Sverige bevittnar en ökning av införandet av elfordon, i linje med sitt uppdrag att bli fossilbränslefritt 2030.

Volvo Cars leder vägen i denna EV-revolution. Bolaget noterade en 17 procents försäljningsökning bara under första halvåret, med dess XC40 ledande som bästsäljande BEV i Sverige.

Enligt Volvo såg XC40 och C40 en försäljningsökning på 167 procent jämfört med första kvartalet 2022. Dessutom tyder färska uppgifter från branschorganisationen på att 6 886 nya XC40- och C40-fordon var registrerade i landet i slutet av juni.

Sverige stod för 17 procent av de helelektriska bilarna som levererades av Volvo i Europa och 12 procent globalt under första halvåret. Den mest sålda modellen under innevarande år är fortfarande den fossildrivna XC60, med anmärkningsvärda 21 053 sålda enheter.

Volvos dotterbolag Polestar upplever också en betydande tillväxtbana. Varumärket noterade en 73 procent ökning i leveranser under juni jämfört med motsvarande period förra året. Denna prestation gör det möjligt för Polestar att sätta nya kvartals- och första halvleksrekord.

Under andra kvartalet levererade Polestar 15 800 fordon, vilket återspeglar en betydande ökning med 36 procent. Under första halvåret har Polestar framgångsrikt levererat 27 900 fordon totalt. Varumärket har som mål att leverera mellan 60 000 och 70 000 bilar vid årsskiftet.

Polestars vd, Thomas Ingenlath, uttryckte sitt förtroende för den uppåtgående trenden för leveranser, särskilt under andra halvåret, som traditionellt sett är starkare. Den uppgraderade Polestar 2, med en räckvidd utökad med upp till 22 procent, kommer att lanseras.

För att utöka sin marknadsnärvaro planerar Polestar att inviga 20 Polestar Spaces, dess dedikerade showrooms, under de kommande månaderna. Dessa nya utrymmen kommer att visa upp märkets kommande modeller, inklusive den mycket efterlängtade Polestar 3, som förväntas börja säljas sent i år eller början av nästa år, och Polestar 4.

Skattebefrielse för laddning av arbetsplatsfordon

Den svenska regeringen har också infört en tillfällig skattebefrielse i ett försök att påskynda övergången till elfordon.

Denna nya åtgärd syftar till att underlätta installationen av infrastruktur för laddning av elbilar och minska ekonomiska hinder i företagssektorn, vilket främjar antagandet av miljövänliga transportlösningar för företag och anställda.

Genom denna satsning vill regeringen också uppmuntra fler individer att byta till elfordon och dra fördelar med lägre driftskostnader, samt minska miljöpåverkan.

Den tillfälliga skattebefrielsen, som trädde i kraft tidigare denna månad, kommer att gälla fram till den 30 juni 2026. Under denna period kan arbetsgivare installera och uppgradera laddinfrastruktur i sina lokaler utan att anställda ådrar sig skatteskulder för just denna förmån.

Utöver denna skattebefrielse har regeringen skisserat planer på ytterligare satsningar för att underlätta en utbredd användning av elfordon. Dessa åtgärder inkluderar utbyggnad av nätverket av offentliga laddstationer och investeringar i forskning och utveckling av avancerad batteriteknik.

Nilar International AB, ett svenskt företag specialiserat på avancerade batterilösningar, har till exempel fått forskningsstöd genom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source.

I samarbete med Stockholms universitet och Uppsala universitet siktar företaget på att utveckla hållbara metoder för att återanvända använt elektrodmaterial i nya nickelmetallhydrid (NiMH) batterier.

Nilars batteriteknologi är baserad på NiMH-elektrokemi och använder en vattenbaserad elektrolyt. Detta tillvägagångssätt förbättrar inte bara säkerheten för Nilars batterier utan möjliggör också återvinning av dess komponenter.

Enligt Erik Oldmark, VD för Nilar International AB, är forskningsstödet som beviljas av innovationsprogrammet RE:Source ett betydande erkännande av Nilars och dess forskningspartners banbrytande arbete inom batteriåtervinningsteknik.

Han underströk att deras mål är att förbättra möjligheten att återanvända använt elektrodmaterial, vilket ”både främjar en hållbar och cirkulär ekonomi och bidrar till förbättrad prestanda för de nya batterierna.”

Återanvändningen av använt elektrodmaterial överensstämmer med EU:s batteriförordning. Det understryker dess betydelse när samhällen övergår till elektrifiering.

Programmet, som startar i september, finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Med en total budget på cirka 4 miljoner kronor får Nilar 50 procents bidrag från innovationsprogrammet RE:Source.

Utökar tillgänglig laddningsinfrastruktur

I takt med att elbilsförsäljningen fortsätter att skjuta i höjden i Sverige ökar också efterfrågan på lättillgängliga laddpunkter. Med elbilsförsäljningen som överträffar traditionella bensin- och dieselfordon i nya inköp, förväntas landet ha cirka 3 miljoner uppladdningsbara personbilar år 2030.

För att möta detta behov vidtar Axfood och McDonald’s åtgärder för att bygga ut laddinfrastrukturen över hela landet.

Axfood, moderbolaget till populära stormarknaden Willys, siktar på att bygga laddstationer i sina butiker . Denna satsning följer på ett framgångsrikt pilotprojekt som genomförts i Willys-butiker på olika platser över hela landet, såsom Karlstad, Växjö, Gävle, Skellefteå, Sundsvall, Bro och Rotebro.

Den kommande planen innebär att ytterligare laddstationer ska byggas i Willys, Hemköp, Snabbgross och Eurocash-butiker på 20 till 25 orter under de närmaste åren. Inledningsfasen kommer att fokusera på Willys-butiker i Sundsvall, Halmstad, Umeå och Göteborg.

Varje butik kommer att ha sex till tio laddningspunkter, som ger effekt från 22 till 150 kW. Detta sortiment säkerställer att kunder bekvämt kan ladda sina fordon under en typisk veckotransaktion, som tar cirka 30 till 60 minuter.

Förutom Axfood bygger McDonald’s även ut sitt laddnät på Gotland. Eftersom den befintliga infrastrukturen bara täcker hälften av sommarsäsongens krav, introducerar McDonald’s nu supersnabbladdare på Gotland för att möta den ökande efterfrågan.

Som landets största restaurangkedja har McDonald’s åtagit sig att främja fossilfria bilresor. Den har redan över 200 laddstationer installerade på mer än 80 restauranger.

Den senaste expansionen på McDonald’s i Visby innebär att de befintliga tre laddstationerna ersätts med åtta supersnabba laddare som kan ge en maximal effekt på 200 kW. Fordon som Volkswagen ID.4, Polestar 2 eller Audi e-tron kan laddas upp till 80 procent inom 30 minuter under ett besök i restaurangen.

Henrik Nerell, miljöchef på McDonald’s Sverige, betonade företagets engagemang för att möjliggöra en sömlös upplevelse för gästerna. Det inkluderar att ladda både gästerna och deras fordon på en bekväm plats. Genom att ta ledningen för att bygga ut laddinfrastrukturen på Gotland hoppas McDonald’s kunna inspirera andra att bidra till omställningen mot fossilfria bilresor, vilket gör det enklare och snabbare för alla.