Ett pilotprojekt Vehicle-to-Grid eller V2G kommer att starta i Göteborg under första halvåret nästa år. Försöket kommer att involvera upp till 200 Polestar 3-bilar, vilket positionerar den som en av Europas mest massiva V2G-piloter.

Projektets mål inkluderar att studera standardisering över olika system och teknologier, ett avgörande steg mot att förverkliga V2Gs fulla potential.

V2G-tekniken underlättar dubbelriktad laddning, vilket möjliggör både laddning av elfordonsbatteriet och överföring av lagrad energi från bilens batteri tillbaka till elnätet. Genom detta innovativa tillvägagångssätt kommer elbilar att användas inte bara som konsumenter utan också som bidragsgivare till elsystemet.

Polestar samarbetar med olika nyckelpartners, bland annat Svenska kraftnät, den lokala nätägaren Göteborg Energi Nät, den regionala energidistributören Vattenfall Eldistribution, hemladdningsleverantören Easee och forskningspartnern Chalmers tekniska högskola.

Tillsammans syftar de till att ge elbilsägare möjlighet att stärka elnätet under lediga tider och avslöja livskraftiga affärsmodeller såväl som samhälleliga lösningar för att frigöra den fulla potentialen hos denna transformativa teknik.

”Fordon-till-nät kommer att påverka elnätet och hur våra kunder aktivt kan delta och bidra till ökad stabilitet i nätet”, säger Peter Söderström, chef för innovation och marknadsutsikter på Vattenfall Eldistribution.

”Bilen kommer att bli ett naturligt element och en potentiell resurs för detta. V2G kommer också att påverka hur elnätsföretag planerar sina nät i framtiden.”

Förnybara energikällor, som vind och sol, står inför utmaningar relaterade till väderberoende och bristande lagringskapacitet. För att möta detta är flexibla energilagringslösningar väsentliga för att balansera utbud och efterfrågan utan omfattande nätutbyggnader.

Polestar utvecklar virtuellt kraftverk för V2G-integration

För att underlätta integrationen av V2G utvecklar Polestar också ett virtuellt kraftverk (VPP) utformade för att ansluta alla Polestar 3-fordon kopplade till nätet. VPP arbetar på en molnbaserad plattform och bedömer den kombinerade kapaciteten hos anslutna batterier. Den avgör om laddning eller urladdning ska påbörjas baserat på faktorer som nätbehov och optimering av batteriets livslängd.

Tanken bakom denna innovation är att ge bilägare möjlighet att bidra till energiomställningen och tjäna pengar på sina parkerade elfordon utan direkt inblandning. När en ägare kopplar in sitt fordon, hanterar VPP, tillsammans med smart laddningsteknik, batterianvändning effektivt för att möta transportbehov samtidigt som det ger stöd till nätet.

Vid sidan av det Vinnova-finansierade V2G-initiativet samarbetar Polestar med California Energy Commission (CEC) och energiforskningsinstitutet EPRI.

Detta samarbete, som också stöds av Vinnova, syftar till att skapa en färdplan för implementering av V2G-tjänster i Kalifornien. Studien startar i december 2023 och avslutas i oktober 2024.

”V2G-teknik förvandlar elbilar till virtuella kraftverk, vilket gör hem och elnät mer motståndskraftiga samtidigt som de lägger pengar i förarnas fickor”, säger kommissionären för California Energy Commission, Patty Monahan.

”CEC är glada över att ha Polestar som partner med innovatörer i Kalifornien för att föra fram sina V2G-planer.”

Vattenfalls strategiska partnerskap med TKF inom vindkraft till havs

För att fortsätta sitt engagemang för hållbara energiinitiativ har det svenska statliga bolaget Vattenfall AB också inlett ett strategiskt samarbete med den holländska kabeltillverkaren TKF för att utveckla inter-array-kablar för offshore vindprojekt över hela Europa.

Enligt Alexander van der Lof, VD för TKF:s moderbolag, TKH Group, bygger detta partnerskap på framgången med deras samarbete med Vattenfall i Hollandse Kust Zuid 1+2-projekten. Nu är det fleråriga partnerskapet redo att revolutionera den anslutningsinfrastruktur som är avgörande för framgången för havsbaserade vindkraftsparker med bottenfasta fundament.

Enligt avtalet kommer Vattenfall och TKF att fokusera på att leverera banbrytande 66 kV inter-array-kablar. Det omfattande ramavtalet, som träder i kraft omedelbart, är satt att sträcka sig över en inledande treårsperiod, med potential för en efterföljande förlängning med upp till fem år.

”Med detta ramavtal tar vi ett stort steg i synergin mellan projektspecifikationer och därmed i tillförlitligheten och effektiviteten i vindkraftsprojekt”, säger Catrin Jung, chef för havsvind på Vattenfall.

Hållbarhet är ett nyckelfokus i kabelproduktionsprocessen. TKF har förbundit sig att minska koldioxidpåverkan (CO2) genom att använda lågkolhaltigaluminium och återvunnen koppar i kablarnas ledarmaterial. Denna åtgärd syftar till att öka cirkulariteten i produktionsprocessen.

Det första projektet i raden är Nordlicht-klustret i Tyskland, som markerar början på ansträngningarna att förbättra tillförlitligheten och effektiviteten i vindkraftsprojekt.

Elonroads innovativa tillvägagångssätt för laddningsinfrastruktur för elbilar

I en annan utveckling revolutionerar svenska startupen Elonroad EV-laddningslandskapet genom att bädda in aluminium och gummilister i befintliga vägar.

Dessa remsor, när de körs över av ett fordon, avger en radiosignal för att avgöra om bilen är behörig att ladda. Om den godkänns aktiverar remsan strömmen, vilket gör att fordonet kan ta upp laddningen medan den är på väg.

Karin Ebbinghaus, VD för Elonroad, kritiserar det konventionella tillvägagångssättet att replikera gaspåfyllningsstrukturer för laddningsstationer för elbilar. Hon betonar behovet av innovativ laddningsinfrastruktur för att komplettera övergången till elfordon.

”I elfordon har vi tagit ut tanken och ersatt den med ett batteri, men laddningspunkten ser likadan ut som när du fyller på gas”, säger Ebbinghaus. ”Vi kopierar bara den gamla strukturen.”

Företaget föreslår ett unikt koncept för ”strömmande energi” som liknar strömmande musik. Detta tillvägagångssätt kan minska behovet av batterier med hög kapacitet, potentiellt sänka bilkostnaderna och eliminera behovet av traditionell infrastruktur för laddning vid trottoarkanten.

De inbyggda sensorerna i vägen underlättar inte bara laddningsöverföring utan spårar även fordonens energiförbrukning. Dessa data gör det möjligt för Elonroad att fakturera kunder korrekt baserat på deras användning.

”Om du kör lastbil kan du köra en kilometer på vägen, och du får en kilometer extra avgift. Om du är en liten elbil får du tre eller fyra kilometer”, säger Ebbinghaus.

Utöver konventionella vägar ser Ebbinghaus också potentiella tillämpningar på platser som containerhamnar, fabriker eller gruvor, särskilt i scenarier där fordon följer repetitiva rutter, som kräver ett mindre e-vägavtryck.

Även om det är viktigt att anpassa fordon för att inkludera mottagare för denna innovativa laddningsmetod, strävar Elonroad efter att effektivisera processen genom att använda öppen källkod för den teknik som krävs för eftermontering, vilket minimerar potentiella hinder.

Regeringar över hela världen visar alltmer intresse för denna elektriska väginnovation, driven av kommande lagstiftning, såsom Europeiska unionens plan att förbjuda försäljning av bilar med förbränningsmotorer till 2035.

I Sverige har flera pilotprojekt redan inletts, med planer på att elektrifiera en motorväg. Elonroads bidrag till denna satsning inkluderar en en kilometer lång vägsträcka i Lund, finansierad av Trafikverket.