Stockholm kommer att förbjuda fossildrivna bilar att köra in i stadens centrum från och med 2025. Den svenska huvudstaden tar konkreta steg mot sitt engagemang för miljömässig hållbarhet genom att förbjuda bensin- och dieselfordon.

Planen har skapats sedan ungefär ett år tillbaka. Vid den tiden initierade den nyvalda stadsförvaltningen planer på att begränsa tillträdet till elbilar och mycket bränslesnåla förbränningsfordon.

Implementeringen börjar med Klass 3 miljözoner kl. i början av 2025, med möjlighet till förlängning inom sex månader.

Senare regleringar anger att en yta som spänner över 180 000 kvadratmeter, ungefär motsvarande 20 stadskvarter, omfattar Stockholms finansiella och primära shoppingområden. Detta område kommer uteslutande att tillåta elbilar, vissa hybridlastbilar och bränslecellsfordon.

I början av 2025 kan staden komma att utöka denna zon utanför sina kärngator: Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan och Sveavägen. Miljözon Klass 3 träder i kraft den 31 december 2024. Den kommer även att omfatta in- och utfart till Klaratunneln som ligger på Mäster Samuelsgatan.

Utsläppsfria drömmar

Under 2018 bemyndigade den svenska regeringen lokala myndigheter att upprätta miljözoner för förbättrad luftkvalitet. Stockholm kommer att bli den första svenska staden någonsin att tillämpa den strängaste klass 3-zonen, som förbjuder nästan alla diesel- och bensinfordon.

Denna åtgärd är i linje med stadens mål att förvandla sig till ett europeiskt toppnav för promenader och cykling, som formulerats av Åsa Lindhagen, en ny Miljöpartiets borgmästare i Stockholm, i oktober förra året.

För att minska biltrafiken kommer staden att förbättra kollektivtrafiken och förbättra fotgängares och cyklisters rörlighet. Detta beslut skulle göra bilresor i stort sett föråldrade.

”Miljözonen införs i ett område där det är mycket fotgängare och cyklister, där luftkvaliteten behöver förbättras”, trafikborgarrådet Lars Strömgren sa. ”Det är också ett område i stadskärnan där vi kan se ett stort engagemang för elektrifiering, där det finns nyckelaktörer som kan vara en drivande kraft i denna omställning.”

Stockholm kan leda vägen som den första stora europeiska huvudstaden att genomföra ett så omfattande förbud. Den svenska huvudstaden kan till och med överträffa planerna i städer som Paris, Aten och Madrid att förbjuda förbränningsmotorbilar (ICE).

Samtidigt har städer som London infört zoner med låga utsläpp och infört dagliga avgifter för äldre fordon med förbränningsmotorer som kommer in i stadskärnan. London utökade ytterligare sina zoner med ultralåga utsläpp i augusti, och positionerade sig bland de mest ambitiösa städerna globalt.

Andra etappen för Stockholm

En andra fas av Stockholms miljözonsförlängning kommer att föreslås 2024, med förbehåll för en omröstning under första halvåret 2025. Samtidigt är målet för det fullständiga genomförandet till 2026. Det yttersta målet är att göra all trafik inom Stockholms stadskärna utsläpps- gratis till 2030, med sikte på en 30-procentig minskning av biltrafiken jämfört med 2017 års nivåer .

Oslo, huvudstaden i EV-forward Norge, siktar också på att uppnå utsläppsfri status år 2030. Den kommunala miljömyndigheten har rekommenderat att införa en nollutsläppszon i staden, som börjar med tunga transporter och lastbilar 2025 och sträcker sig till bilar i 2027.

I Stockholm kan undantag från förbudet gälla lågemissionshybrider för tunga lastbilar. Förbudet utesluter också akut- och sjukvårdsfordon och förare med handikappparkeringstillstånd.

Stockholm planerar också att ha 100 000 laddplatser inom staden år 2030. Från och med maj 2022 hade Stockholm Parking redan installerat mer än 1 000 laddplatser för elbilar.

Volvos Drive Pilot System

Utöver Stockholms förbud mot fossilbilar överväger Sverige nu ett nytt förslag om att tillåta självkörande bilar på sina vägar.

Bilindustrin satsar hårt på utveckling av autonoma fordon, med företag som Volvo som arbetar med tekniker som Drive Pilot självkörande system /cars/shopping-guides/what-is-volvo-ride-pilot) för deras kommande elektriska SUV EX90.

Denna bil kommer initialt endast att vara tillgänglig för ägare i Kalifornien. Nuvarande regler förbjuder bilar med sådana system att användas i Sverige, vilket resulterar i att Kia erbjuder sin stora elektriska SUV EV9 utan Lidar-teknik i den svenska marknaden.

Regeringen inför en ny förordning för autonoma fordon för att förtydliga reglerna. Förslagen genomgår en remissprocess med avsikt att verkställa förordningen från den 1 juli nästa år.

Fastställande av olycksansvar

Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister från Kristdemokraterna, lyfter fram potentialen med automatiserad körning för att förbättra transporteffektiviteten och säkerheten, understryker dess fördelar.

Regeringens mål med den nya förordningen är att underlätta utveckling och introduktion av automatiserade fordon i Sverige. De planerar också att bana väg för helt självkörande fordon när tekniken är klar.

Även om det finns en befintlig EU-förordning med tekniska krav för autonoma fordon, inga sådana fordon har ännu fått typgodkännande i Sverige.

En nyckelfråga kring autonoma fordon är olycksansvar. Enligt regeringens förslag ska den som aktiverar den autonoma funktionen hållas ansvarig vid en olycka.

Electric Fleet Transition

Efter Stockholms förbud mot fossildrivna bilar och utvecklingen av självkörande bilar har Volta Trucks, en banbrytande tillverkare och tjänsteleverantör av helelektriska nyttofordon, inlett ett samarbete med Societe Generale Equipment Finance (SGEF).

SGEF är en globalt erkänd ledare för utrustning och leverantörsfinansiering med över 25 års branscherfarenhet. Företaget kommer att spela en avgörande roll för att stödja företag inom olika sektorer.

Detta partnerskap är ett viktigt steg mot att erbjuda fordonsfinansiering som en del av Volta Trucks omfattande Truck as a Service (TaaS) lösning.

Inom detta samarbete kommer SGEF att förse Volta Trucks kunder med finansieringsprogram för operationell och finansiell leasing, vilket utökar stödet för kundavtal på hela sina europeiska marknader, med en löptid på upp till åtta år.

Volta Trucks innovativa TaaS-lösning omfattar en rad sju nyckelfärdiga produkterbjudanden, inklusive finansiering, försäkring, service och underhåll. Detta tillvägagångssätt syftar till att underlätta en smidigare, mer anpassad övergång till elparker samtidigt som operatörerna får möjlighet att optimera fordonens drifttid och driftseffektivitet.

Verkställande direktören för Volta Trucks, Essa Al-Saleh, uttryckte sin glädje över partnerskapet med Societe Generale Equipment Finance. Han nämnde att deras betydande finansiella expertis skulle hjälpa till att utöka deras räckvidd, påskynda införandet av flottan och främja positiva förändringar inom branschen.

”Dessa skräddarsydda finansieringserbjudanden tillsammans med restvärdet av Volta Zero betyder att vi kan ge kunderna en lägre total ägandekostnad när vi fortsätter att driva på övergången till en helt elektrisk framtid,” sa Al-Saleh.

Florence Roussel-Pollet, Chief Commercial Officer för SGEF, delade också samma åsikt.

”På Societe Generale Equipment Finance är vi fast beslutna att stödja hållbara initiativ som bidrar till en grönare framtid,” sa Roussel-Pollet. ”Det här finansiella stödet kommer att göra det möjligt för företag att ta till sig utvecklingen till elektriska flottor, vilket främjar hållbarhet och innovation i branschen.”

Roussel-Pollet förmedlade också företagets entusiasm för sin roll i att utveckla lösningar för elparkeringar i hela Europa.

Bangkok

Bangkok is the capital and most populous city of Thailand, also known by its endonym Krung Thep Maha Nakhon or colloquially Krung Thep. The city occupies 1,568. (wikipedia)

Green Party (Norway)

The Green Party is a centre-left green political party in Norway. The party holds three seats in the Parliament of Norway and also has representation in municipal councils and county councils . (wikipedia)