Sveriges resa mot hållbara transporter har tagit betydande fart i år, särskilt inom eldrivna lastbilar. Färsk data visar att Sverige nu har en flotta på 16 566 lätta lastbilar och 378 tunga lastbilar i juli 31.

Ökningen av lätta lastbilar har varit betydande och har nästan registrerat en ökning med 25 procent under hela året. Å andra sidan visar statistiken också att 378 tunga lastbilar körde på vägen, vilket visar en ökning med 65 procent från den ursprungliga räkningen av 229 lastbilar i början av året.

Efter ökningen av antalet laddningsbara fordon ökar också den kollektiva batterikapaciteten. För närvarande ståtar Sveriges uppladdningsbara fordonsflotta tillsammans med en robust batterikapacitet på cirka 10 700 MWh.

Den växande batterilagringskapaciteten har en enorm potential att ge betydande fördelar för Sveriges elsystem, särskilt inom områden som Svenska kraftnäts supporttjänstmarknader eller lokala flexibilitetsmarknader.

Ett anmärkningsvärt exempel på ett företag som omfamnar elektriska lastbilar är Tesla. För åtta månader sedan lanserade företaget sin elektriska lastbil, känd som Tesla Semi, som redan har startat sin leveransverksamhet .

Även om det inte finns många Tesla Semis i användning ännu, har PepsiCo redan satt 21 av dessa lastbilar i arbete vid deras distributionscenter i Sacramento, Kalifornien. Dessa lastbilar klarar olika rutter av olika längd.

De flesta Tesla Semis täcker kortare rutter, cirka 250 kilometer med flera stopp, medan tre används för längre resor. De kan resa från 400 till 725 kilometer per skift.

För att allt ska fungera smidigt har PepsiCo 750 kW snabbladdare från Tesla på plats, vilket ger totalt 3 MW. Dessa laddare kan snabbt ladda truckarna under korta stopp på 20 till 30 minuter, vilket tar dem från 5-10 procent till 95 procent. Detta minimerar stilleståndstiden och håller igång verksamheten.

Förutom Tesla Semis använder PepsiCo också elektriska Ford e-Transit-fordon och elektriska gaffeltruckar. Dessa fordon får ström från en solcellsanläggning på terminalens tak.

Framsteg inom laddinfrastruktur

En annan viktig del av denna utveckling mot elfordon är den imponerande förbättringen av laddningsinfrastrukturen. Statistik 2023 visar på en ökning med 38 procent av nya laddstationer och en ökning med 59 procent av nya laddplatser.

Energimyndigheten har skisserat planerna på att till hösten ha ytterligare 50 laddplatser för elbilar etablerade i hela Sverige. Detta drag förväntas hjälpa till att lösa problemet med otillräckliga laddningsplatser, vilket brukade vara ett stort problem.

NOBIL-databasen, som samlar information om laddinfrastruktur, har också uppgraderat sin datainsamlingsprocess nyligen. Som ett resultat av detta erbjuder databasen nu mer uppdaterade och tillförlitliga insikter om laddningsinfrastrukturen.

”Det är glädjande att se hur statistiken om laddinfrastruktur utvecklas och täckningsgraden förbättras”, säger Hampus Thuresson, projektledare på Power Circle.

”Tillförlitlig data är en förutsättning för att vi ska kunna använda olika nyckeltal och se hur utbyggnaden av laddinfrastruktur förhåller sig till utvecklingen av den laddbara fordonsflottan.”

I takt med att fler företag ansluter sig till elfordonsrörelsen inom transporter är den största utmaningen nu kostnaderna, enligt Svenska Dagbladet.

För lastbilsföretagen är den plötsliga ökningen av lastbilskostnaderna en stor utmaning. En diesellastbil kostar typiskt cirka 1,5 miljoner kronor medan en eldriven lastbil kommer med en högre prislapp på 4 miljoner kronor.

Denna kostnadsökning kommer i en tid då stigande räntor och inflation redan gör det tuffare för många åkeriföretag.

”Förarna älskar att köra elbilar. Men de ekonomiska beräkningarna stämmer inte”, säger ekonomisk-politisk expert Anders Josephsson.

Svenskt engagemang för grön omställning

Sveriges engagemang för att främja användningen av elfordon är också tydligt i implementeringen av teknik för registrering av registreringsskyltar. Denna nya teknik spårar exakt mängden fossilfria resor över bron i realtid.

Bengt Hergart, anläggningschef vid Öresundsbron, lyfte fram betydelsen av denna mätning. Enligt honom ger uppgifterna värdefulla insikter om den bredare samhälleliga förändringen mot gröna metoder.

– Med hjälp av satsningen på registreringsskyltavläsning, som också ger smidigare passager, kan vi bidra till trafiktrender gällande den gröna omställningen över sundet, sa han.

Dessa framsteg är tydliga i siffrorna, eftersom andelen miljövänliga resor har varit på en uppåtgående bana. Enligt rapporter var 7,4 procent av fordonen som korsade bron elektriska eller vätgasdrivna. Den har ökat från 7 procent i januari.

När det gäller personbilar är siffran ännu högre, 8,2 procent, vilket visar en stor utveckling mot renare transporter.

Sveriges trafikutsläpp minskar med 5 %

Sveriges engagemang för hållbarhet har resulterat i uppmuntrande resultat, med en märkbar 5 procents minskning i utsläpp av växthusgaser från trafiken jämfört med till föregående år, enligt uppgifter från Trafikverket.

Tre nyckelfaktorer har bidragit till denna positiva förändring, inklusive en ökning av användningen av biobränslen, ökad energieffektivitet och den växande integrationen av elfordon i fordonsflottan.

En viktig höjdpunkt i detta resultat är den kraftiga minskningen av koldioxidutsläppen från nyregistrerade personbilar. Denna siffra sjönk från 88 g/km 2021 till preliminära 70 g/km 2022.

Den främsta orsaken till denna minskning är elbilarnas ökande popularitet, som nu utgör 32 procent av nyregistreringarna, upp från 18 procent.

Den positiva trenden stöds ytterligare av införandet av laddhybrider och mer energieffektiva icke-laddningsbara bilar, som Trafikverket rapporterat.

Sven Hunhammar, miljödirektör på Trafikverket, uttryckte optimism.

”Det är positivt att så mycket av energin som används i vägtrafiken är fossilfri och förnybar. 2022 ökade andelen från 26 till preliminära 29 procent, vilket är rekord”, sa han.

Nytt batterisystem

För att öka säkerheten för sina elektriska lastbilar har den svenska tillverkaren Volvo Truck introducerat ett battery termal management system. Detta system varnar förare om överhettning genom att aktivera en felfunktionsindikator på instrumentklustret.

Återkallelsen utlöstes av upptäckten av en icke-spridande brand i ett enda Akasol Gen 3-batteri som skickades från en fabrik i Ohio till Volvos monteringsfabrik i Virginia den 5 juli.

Även om inga andra batterier i försändelsen hade liknande problem, ledde denna upptäckt till en säkerhetsutredning och en order om leveransstopp den 12 juli.

Tidigare rapporterades Volvo Trucks North America och Mack Trucks återkalla ett stort antal av sina batteridrivna eltruckar som tillverkats under de senaste fyra åren på grund av potentiella batteribrandrisker.

Detta är den fjärde återkallelsen för dessa ellastbilar sedan företagen började tillverkas 2022. Den senaste återkallelsen påverkar 173 Volvofordon och nio Mack-fordon som tillverkats mellan 1 april 2019 och 10 februari 2023.

Medan elektriska lastbilar är relativt nya på marknaden, är det vanligt med inledande problem för nya produkter. Precis som traditionella diesellastbilar kan dessa innovativa fordon stöta på problem som behöver åtgärdas.

De senaste återkallelserna av både Volvo och Mack, en del av Volvokoncernen, är kopplade till ett problem relaterat till övervridande samlingsskenor, som ansvarar för att samla in och distribuera elektrisk kraft i fordonen.

Överdrivet vridmoment kan leda till skador och skräp i batteripaketet, vilket kan orsaka kortslutning och öka risken för brand. Volvo identifierade otillräckliga processkontroller under monteringen som orsak.