Sverige bevittnar ett betydande framsteg i införandet av hållbar energi med en unik hybridlastbil med en trailer täckt med solpaneler. Detta projekt syftar till att avsevärt minska driftskostnaderna och lokala utsläpp med hjälp av lastbilens egengenererade solenergi.

Konceptlastbilen är resultatet av ett tvåårigt forskningssamarbete mellan nyckelintressenter, inklusive svenska lastbilstillverkaren Scania, Uppsala universitet, Eksjö Maskin & Lastbil, Midsummer, Ernsts Express och Dalakraft. Den testas för närvarande på allmänna vägar inom landet.

Stas Krupenia, chef för forskningskontoret på Scania, underströk företagets engagemang för att driva omställningen till ett hållbart transportsystem.

”Aldrig tidigare har solpaneler använts för att generera energi till en lastbils drivlina som vi gör i detta samarbete”, säger Krupenia.

”Denna naturliga energikälla kan avsevärt minska utsläppen inom transportsektorn. Det är fantastiskt att ligga i framkant i utvecklingen av nästa generations lastbilar.”

Solcellsdrivna lastbilars potentiella inverkan på energinäten

Detta fordon, kallat ”sollastbilen”, genomgår för närvarande tester i ett forskningsprojekt utformat för att bedöma effektiviteten av den genererade solenergin och kvantifiera minskningen av koldioxidutsläpp som kan tillskrivas dessa solpaneler. Forskare har också utvecklat effektiva och lätta solpaneler speciellt designade för lastbilar.

Dessutom undersöker projektet hur dessa soldrivna lastbilar kan interagera med elnätet. Detta skulle kunna öppna upp möjligheter att studera vad som händer när flera av dessa lastbilar kopplas upp på nätet samtidigt.

Erik Johansson, projektledare och professor i fysikalisk kemi vid Uppsala universitet, uttryckte entusiasm över samarbetet mellan akademi och industri för att mildra lastbilstransporternas klimatpåverkan.

”Resultaten från denna unika lastbil kommer att bli mycket intressanta”, sa Johansson.

Lastbilens 18-meters släp är nästan helt täckt av solpaneler, vilket ger den en utökad körräckvidd på upp till 5 000 ytterligare kilometer (3 106 miles) årligen i Sverige jämfört med konventionella batteridrivna elbilar av liknande storlek.

I regioner med fler solljustimmar kan detta fordon fördubbla sitt solenergiintag, och därmed öka sin körräckvidd i enlighet därmed.

Projektet tittar också på nya lätta tandemsolceller, som kombinerar Midsommars solcellsteknik med perovskitsolceller. Enligt forskarna har denna innovation potential att fördubbla solenergigenereringen jämfört med den nuvarande panelkonfigurationen.

”Vår forskning mot effektiva och lätta solceller kommer att vara mycket viktig, särskilt när det gäller att använda dem i framtida lastbilar”, säger Johansson.

Erik Olsson, chef för företagsutveckling på Midsommar, lyfte fram lämpligheten av denna tunnfilmspaneldesign för kommersiella fordon. Han nämnde att dess solpaneler passar bra för att göra dessa fordon mer hållbara.

– Vi ser stor potential att minska utsläppen från tunga fordon med elektrifiering. El som genereras av solpaneler kommer att spara bränsle och koldioxidutsläpp”, sa han. ”Vi vill vara en partner att lita på, och det möjliggörs av detta banbrytande projekt.”

Som en del av projektet undersökte forskarna hur laddning av dessa soldrivna lastbilar skulle påverka elnätet och om de kunde sälja extra kraft från solpanelerna. De stötte dock på utmaningar med att implementera tvåvägsdebitering på grund av otydlig lagstiftning.

– Vi trodde att vi skulle kunna köpa lastbilarnas överskott, det är tyvärr inte möjligt i nuläget, säger Sverker Ericsson, elhandelsingenjör på Dalakraft.

– Men att solcellerna blir en del av lastbilens energiförsörjning är fantastiskt. Som elhandelsföretag ser vi att alla förnybara energikällor behövs för att klara energiomställningen.”

Sveriges Andra Soldrivna Plug-In Hybrid Lastbil

Sverige introducerar även ytterligare en soldriven lastbil, en 560-hästars laddhybrid, som en del av ett forskningsprojekt som stöds av regeringens innovationsmyndighet Vinnova.

Lastbilen är prydd med lätta, flexibla solpaneler som täcker imponerande 100 kvadratmeter på sin 18 meter långa trailer. Den har en maximal effektivitet på 13,2 kWp (kilowatt topp).

Dessa solpaneler, som är verksamma i Sverige, beräknas generera avsevärda 8 000 kilowattimmar (kWh) årligen. Lastbilens batterier har tillsammans en kapacitet på 300 kWh, med 100 kWh ombord på själva lastbilen och rejäla 200 kWh på trailern.

Sollastbilen kommer ut på vägen när den går in i testfasen under ledning av åkeriet Ernsts Express AB.

”Hela branschen står inför stora utmaningar i allmänhet och med bränsle i synnerhet. Elektrifiering från förnybar el är framtiden”, säger Lars Evertsson, vd för Ernsts Express.

”Det gör det här projektet ännu större för det gröna åkeriet att vara en del av.”

Utmaningar i Sveriges elvägssatsning

I ett försök att elektrifiera Sveriges vägtransportinfrastruktur är andra tekniker under lupp. Förutom lastbilar som drivs av batterier eller vätgas som laddar eller tankar när de stannar, finns det ett annat alternativ för elvägar där lastbilar kan laddas medan de rör sig.

2021 annonserade Trafikverket planer på att bygga sin första elväg längs E20, som sträcker sig mellan Hallsberg och Örebro.

Däremot har Trafikverket nyligen deklarerat att man avbryter den pågående upphandlingsprocessen för denna ambitiösa projekt, och citerar skyhöga kostnader som den främsta anledningen till detta beslut.

– Det här är inte det scenario vi hade tänkt oss, men det var ett nödvändigt beslut, säger Kenneth Natanaelsson, biträdande direktör för Trafikverkets elektrifieringsprogram, i ett uttalande.

Inflation och materialbrist är två viktiga faktorer som bidrar till projektets eskalerande kostnader. Bristen på tidigare erfarenhet av jämförbara företag gjorde det också svårt att bedöma pilotprojektets verkliga kostnad exakt.

”Vi såg att anbuden som kom in låg långt över den beräknade budgeten och att projektet inte längre skulle vara genomförbart. Därför väljer vi att avbryta upphandlingen”, sa Natanaelsson.

När man beslutade sig för att bygga Sveriges första permanenta elväg längs E20, valdes platsen mitt i triangeln som förbinder Stockholm, Göteborg och Malmö, som är viktiga logistiknav.

Trots bakslaget lever ambitionen att införa elvägen. Trafikverket är nu inriktat på att göra noggranna analyser för att identifiera potentiella kostnadsbesparingsåtgärder för projektet.

Förslag för att återuppliva Sveriges klimatbonus för elbilar

På senare tid överväger Sverige också att återuppliva en klimatbonus för elbilar, en åtgärd som kan få stor betydelse överkomliga priser och tillgänglighet för elfordon.

Klimatbonusen, som abrupt lades ner i höstas, är nu under omprövning som en del av ett paket klimatpolitiska förslag från Centerpartiet. Enligt det nya förslaget skulle elbilar vara berättigade till en klimatbonus på 50 000 kronor.

Denna bonus kommer dock med vissa villkor. Den skulle reserveras för elbilar med ett listpris under 400 000 kronor, en gräns som är betydligt lägre än den tidigare gränsen på 550 000 kronor som Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet gemensamt föreslagit.

Muharrem Demirok, centerpartiets ledare, nämnde behovet av att ta itu med skillnaden mellan de som har råd med miljövänliga fordon och de som inte har råd.

”Vi har delat upp samhället i de som har råd med klimatförändringar och de som inte har råd med klimatförändringar. Det kan inte fungera så, så nu riktar vi en särskild klimatbonus till låg- och medelinkomsttagare”, säger Demirok till Sveriges Radio.

Klimatbonusen är också tänkt att tilldelas maximalt 100 000 individer årligen. Eftersom det finns en överväldigande efterfrågan skulle invånare på landsbygden prioriteras, även om den exakta definitionen av ”landsbygdsområden” förblir ospecificerad.

Det föreslagna bonussystemet skulle sträcka sig till begagnade el-, hybrid- och gasdrivna bilar och utöka dess inverkan bortom inköp av nya fordon.

Förslaget har fått stöd från branschorganisationer som Mobility Sweden, som har förespråkat ett återinförande av incitament för att stimulera elbilsförsäljning.

Sofia Linder, chefsekonom på Mobility Sweden, lyfte fram nödvändigheten av nya politiska åtgärder riktade till privatkunder, vilket understryker dess potential att öka användningen av elfordon och bidra till att uppnå klimatmålen.