I en annan utveckling mot hållbara lösningar har Volvo Cars gått samman med Eolus, en välkänd aktör inom sektorn för förnybar energi. De två företagen har nyligen skrivit en avsiktsförklaring om att samarbeta kring vindkraftsprojektet till havs känt som Västvind, beläget utanför Göteborgs kust.

Det primära syftet med vindkraftparken Västvind är att bli en kritisk källa till ren el för Volvo Personvagnars verksamhet på Hisingen, en ö i Göteborgs skärgård.

Med en planerad installerad kapacitet på 1 000 MW har denna havsbaserade vindkraftspark potential att ge häpnadsväckande 4-4,5 terawattimmar (TWh) förnybar el årligen. För att sätta detta i perspektiv skulle denna mängd grön energi räcka för att möta det nuvarande el- och effektbehovet i hela Göteborgs stad.

Johan Lannering, chef för strategiska samarbeten på Volvo Cars, lyfte fram den globala angelägenheten kring klimatkrisen. Som en del av företagets engagemang för miljömässig hållbarhet har Volvo Cars satt upp ett djärvt mål att exklusivt sälja helt eldrivna fordon till år 2030.

Dess engagemang sträcker sig till att minska koldioxidavtrycket under ett fordons hela livscykel, och omfattar inte bara tillverkningsprocessen utan också källan till el som används för produktion och drivning av bilarna.

”Vi arbetar hårt för att minska koldioxidavtrycket för bilens hela livscykel, inklusive den elektricitet som används för att tillverka bilarna och deras batterier”, säger Lannering.

”Genom att investera i el från havsbaserad vindkraft utanför Hisingen vill vi säkra våra möjligheter att få lokalproducerad, förnybar el till en rimlig kostnad.”

Vindkraftparken Västvind är strategiskt belägen i Kungälvs- och Öckerö kommuner, inom Sveriges ekonomiska zon. Eftersom bygget är planerat att påbörjas 2027, siktar det på att vara klart 2029.

Projektet är majoritetsägt av Eolus med en ägarandel på 95 procent, där Göteborgs Hamn AB äger resterande 5 procent.

Svenska laget gjorde ett genombrott inom bilbatteriåtervinning

Ett team av svenska forskare har introducerat ett innovativt sätt att återvinna använda elbilsbatterier, vilket erbjuder ett stort steg mot mer miljövänligt batteriavfall.

Denna banbrytande prestation möjliggör återvinning av 100 procent aluminium och 98 procent litium från kasserade batterier samtidigt som förlusten av nickel, kobolt och mangan minimeras.

Hittills har återvinning av allt livsviktigt material från förbrukade elbilsbatterier varit en riktig utmaning. Det krävde komplexa processer och användning av starka och ofta skadliga kemikalier.

Men ett team av svenska forskare från Chalmers universitets institution för kemi och kemiteknik har kommit fram till en lysande lösning som inte är beroende av dyra eller farliga kemikalier.

Istället använder de oxalsyra som finns naturligt i olika växter, inklusive rabarber.

”Än så länge har ingen lyckats hitta exakt de rätta förutsättningarna för att separera så mycket litium med oxalsyra — och dessutom ta bort allt aluminium samtidigt. Eftersom alla batterier innehåller aluminium måste vi kunna ta bort det utan att förlora det. de andra metallerna”, säger Léa Rouquette, doktorand vid institutionen för kemi och kemiteknik på Chalmers.

”Eftersom metallerna har väldigt olika egenskaper ser vi inte att det ska vara svårt att separera dem. Vår nya metod visar en lovande ny väg framåt för batteriåtervinning – en väg som det finns all anledning att utforska vidare.”

Martina Petranikova, chefen för forskargruppen, betonade nödvändigheten av alternativa lösningar till de nuvarande oorganiska kemikalierna. Hon påpekade att en stor utmaning i dagens metoder ligger i utvinningen av överblivet material, särskilt aluminium.

”Det här är en innovativ metod som kan förse återvinningsindustrin med nya alternativ och bidra till att lösa problem som hindrar utvecklingen”, säger Petranikova.

Den nya vätskebaserade återvinningsmetoden kallas hydrometallurgi. I konventionell hydrometallurgi avlägsnas först ”föroreningar” som aluminium och koppar från materialet, följt av utvinning av värdefulla metaller som litium, kobolt, nickel och mangan.

Medan endast små mängder aluminium och koppar finns kvar, är flera reningssteg nödvändiga, vilket leder till en viss grad av metallslöseri.

Under tiden fokuserar forskarnas nya tillvägagångssätt på att separera litium och aluminium först. Som ett resultat minimerar det slöseriet med värdefulla metaller som krävs för tillverkning av nya batterier.

Petranikova trodde att denna metod skulle kunna skalas upp och bli ett praktiskt val för branschen inom en snar framtid. Hennes forskargrupp har samarbetat med företag som är involverade i återvinning av elbilsbatterier, deltagit i betydande forsknings- och utvecklingsprojekt med partners, som Volvo Cars och Northvolts Nybat-projekt.

Renault gör framsteg på marknaden för elfordon med konverteringssatser

Som ett resultat av uppdaterade regler och statliga subventioner för att elektrifiera traditionella bensin- och dieselfordon har Renault gått samman med teknikföretaget R-Fit för att utveckla sina officiella konverteringssatser för Renault 4, Renault 5 och Twingo.

Utöver bilarna har Renault också samarbetat med Novumtech för att starta sitt första försök att elektrifiera lastbilar. I detta projekt har företaget förvandlat en diesellastbil till ett elfordon genom att ersätta den traditionella dieselmotorn och bensintanken med en elmotor och ett 210 kWh batteripaket.

Företaget har också installerat en 22 kW inbyggd laddare, även om detaljer om elmotorns specifikationer och räckvidd inte har avslöjats.

Genom att göra det strävar Renault efter att förlänga livslängden på befintliga fordon och samtidigt minska koldioxidutsläppen. Detta markerade ett viktigt steg mot Renaults engagemang för ”förnyelse, eftermontering och återvinning”.

Tesla semi-ledande i elektriska lastbilar

Betydelsen av batteriprestanda i elfordon kan inte underskattas. Teslas elektriska trailertraktor, Tesla Semi, har tagit ett triumferande kliv i detta avseende.

I ett officiellt evenemang arrangerat av North American Council for Freight Efficiency (NACFE), visade Tesla Semi upp sina kapaciteter och levererade exceptionell räckvidd, effektivitet och snabbladdning.

Under en period på två veckor startade en flotta på 22 lastbilar på en resa genom Nordamerika, med varje aspekt av deras prestanda noggrant utvärderad. Detta omfattade laddningstider, övergripande prestanda, räckvidd och den totala ägandekostnaden.

Bland de deltagande fordonen framträdde Teslas Semi-lastbilar, som drivs av Pepsi, som tydliga föregångare. Den uppnådde en imponerande räckvidd på 40 miles på en enda laddning.

Fordonet uppvisade också förmågan att ladda snabbt och nådde en laddning på 80 procent på bara 45 minuter. Under utvärderingen hade Tesla Semi i genomsnitt en imponerande daglig körsträcka på 92 miles.

Nikola säkrade tvåan. Den elektriska lastbilen klarade en genomsnittlig daglig körsträcka på 41 miles, följt av Freightliner på tredje plats med 29 miles. Samtidigt kom Volvo VNR Electric på fjärde plats med 28 mil.

Renault

Groupe Renault is a French multinational automobile manufacturer established in 1899. The company produces a range of cars and vans and in the past, has manufactured trucks, tractors, tanks, (wikipedia)

Mini (marque)

Mini is a British automotive marque founded in 1969, owned by German automotive company BMW since 2000, and used by them for a range of small cars assembled in the United Kingdom, (wikipedia)