Skogsbruket, som står för nästan 20 procent av Sveriges godstransporter på väg, kommer att genomgå en stor omvandling mot eldrivna timmerbilar finansierat av den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Projektet, som fått namnet TREE, innebär ett samarbete mellan forskningsinstitutet Skogforsk, Skåne, fem skogsföretag och olika transport- och teknikföretag.

– Skogsindustrin har höga ambitioner att minska koldioxidutsläppen, så elektrifiering är avgörande, säger Anna Pernestål, forskare på Skogforsk och ledare för TREE-projektet.

Virkestransportsektorn, med två miljoner transporter i snitt årligen med en medelvikt på 64 ton och en sträcka på cirka 90 kilometer, ger en lovande möjlighet till elektrifiering.

Utmaningarna ligger dock i den yttre miljön, fordonsvikten och behovet av robusthet, särskilt med tanke på att virke ofta samlas in i avlägsna skogsområden långt från urban infrastruktur. Projektet syftar till att ta itu med dessa komplexiteter genom att utveckla affärsmodeller, logistikplanering och teknik genom sju pilotprojekt.

Scania, en nyckelaktör i samarbetet, kommer att leverera den tekniska utrustningen för laddning av fordon, inklusive lösningar som möjliggör eldrift på fordonets släp.

”Elfordon ingår nu i vårt ordinarie produktsortiment och vi har redan levererat världens första eldrivna skogsbil i Sverige”, säger Ulf Ceder, ansvarig för utvecklings- och forskningssamarbeten på Scania.

”Vi ser mycket fram emot att ta nästa steg i TREE-projektet och utveckla elektrifierade transporter tillsammans med skogsbruket.”

Det treåriga projektet, planerat att starta den 20 november i år, syftar till att hälften av alla nya lastbilar som köps in av skogssektorn år 2030 ska vara helt elektriska. Denna omställning förväntas resultera i en årlig minskning av 260 000 ton CO2-utsläpp.

Göteborg utökar snabbladdningsnätet för elbilar

Göteborg, Sverige, fortsätter också sitt engagemang för miljömässig hållbarhet med en betydande expansion inom offentliga snabbladdare skräddarsydda för lastbilar.

I ett samarbete har Göteborg Energi och Göteborgs Hamn avtäckt fyra nya snabbladdare med en formidabel kapacitet på upp till 350 kW vid Hamninloppet på Hisingen, ett vital logistik- och transportnav.

”Användningen av fossila bränslen måste minska om Göteborg ska nå sina miljömål. Det gäller inte minst lastbilstrafiken”, säger Malin Flysjö, verksamhetschef för el- och gashandel på Göteborg Energi.

”Därför känns det riktigt bra att nu kunna erbjuda betydligt bättre möjligheter för lastbilar att ladda, på laddplatser som är speciellt anpassade för stora och långa fordon.”

De utvalda platserna, Port Entry och Exportgatan, fungerar strategiskt som portar till det livliga hamnområdet, där över en miljon lastbilar hämtar eller levererar varor varje år.

Hamnen har fokuserat på att påskynda hållbara landtransporter, vilket resulterat i olika infrastrukturåtgärder och incitament. Förutom nya laddplatser har elbilar prioriterats i hamnens terminaler.

Genom att placera snabbladdare för ellastbilar på de kritiska punkterna vill Göteborg bidra väsentligt till hamnens klimatmål samtidigt som det stärker sitt rykte som en miljömedveten stad.

– Vårt mål är att minska hamnens utsläpp från transporter med 70 procent fram till år 2030. Då behöver vi kunna erbjuda de lastbilar som använder hamnen att ta betalt på ett enkelt och lättillgängligt sätt, säger Viktor Allgurén, innovationschef vid Göteborgs Hamn AB.

”Om fler ska kunna ta steget mot frihet från fossila bränslen behöver en infrastruktur finnas på plats. Den publika snabbladdningen som vi erbjuder måste dock kombineras med laddmöjligheter i lastbilsdepåerna och ute på vägarna. .”

Sedan ett år tillbaka har en laddstation har redan varit i drift på Vädermotet i Göteborgs Hamn, som drivs av Circle K. Men att ha två separata offentliga laddstationer i hamnen skulle kunna ”hålla nere priserna i infrastrukturen och potentiellt för de som tar betalt”, enligt Allgurén.

Utöver de fyra laddare som redan är i drift pågår planer på att driftsätta ytterligare fyra på Exportgatan för att ytterligare befästa stadens infrastruktur för elfordon. Dessa offentliga laddningspunkter är tillgängliga för alla avgiftsbelagda fordon men är speciellt utformade för lastbilar.

Volvo Lastvagnar presenterar uppgraderade elektriska modeller

Volvo Lastvagnar har introducerat de senaste versionerna av sina elmodeller, Volvo FL och FE, med utökad räckvidd, snabbare laddning funktioner och förbättrade säkerhetsfunktioner.

”Volvo Trucks har ett marknadsledande sortiment av eltruckar – och vi förbättrar dem hela tiden för att fler företag ska kunna ta steget till nollutsläppsfordon för sin dagliga verksamhet”, säger Jessica Sandström, global produktchef på Volvo Lastvagnar.

”De uppgraderade Volvo FL- och FE-modellerna är idealiska arbetsredskap för företag med hållbarhet högt på agendan och erbjuder ett brett utbud av applikationer för våra kunder.”

Volvo Lastvagnar siktar på att hälften av sin globala försäljning ska vara elektrisk år 2030. I sin senaste rapport har företaget sålt nästan 5 000 elektriska lastbilar i 40 länder. Förutom FL- och FE-modellerna inkluderar Volvos elsortiment kraftiga FH-, FM- och FMX-modeller, tillsammans med den medelhöga VNR som är skräddarsydd för den nordamerikanska marknaden.

Sedan den första lanseringen 2019 har Volvo FL och FE ellastbilar använts i olika applikationer som distribution, avfallshantering och byggprojekt, särskilt i tätbefolkade stadsmiljöer.

De senaste uppgraderingarna inkluderar en ökad räckvidd på upp till 450 km och en avsevärd minskning av laddningstid, som nu kan ladda med upp till 43 kW. Denna förbättring halverar effektivt laddningstiden, vilket gör dessa lastbilar mer anpassningsbara till kraven från stadstransporter, där tidseffektivitet är avgörande.

Säkerhetsfunktionerna har också uppgraderats avsevärt för att möta det föränderliga regelverket. Som svar på den livliga stadsmiljön där lastbilar delar plats med olika trafikanter, innehåller de uppdaterade modellerna funktioner som detektering av oskyddade trafikanter och sidokollisionsvarningar.

Rent estetiskt får modellerna en ansiktslyftning med ny frontdesign, distinkta LED-strålkastare och en större Volvo-logotyp, vilket ger ett mer modernt och tilltalande utseende. Interiören har förnyats med ny LED-belysning och ett låsbart förvaringsfack, vilket förbättrar både funktionalitet och förarkomfort. Smalare sidospeglar förbättrar förarens direkta sikt.

En annan anmärkningsvärd innovation är introduktionen av ett nytt elektriskt kraftuttagsgränssnitt för de elektriska versionerna av FL och FE. Denna funktion förenklar lastbilsanpassning utan behov av en elektromekanisk motor, vilket minskar både vikt och komplexitet.

De uppgraderade Volvo FL- och FE-modellerna är tillgängliga för beställning, med leveranser som ska börja under första halvåret 2024.