Den svenska batteritillverkaren Northvolt ska bygga sin första gigafabrik för litiumjonbatterier för elfordon i Nordamerika, med namnet Northvolt Six.

Den initiala investeringen uppgår till 7 miljarder CA$ (cirka 56,8 miljarder SEK). Quebecs tjänstemän, inklusive premiärminister Justin Trudeau och Quebecs premiärminister François Legault, hyllade det som den största privata investeringen i provinsens historia. Det är ett betydande tillskott till landets kapacitet för tillverkning av elfordonsbatterier.

”Under de sju år som gått sedan Northvolt grundades har vi eftersträvat ett unikt mål. Att etablera en ny, hållbar modell för batteritillverkning”, säger Peter Carlsson, vd för Northvolt.

”Idag utökar vi våra ambitioner genom att ta Northvolt till Kanada.”

Mer om kommande Quebec-fabrik

Northvolts megafabrik kommer att sträcka sig över 170 hektar och är planerad att byggas nära Saint-Basile-le-Grand och McMasterville, Quebec. Det ligger cirka 30 kilometer öster om Montreal. Den första fasen av att bygga Northvolt Six-fabriken är planerad att påbörjas i år och förväntas vara i drift 2026.

Sajten kommer att ge en årlig kapacitet på 30 GWh. Det är mindre än Northvolt One i Skellefteå, som just nu är inställd på att nå en årskapacitet på 60 GWh. Northvolt Drei i norra Tyskland siktar också på en liknande kapacitet i sina planer. Det finns dock ingen specificerad tidslinje för projektets andra fas än, förutom att det förväntas fördubbla produktionen.

Projektet syftar till att stärka Northvolts mål att bli en global aktör när västerländska nationer minskar sitt beroende av kinesiska elbilsbatterier. Det representerar också en seger för Kanada över USA eftersom president Joe Biden aktivt främjar expansionen av elfordonssektorn, som rapporterats av Tech Xplore.

Med en fabrik i Nordamerika kan Northvolts batterier kvalificera sig för the American Inflation Reduction Act (IRA). Denna lag, som ursprungligen syftade till att kontrollera inflationen, omfattar betydande investeringar i gröna industrier. Det erbjuder också skattelättnader på upp till $7 500 för elbilskunder.

De kanadensiska och Quebecs regeringar kommer vardera att bidra med 1 miljard US-dollar (10 miljarder SEK) till byggandet av Northvolts batterianläggning, främst i lån som delvis kan efterskänkas om vissa villkor uppfylls. Quebec kommer också att köpa en andel på 420 miljoner USD i Northvolt.

Företaget kommer också att vara berättigat till kombinerade driftssubventioner på upp till 4,6 miljarder USD under nio år. Denna affär liknar regeringens åtaganden med Ontarios VW- och Stellantis-projekt.

Bygget i Göteborg påbörjas

Förutom Nordamerika fortsätter Northvolt att utöka sin närvaro på den europeiska marknaden genom att etablera en gemensam batterifabrik i Göteborg med Volvo Cars.

Projektet fick äntligen bygglov av Mark- och miljödomstolen i somras, följt av ytterligare ett från Göteborgs stadsbyggnadsnämnd.

Göteborgs kommunstyrelseordförande Jonas Attenius och Novo Energys vd Adrian Clarke deltog i den banbrytande ceremonin för att markera byggstarten på det gemensamma företaget Novo Energy batterifabrik.

Planen att bygga en Novo Energy batterifabrik tillkännagavs första gången 2022. Efter övervägande valde de två företagen att bygga i Torslanda. Det förväntas skapa 3 000 jobb och komplettera det planerade FoU-centrum som båda företagen annonserade i december som en del av en investering på 30 miljarder kronor.

”Vårt battericellssamarbete med Northvolt är nyckeln till våra strategiska ambitioner inom elektrifiering”, säger Håkan Samuelsson, Volvo Cars vd. ”Vi är fast beslutna att bli ledande inom premium-elbilssegmentet och att endast sälja rena elbilar till 2030.”

Fabriken beräknas vara i drift 2025, med de första batterierna på hyllan 2026. Fabriken ska symbolisera Göteborgs fordonsindustris övergång till elfordon.

”Novo Energys batterifabrik kommer att bli ett landmärke för den gröna omställningen. Den kombinerar allt – viktig teknik, modern industri och tusentals jobb med bra förutsättningar. Det gör Göteborg bättre”, säger Attenius.

Novo Energys batterifabrik kommer att ha en årlig kapacitet på 50 GWh, tillräckligt för att driva 500 000 elfordon. Volvo Cars och Polestar kommer att använda de batterier som tillverkas i fabriken.

För att minska batteriernas klimatavtryck kommer batterifabriken i Göteborg att använda renat avloppsvatten för kylning och fossilfri el från en ny transformatorstation byggd av Vattenfall och Göteborg Energi.

Nya Laddstationer i Sverige

För att stödja den utbredda adoptionen av elfordon behövs många laddstationer i landet. Det är därför IKEA utökar sitt nätverk av snabb- och destinationsladdare i sina butiker i Sverige.

Planen börjar nästa vecka, då IKEA öppnar en ny laddstation vid sin Haparandabutik. Den nya stationen är ett betydande tillskott till staden, med endast sex snabbladdare. Samtidigt kommer IKEA att öppna flera destinationsladdare på sitt varuhus i orten.

Denna laddstation blir IKEAs nordligaste laddpunkt. Den är också en av de största i norra Sverige. Den kommer att ha åtta snabbladdare med en effekt på 200 kW, med förberedelser för att utökas till 24.

IKEA samarbetar med laddoperatören Recharge för att öppna den nya laddstationen. Recharge ansvarar för installation, underhåll och drift av laddarna. Tidigare har IKEA öppnat liknande laddstationer i Borlänge, Bäckebol, Örebro och Kalmar.

Tekniska Verken, MSE, Scancia, och Mjölby kommun samarbetar också för att bygga en ny laddstation. Ligger kl. Mjölby Västra trafikstation, laddstationen kommer att fokusera på tunga fordon i Mjölby.

Stationen, som får namnet ChargeLab Mjölby, blir den första laddstationen i Europa som erbjuder megawattladdning och använder den nya standarden Megawatt Charging System (MCS), en ny laddstandard som främst fokuserar på tung trafik. Denna station kommer att vara ett pilotprojekt för innovation och utveckling inom smarta nät.

För att möta stationens höga effektbehov kommer ett 4 MWh energilagringssystem att installeras på plats. Detta system kommer att avlasta elnätet och ge ström till nätet om det behövs.

Dessa laddstationer kommer att lägga till Sveriges växande nätverk av laddstationer för elbilar. Per augusti 2022 låg antalet på 16 335 publika poäng, enligt Sveriges Nationella statistik för elbilar och laddinfrastruktur. Stockholm har landets högsta täthet av laddstationer för elbilar, med 16 fack per kvadratkilometer och totalt 3 865 laddare.

Northvolt

Northvolt AB is a Swedish battery developer and manufacturer, specialising in lithium-ion technology for electric vehicles. (wikipedia)

Volvo

The Volvo Group is a Swedish multinational manufacturing corporation headquartered in Gothenburg. While its core activity is the production, distribution and sale of trucks, (wikipedia)