsäljningen inom sex år.

Den här studien stöder Volvos beslut att byta till en tillverkare av helt elektriska fordon när marknaden lutar mot elbilar. Även om rivaliserande märken som Mercedes-Benz, BMW och Toyota spelar säkert och kommer att bestämma sin elbilsproduktion som marknaden tillåter, kommer Volvo att ha en helelektrisk serie globalt om sju år.

I år debuterade företaget med en liten EX30 crossover och XC40 Recharge som de första stegen i sin helt elektriska plan. Rapporter avslöjade att den Geely-ägda biltillverkaren kommer att lansera minst fem nya elfordon år 2026. Detta inkluderar en lyxig elektrisk minivan för den asiatiska marknaden och batteridrivna versioner av S60 och S90 sedan.

Volvo Trucks

Volvo Trucks is a truck manufacturing division of Volvo based in Gothenburg, Sweden. Volvo Trucks was a separate company within Volvo. (wikipedia)

Volvo Cars

Volvo Cars is a Swedish multinational manufacturer of luxury vehicles headquartered in Torslanda, Gothenburg. The company manufactures SUVs, station wagons, and sedans. (wikipedia)