En nyligen genomförd undersökning av socialforskningsföretaget Sifo har visat på ett trängande behov av att ytterligare utöka infrastrukturen för elbilar i Sverige mitt i den avsevärda ökningen av elbilar i landet.

Enligt undersökningen önskar nio av tio elbilsägare en längre räckvidd per full laddning, medan imponerande 83 procent av de tillfrågade uttryckte sin önskan om fler offentliga laddpunkter.

Bristen på adekvata laddningsalternativ avskräcker också potentiella elbilsköpare. Enligt Axel Philipson, vd för Zaptec Sweden, angav 15 procent av icke-elbilsägarna de långa avstånden mellan laddstolpar på vägar som den främsta anledningen till att inte välja ett elfordon.

”Det ska vara enkelt och säkert att ladda din elbil. Ju närmare du är en bra laddare, desto säkrare kan du känna att bilen har en laddning när du behöver använda den”, säger Philipson.

StoreDot, en framstående batteriutvecklare, planerar också att introducera batterier med XFC-teknik (eXtremely Fast Charging). Enligt företaget kommer detta innovativa tillvägagångssätt att eliminera behovet av långa och stora batterier.

I den inledande fasen siktar StoreDot på att utveckla batterier som kan ladda 16 mils räckvidd inom fem minuter. När vi blickar framåt planerar företaget att minska denna laddningstid ytterligare, med ett mål på bara två minuter till år 2032.

Snabbladdare betalningslösningar

Enligt rapporter är en stor andel av elbilsägarna förlitar sig på applikationer från avgiftsleverantörer laddningskrav.

I takt med att antagandet av elektrisk mobilitet fortsätter att öka har behovet av enkla och användarvänliga betalningsalternativ, särskilt kortbetalningar, vuxit markant bland svenska elbilsanvändare.

Även om kortbetalningar redan accepteras innebär de ofta användning av olika appar eller laddningspoletter för att initiera laddningsprocessen.

Undersökningen visade att 56 procent av de tillfrågade uttryckte en preferens för en betalningsmetod som inte kräver användning av en app. Många elförare och myndigheter efterlyser lösningar som erbjuder sömlösa betalningsprocesser vid laddstationer.

För närvarande samarbetar Zaptec Sweden aktivt kring ISO 15118, en innovativ kommunikationsstandard som underlättar interaktion mellan elbilar och laddstationer.

Bland dess framsteg är Plug&Charge-tekniken. Denna teknik syftar till att göra det möjligt för bilägare att ladda sina fordon utan att använda en app för att initiera betalningsprocessen i framtiden.

För närvarande åtgärdar de flesta operatörer detta problem genom att använda vanliga kortbetalningsterminaler eller separata betalningskiosker som stöder flera laddare på en station.

Tesla har också tagit itu med detta problem med sina Supercharger-stationer, som har en enkel design utan knappsats eller display för kortbetalningar. Istället sker betalningsprocessen automatiskt genom ett betalkort kopplat till förarens profil.

Enligt rapporter undersöker Tesla aktivt metoder för att minska laddningstider för elbilar för sina batterier. Företaget strävar efter att förbättra bekvämligheten med sina elfordon för ett bredare spektrum av kunder.

Men eftersom Tesla öppnar upp sina snabbladdare för förare av andra elbilsmärken måste den anpassa sig till de nya kortbetalningskraven också.

Trådlös EV-laddning

I en annan utveckling har Volkswagen bekräftat sitt pågående arbete med trådlös elbilsladdningsteknik. Företaget använder sin egen patenterade spole- och laddningsplattadesign med kiselkarbidmaterial.

Den ursprungliga prototypen uppnådde en laddningshastighet som liknar hemmanivå 2-system (240 volt), men ytterligare försök med en kiselkarbidväxelriktare visade en anmärkningsvärd laddningskapacitet på 120 kilowatt. VW:s slutmål är att höja systemet till en imponerande laddningshastighet på 300 kilowatt.

Medan trådlös laddning främst har förknippats med hemmabruk, finns det ett fåtal högeffektsystem under utveckling, främst inriktade på större kommersiella fordon. VW:s trådlösa laddningsteknik har löftet om att göra elbilsladdning ännu bekvämare och effektivare för framtida elbilsägare.

VW samarbetar också med University of Tennessee för att utforska material som potentiellt kan öka räckvidden för framtida elfordon. Genom att skapa en ram för EV-batteripaket med 3D-printade hartsbaserade strukturer, siktar VW på att minska vikten med 60 procent jämfört med konventionellt stål. Dessa material erbjuder överlägsen hållbarhet och energiabsorptionsförmåga, vilket bidrar till utvecklingen av elfordonsteknik.

Volvo Group ser en stark tillväxt inom elbilsleveranser

Momentumet inom elbilstillverkning är fortsatt starkt, med Volvokoncernen, ett framstående svenskt tillverkningsföretag, som gör imponerande framsteg på elbilsmarknaden.

Volvo Group har rapporterat en ökning i leveranser av elektriska lastbilar, bussar, anläggningsutrustning och marin- och industrimotorer. Efter sin största order på ellastbilar i maj avslöjade vd Martin Lundstedt att Volvokoncernen uppnådde sitt ”starkaste kvartalsresultat någonsin” under andra kvartalet.

Företaget levererade totalt 759 eltruckar under andra kvartalet, inklusive 337 Volvo, 417 Renaults och fem Mack eltruckar.

Elbusssektorn såg också en imponerande tillväxt. Företaget levererade totalt 131 helt eldrivna bussar, vilket är en ökning med 236 procent jämfört med föregående år. Orderingången för elbussar för andra kvartalet ökade till 317, en ökning med 306 procent jämfört med förra året.

Volvo Penta, företagets leverantör av marina och industriella kraftlösningar, upplevde också en expansion på 933 procent av leveranser av elmotorer, uppgående till 31 enheter.

Nio nya beställningar av elmotorer gjordes under samma period. Efterfrågan på Volvos elektriska anläggningsmaskiner ökade med 49 procent under första halvåret och uppgick till 464 beställningar.

Enligt Lundstedt spelar upprätthållandet av stabila resultat en avgörande roll för att driva omvandlingen mot ett mer hållbart transport- och infrastruktursystem.

För tunga, högspänningsapplikationer tillkännagav Electrovaya Inc. lanseringen av sina Infinity-HV-batterisystem. Dessa system är speciellt designade för bussar, leveranslastbilar, bygglastbilar, hybridbränslecell/batterisystem och stationära energilagringssystem.

De nya Infinity-HV-systemen finns i två versioner – HV-90 och HV-180. De har nominella energier på 35 kWh respektive 70 kWh för både 400V och 800V applikationer. Dessa modulära system kan skräddarsys för att möta specifika krav och ger mångsidighet för olika användningsfall.

Electrovayas Infinity-HV-batterier använder avancerad litiumjonkeramisk teknologi och UL-erkända EV-serieceller. De har en imponerande beräknad livslängd på 25 år, vilket gör dem idealiska för applikationer med en cykel per dag. Detta framsteg gör dem till de mest hållbara högspänningsbatterierna som för närvarande finns tillgängliga på marknaden.

För att prioritera säkerheten, integrerar Infinity-HV-paketen företagets egenutvecklade multi-level cell och batteri brandförebyggande teknik, vilket erbjuder en högre nivå av brandskydd.

Hanteringen av dessa system kommer att hanteras av Electrovayas femte generationens avancerade batterihanteringssystem (BMS), som för närvarande är i drift i över 4 000 Infinity-produkter. Företaget räknar med att leverera förproduktionsenheter under fjärde kvartalet 2023.

Volkswagen

Volkswagen ), abbreviated as VW ), is a German motor vehicle manufacturer headquartered in Wolfsburg, Lower Saxony, Germany. (wikipedia)

University of Texas at Dallas

The University of Texas at Dallas is a public research university in Richardson, Texas. (wikipedia)