Den svenska biltillverkaren Scania genomför försök med tre batteridrivna semitrailers i Australien. 25P-modellerna importerade från Sverige, Skånes minsta hyttstorlek med en räckvidd på 250 kilometer, har väckt intresse hos australiensiska råd och organisationer.

Entusiasmen för Scanias eltruckar har skjutit i höjden sedan avslöjandet av deras regionala eltruckar med nollutsläpp i juni 2022, vilket resulterade i ett stort antal beställningar.

För närvarande producerar Scania sina tredje generationens elektriska lastbilar. Dess senaste elektriska lastbilar erbjuds i både stela och traktorkonfigurationer, med alternativ för hytter i R- och S-serien.

Dessa fordon klarar tågvikter på upp till 64 ton och har en imponerande räckvidd på upp till 390 kilometer. De stöder även laddningskapaciteter på upp till 375 kW och ger effektnivåer på 400 eller 450 kW (cirka 610 hk), vilket avsevärt överträffar kapaciteten hos nuvarande konventionella lastbilar på vägarna.

Faktorer som vikt, driftsförhållanden, väder och körstil kan påverka räckvidden. Till exempel kan en 27-tons stadstippbil utrustad med sex batterier förutse upp till 350 kilometer mellan laddningarna.

En entimmesladdning kan utöka räckvidden med 270 kilometer, medan en 130 kW laddare kan lägga till 100 kilometers räckvidd på en timme för en lastbil som förbrukar 1,3 kWh/km.

”Vi har fastnat lite för konceptet att alltid fylla från 10 procent till 100 procent som vi gör med diesel”, säger Fredrik Allard, senior vice president och chef för E-mobility på Scania.

”Med batteridrivna fordon borde tankesättet vara att istället ladda för den räckvidd som krävs: om du har 120 km till din Home Depot-laddare skulle det vara onödigt att ladda för mer än den sträckan med någon liten extra marginal.”

Tillverkningen av dessa elektriska lastbilar kommer att starta i Södertälje, Sverige. De förväntas bli tillgängliga i Australien om 18 månader.

Northvolt-batterier presenteras i Scanias Urban Electric Trucks

Scanias senaste urbana elfordon kommer också med uppdaterade gröna batteripaket och anpassade chassi. De erbjuder tjänster som Scania Charging Access, som ger sömlös tillgång till laddningsnätverk i 12 europeiska länder.

En utmärkande egenskap hos Scanias elfordon ligger i valet av battericeller från svenska tillverkaren Northvolt. Dessa celler kan driva lastbilar i upp till 1,5 miljoner kilometer, allt samtidigt som de bibehåller ett koldioxidavtryck som är ungefär en tredjedel av industristandarderna.

Scanias batterier kan också laddas upprepade gånger upp till 100 procent av deras laddningstillstånd utan att det påverkar deras livslängd negativt. Denna konsekventa laddningshastighet säkerställer förutsägbara laddningstider, vilket bidrar till en låg total ägandekostnad.

Denna prestation kommer från noggrann temperaturhantering och samarbete med Northvolt för att anpassa batteritekniken för tunga fordon med högkapacitetsbatterier. Allard trodde att den pågående oron för laddning kommer att minska när människor bättre förstår hur dessa avancerade batterier fungerar.

”När vi analyserar driftmönster blir det ofta tydligt att majoriteten har tillräcklig räckvidd, med viss marginal. Tippbilar och liknande applikationer i stadsområden täcker ofta mindre än 200 kilometer per dag”, säger Allard.

”Med Home Depot-laddning och Scania Charging Access för backup kommer räckvidden inte att vara ett problem.”

Den pågående omställningen till hållbara, fossilfria och nollutsläppsfria transporter är en kollektiv ansträngning, där industriledare som Scania spelar en avgörande roll. Scania föreställde sig att ett betydande skifte skulle börja i Europa och USA, drivet av kundernas efterfrågan på hållbarhet och det faktum att elektriska lastbilar blir lika prisvärda som diesellastbilar.

”Intresset för batterielektriska lösningar är enormt, med potentiella kunder överallt. Med vår växande portfölj och infrastruktur är det väl inom räckhåll att nå Scanias mål att sälja 50 procent ellastbilar i Europa till 2030”, säger Allard.

Nikola påbörjar batteribyte för återkallade elbilar

Eftersom elfordon (EV) fortsätter att få dragkraft har det blivit av största vikt att säkerställa batteriets kvalitet. Nikola Corp. har avsatt betydande 61,8 miljoner USD för att byta ut batterier i sina återkallade elektriska lastbilar.

Nikolas bokslut för tredje kvartalet visar en skuld som har uppkommit för att täcka de beräknade utgifterna i samband med omarbetning, validering och eftermontering av de 209 batterielektriska lastbilarna som var föremål för återkallelsen.

”Vid ytterligare undersökning fastställdes det att kompromissen med batteripaketen inte var begränsad till endast kylvätskegrenröret”, säger företaget i ett pressmeddelande.

”Som ett resultat har vårt team beslutat att ersätta Romeo-paketen på befintliga batteri-elektriska lastbilar från kunder med en alternativ lösning.”

I det här fallet ägde Nikola Romeo Power. Företaget är ensamt ansvarigt för kostnaderna i samband med återkallelsen, till skillnad från många säkerhetsåterkallelser där leverantören av den felaktiga komponenten delar på återkallelsen.

Nikola hade tidigare valt PowerCell Sweden AB som den primära leverantören av bränslecellstackar för sina förproduktionstestfordon under 2017. PowerCell levererade bränslecellsstaplar för prototypbränslecellsystem utvecklade av Bosch och levererade till Nikola för testning.

Dessa system byggdes kring PowerCells S3-bränslecellstack, känd för sin marknadsledande energitäthet och kompakta design.

Per Wassén, dåvarande vd för PowerCell, kommenterade de lyckade testerna och sa att de uppfyllde kraven på prestanda. Men 2019 beslutade Nikola Motors att inte använda PowerCells bränslecellstackar i sina lastbilar under serieproduktion, med hänvisning till oacceptabla affärsvillkor.

– Testerna har gått bra men eftersom vi ansåg Nikolas föreslagna affärsvillkor som totalt oacceptabla, och tackade nej, har Nikola beslutat att avbryta vårt samarbete för serieproduktion, säger Wassén.

”PowerCell kunde dock inte acceptera de affärsvillkor som Nikola föreslagit för fortsatt samarbete, varför Nikola har meddelat att de inte planerar att använda våra stackar när de startar serietillverkning av sina lastbilar.”

Företaget avslöjade dock inte identiteten på den nya batterileverantören. Nikola rapporterade en beställning på 47 batterielektriska lastbilar från en enda återförsäljare under Q3 trots återkallelsen.

Framsteg inom batteriteknik

Batteriindustrin fortsätter att utvecklas, med tillverkare som strävar efter att förbättra batteritekniken. Fokus ligger på att utveckla solid-state-batterier som lovar att bli lättare, snabbare och mer kraftfull än nuvarande teknik.

Nuvarande mobiltelefoner och elfordon använder främst litiumjonbatterier med flytande elektrolyter. Samtidigt använder solid state-batterier fasta elektrolyter och har flera fördelar, såsom ökad energilagring och snabbare laddning. De anses också vara säkrare eftersom de inte använder brandfarliga lösningsmedel i sina elektrolyter.

Det finns dock en avvägning i batterier mellan kraftleveranshastighet och energilagring. Tjockare anoder och elektroder kan lagra mer energi men kan sakta ner laddning och urladdning. Elfordonstillverkare försöker hitta en balans mellan räckvidd och laddningstid.

Batterier med hög energitäthet, särskilt de som innehåller litiummetallanoder, har potential att revolutionera batteriindustrin. Användningen av elektrolyter i fast tillstånd är ett sätt att uppnå detta. Vissa företag, som QuantumScape, undersöker till och med konceptet med anodlösa batterier för att effektivisera tillverkningsprocessen.

Trots sitt löfte står solid-state-batterier inför vissa utmaningar, inklusive sprödheten hos keramiska elektrolyter, som kan utveckla sprickor under laddning. Forskare arbetar fortfarande med att hitta lösningar för att lösa dessa problem.

Truck

A truck or lorry is a motor vehicle designed to transport freight, carry specialized payloads, or perform other utilitarian work. Trucks vary greatly in size, power, and configuration, (wikipedia)

Electric car

An electric car or electric vehicle is a passenger automobile that is propelled by an electric traction motor, using only energy stored in on-board batteries. (wikipedia)