Den svenska regeringen tillkännagav i onsdags sin plan för att få tillbaka en klimatbonus som syftar till att motivera människor att köpa eller leasa elbilar. Enligt detta initiativ skulle individer som skrotar sina äldre förbränningsmotorer eller ICE-fordon och väljer elbilar bli berättigade till ekonomiska incitament.

Regeringen har avsatt en årlig budget på 250 miljoner kronor för 2024 och 2025 för att stödja denna satsning. Det yttersta målet är att successivt fasa ut äldre ICE-fordon från landets vägar.

Under en presskonferens underströk klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari att detta incitament skulle vara en ”tillfällig skrotningspremie” som gäller för 2024 och 2025. Hon sa att specifika detaljer om premiens exakta belopp skulle avslöjas efter diskussioner med Europeiska unionen för att säkerställa anpassning till EU:s regler.

Dessutom har regeringen avsatt 1,3 miljarder kronor fram till 2024 för att säkerställa att personer som har rätt till den tidigare klimatbonusen, särskilt de som köpt elbilar eller laddhybrider före den 8 november 2022, får sina berättigade incitament.

Pourmokhtari påpekade också att under första halvåret 2023 var nästan 60 procent av nyregistrerade fordon i Sverige elbilar och laddhybrider.

”Så nu finns det över en halv miljon laddbara fordon i Sverige. Stödet för denna marknadsintroduktion har haft god effekt”, sa hon.

Sveriges satsning på elbilsladdningsinfrastruktur

Vid sidan av skrotningspremien satsar regeringen också mer pengar för att få fart på tillväxten av laddstationer över hela Sverige, både för vanliga bilar och tunga fordon.

Energi- och industriminister Ebba Busch betonade vikten av att gå bort från fossila bränslen och sänka transportkostnaderna för hushållen.

”Vi behöver byta ut fossila transporter och minska hushållens transportkostnader. Detta är av yttersta vikt för Sveriges konkurrenskraft och den gröna omställningen”, säger Busch.

Den svenska regeringen lyfter också fram behovet av bättre tillgång till laddstationer över hela landet, oavsett om det är på landsbygden eller i en storstad. Målet är att göra det enkelt för elbilsägare att ladda sina fordon nära sina hem och arbetsplatser, oavsett var de bor.

För denna fråga har regeringen avsatt betydande medel för att stödja landets laddinfrastruktur i den senaste budgetpropositionen. Detta inkluderar en investering på 450 miljoner kronor för 2025 och 620 miljoner kronor för 2026.

Sammanlagt med tidigare anslag uppgår den totala budgeten för perioden 2024 till 2026 till 2,5 miljarder kronor. En avsättning på 8 miljoner kronor har också gjorts för att stärka Energimyndighetens samordningsinsatser för att styra utbyggnaden av laddinfrastruktur.

Redan 2023 visade regeringen sitt stöd för Laddningsinfrastruktur för elektrifierade transporter 2030 genom att höja anslaget med 90 miljoner kronor, vilket ger det totala värdet en miljard kronor. Swedishs miljösatsning Klimatklivet fick också en injektion på 400 miljoner kronor för att driva på ytterligare investeringar i laddinfrastruktur.

Inför 2024 planerar regeringen att förlänga och förstärka sitt stöd till laddinfrastruktur och binda drygt 2,5 miljarder kronor för perioden 2024 till 2026. Därutöver kommer Klimatstegsprogrammet att tillföras 800 miljoner kronor.

Dessa investeringar ligger i linje med EU:s Fit For 55-initiativ, som inkluderar genomgripande åtgärder för att begränsa försäljningen av fordon med förbränningsmotorer och säkerställa en utbredd tillgänglighet av laddningsinfrastruktur.

”Fit for 55 kommer att innebära att vi inkluderar ett nytt system för handel med utsläppsrätter för vägtransporter. Inga utsläpp kommer att tillåtas från nya lätta fordon från 2035”, säger Busch.

”Det kommer också att kräva laddstationer var 6 mil på stora huvudvägar, dvs motorvägar. Detta ger verkligen hela vår kontinent en möjlighet att anpassa sig.”

Hon noterade också att över fyra miljarder kronor kommer att investeras i klimat- och miljöåtgärder i budgeten.

Men trots regeringens ambitiösa elektrifieringsmål meddelade de också beslutet att sänka bensinskatterna.

”Vi måste fortsätta att bana väg för att svenska hushåll ska kunna ta det steget att nästa bil de köper ska vara en laddhybrid, eller ännu hellre, en ren elbil. Det är vägen framåt”, säger Busch.

— Det borde vi underlätta, men vi gör det inte här och nu i en väldigt tuff ekonomisk situation där många hushåll där många familjer omsätter alla sina slantar varje månad.

Volvo firar 30-årsjubileum för Volvo FH Lastbilar

Sverige har tagit betydande framsteg när det gäller införandet av elfordon. En anmärkningsvärd framgångssaga i denna resa är den svenska biltillverkaren Volvo. Nyligen firade Volvo 30-årsjubileum för sin ikoniska Volvo FH-lastbil, som utan tvekan har blivit en av de mest framgångsrika modellerna på den globala marknaden.

Under dessa tre decennier har nästan 1,4 miljoner Volvolastbilar sålts på cirka 80 marknader. När Volvo FH-modellen först prydde scenen inledde den en ny era inom lastbilstrafiken. Volvo utropar stolt Volvo FH som en ikonisk symbol.

”Volvo FH är det perfekta exemplet på ett kundfokuserat tänkesätt och en lastbilsmodell som har tänjt på gränserna i 30 år”, säger Roger Alm, vd för Volvo Lastvagnar.

”Inom alla viktiga områden som förarkomfort, bränsleeffektivitet, säkerhet och produktivitet har vi aldrig slutat att förbättra denna lastbil. Jag är mycket stolt över att våra kunder idag kan beställa Volvo FH med el-, gas- och dieselmotorer.”

FH-serien introducerades med ett helt nytt chassi och mångsidig ram som lämpar sig för olika transportbehov. Den nyutvecklade drivlinan hade en banbrytande 12-litersmotor (16-liters för Volvo FH16). Den nydesignade hytten medförde också betydande förbättringar när det gäller aerodynamik och förarkomfort.

Under åren har Volvo inkluderat innovationer som förarkrockkudden, I-Shift-automatlådan och Volvo Dynamic Steering, som förbättrar styrningen och manövrerbarheten.

Flaggskeppsmodellen, Volvo FH16, har en 16-litersmotor som levererar 750 hästkrafter. Den finns även i den elektriska varianten, med 666 hästkrafter och en räckvidd på 30 mil.

Scanias nya batterimonteringsanläggning

Scania, ett svenskt företag under Traton, har också officiellt invigt en batterimonteringsfabrik intill sin chassiproduktionsanläggning i Södertälje, Sverige. Detta drag gör det möjligt för dem att göra en hel del premium elektriska lastbilar lättare.

Med start den 5 september har Scania satt ihop battericeller tillverkade av Northvolt i Skellefteå. Dessa battericeller har skräddarsytts för att möta Scanias höga krav. Den har en prismatisk design med en nominell spänning på 3,6 volt och en robust kapacitet på 157 Ah.

Det som skiljer dessa hållbara elektriska lastbilsceller är deras livslängd. Marcus Holm, chef för produktion och logistik på Scania, förklarade att dessa självmonterade batterier är byggda för att hålla i 1,5 miljoner kilometer – motsvarande en lastbils hela livslängd.

”Att vara premium innebär att vi levererar lösningar som är både av högsta kvalitet och hållbara”, säger Holm.

Samtidigt, redan i juni 2022, lanserade Scania också ett helt nytt batterilabb i Södertälje. Detta labb, vid sidan av batterimonteringsfabriken, kommer att spela en avgörande roll för att hjälpa Scania att nå sitt ambitiösa mål att ha 50 procent försäljning av sina elfordon till 2030.

Volvo

The Volvo Group is a Swedish multinational manufacturing corporation headquartered in Gothenburg. While its core activity is the production, distribution and sale of trucks, (wikipedia)

Volvo Trucks

Volvo Trucks is a truck manufacturing division of Volvo based in Gothenburg, Sweden. Volvo Trucks was a separate company within Volvo. (wikipedia)