I ett drag för att skapa en grönare transportlösning i södra och västra Sverige, har bryggeriföretaget Carlsberg Sverige gått samman med fraktmobilitetsspecialisten Einride för att investera i elektriska lastbilar.

Med utgångspunkt i sina pågående ansträngningar för att minska koldioxidutsläppen från hela sin verksamhet, vidtar Carlsberg Sverige lokala åtgärder för att anpassa sig till Carlsberg Groups mål om ett noll koldioxidavtryck.

Detta innovativa projekt syftar till att elektrifiera alla dryckestransportvägar mellan Carlsberg Sveriges Falkenbergsbryggeri, Ramlösa vattenfabrik och viktiga omlastningsplatser i Göteborg, Malmö och Helsingborg.

Elektrifieringsplanen omfattar även transporter från förpackningsföretaget Ball i Malmö till Falkenberg och Ramlösa, samt transporter mellan Ramlösa och Falkenberg. Direktdistribution från Falkenberg till grossistkunder i Halmstad kommer också att gå el.

”Vi inledde vårt samarbete med Einride hösten 2022 när vi elektrifierade de tunga lagertransporterna i Halland. Våren 2023 utökade vi samarbetet genom att lägga till ytterligare en eldriven lastbil som går dagligen mellan Falkenberg och Ramlösa”, säger Peter Hammarstedt, VD för Carlsberg Sverige.

”Nu tar vi nästa steg genom att göra en stor investering i en hållbar transportlösning för de södra och västra delarna av Sverige, som avsevärt kommer att bidra till att minska vårt koldioxidavtryck och driva våra framsteg mot en nettovärdekedja av NOLL.”

Transportnätverket kommer att bestå av åtta besättningar, vardera bestående av elektriska lastbilar med släpvagnar som ger plats för 51 pallar per besättning. Einride kommer att sätta upp laddstationer på strategiska platser, inklusive Falkenbergsbryggeriet och Ramlösa vattenfabrik, så att lastbilar kan ladda under lastning och lossning.

Den första omgången ellastbilar förväntas komma ut på vägarna hösten 2024. Med hjälp av en mobilitetsplattform, Einride Saga, kommer den elektriska lastbilsflottan att effektivt hanteras, planeras, optimeras och övervakas.

På fem år syftar detta utökade partnerskap till att elektrifiera cirka 7,65 miljoner kilometer transport, vilket resulterar i en minskning av nästan 12 300 ton CO2 jämfört med diesellastbilar. Denna minskning motsvarar att ta bort 428 dieselbilar som kör 200 kilometer dagligen under ett år från vägarna.

”På Einride strävar vi efter samarbeten med framtidstänkande företag för att aktivt minska de globala koldioxidutsläppen”, sa Carl Ceder, VP Nordics på Einride, och underströk vikten av partnerskapet.

”Det är ett nöje att arbeta med kunder som Carlsberg Sverige och hjälpa dem på deras resa mot hållbara frakter, och tillsammans bevisa att tiden är inne för en storskalig omvandling av tunga transporter, även över längre sträckor.”

Sedan övergången till eltransport med Einride har Carlsberg Sverige framgångsrikt minskat transportutsläppen med upp till 95 procent jämfört med sina tidigare dieseldrivna rutter, enligt Einride.

Utökar Sveriges snabbladdningsnätverk

För att möta behovet av förbättrad laddinfrastruktur för elfordon över svenska vägar arbetar Trafikverket med att underlätta och medfinansiera investeringar i nya laddstationer -17-nya-stationer-med-snabbladdare/).

I sitt senaste drag har administrationen pekat ut 37 vägavsnitt där installationen av ytterligare snabbladdare är avgörande. Av de föreslagna platserna har 17 fått godkännande för stöd. De flesta av dessa platser ligger i norra Sverige.

Bestämmelsen kräver att dessa nya laddstationer ska vara i drift senast kommande år.

På senare tid har spridningen av offentliga laddplatser tagit fart i hela landet. Trots detta framsteg förblir vissa sträckor längs större vägar utan effektiva laddningsalternativ.

Hanna Eklöf, chef för klimatforskning på Trafikverket, betonade betydelsen av ett utbrett nätverk av snabbladdningsstationer för att möjliggöra en bredare användning av elfordon i hela landet.

Bland de godkända platserna för nya laddstationer finns Abisko, Nikkaloukta, Tärendö, Aspnäs, Vännäs, Vindeln, Bjurholm, Risträsk med flera.

Trafikverket gav i förra omgången uppbackning för ytterligare laddstationer. Bland de 85 stationer som godkändes är nu 51 igång. Eklöf försäkrar att administrationen är dedikerad till att utöka nätverket ytterligare.

– Alla är byggda längs större vägar i glesbygd och där snabbladdning saknas, främst i Norrlands inland, sa hon. ”Under 2023 och 2024 kommer ytterligare 32 laddstationer att tas i drift.”

Förutom att behöva följa en fastställd tidslinje har Trafikverket satt upp strikta regler för hur stationerna ska fungera. Detta innebär att ha minst två laddningspunkter som kan göra 22 kW med AC och två punkter som kan göra 150 kW med DC.

Stationerna behöver också stödja lastbalansering. Dessutom bör den initiala kabeldragningen klara upp till 350 kW kapacitet.

Full-Scale EV Charging Integration i Stockholm

I Stockholm tar Stockholm Parkering också framsteg för att ge ökad bekvämlighet för elbilsägare. En betydande utveckling är färdigställandet av laddinstallationer över alla parkeringsplatser i Arenagaraget, beläget under den ikoniska Tele2 Arena i Stockholm.

Detta initiativ har förvandlat alla 786 parkeringsplatser till laddningsplatser för elbilar, motsvarande samma antal laddplatser.

Christian Rockberger, VD för Stockholm Parkering, lyfter fram den bekvämlighet som denna uppgradering ger elfordonsägare samtidigt som den tillgodoser alla besökare, oavsett fordonets strömkälla.

Rockberger sa att denna åtgärd ligger i linje med Stockholm Parkerings strategi att optimera parkeringsplatser för maximal nytta. Han utvecklar vidare att denna prestation markerar den trettonde anläggningen i deras portfölj, där varje parkeringsplats är utrustad med laddningsmöjligheter.

I dagsläget har Stockholm Parkering 5 300 parkeringsplatser med laddinfrastruktur, varav 3 700 är tillgängliga för allmänheten. Organisationen har som mål att höja laddningskapaciteten avsevärt 2023 till 2024, och erbjuda 7 300 laddningspunkter, med 4 500 tillgängliga för allmänheten.

– Vi vill göra det lättare för stockholmarna att byta från fossilbil till elbil, säger Lars Strömgren, ordförande i Stockholms Parkerings- och trafikborgarråd i Stockholm.

”Därför ska alla parkeringsplatser i Stockholm Parkerings garage ha möjlighet att ladda senast 2026.”

Northvolt expanderar till EV-batteriåtervinning

I en annan utveckling går den svenska batteritillverkaren Northvolts verksamhet nu utöver batteriproduktion och utvidgar återvinning av batterier. Inom ramen för sitt Revolt-program syftar Northvolt till att återvinna förbrukade elfordonsbatterier för att skapa nya.

Nyligen lanserade Northvolt en stor återvinningsanläggning i Hamburg på 12 000 kvadratmeter. Denna anläggning, som drivs i samarbete med EMR, ett företag som specialiserat sig på metallåtervinning, har kapacitet att återvinna 10 000 ton batteripaket varje år. Processen inkluderar demontering och urladdning av batteripaket, med Northvolt som bidrar med expertis till dessa operationer.

Emma Nehrenheim, Northvolts miljöchef, betonade vikten av effektiv batteriåtervinning för att säkerställa en hållbar elfordonsrevolution.

”Förmågan att effektivt återvinna batterier är avgörande för att göra elbilsrevolutionen så hållbar som möjligt”, sa hon. ”Med anläggningen i Hamburg är vi redo att återvinna stora volymer europeiska batterier och göra ytterligare framsteg i vår strävan att skapa en cirkulär batteriindustri.”

I denna återvinningsprocess återvinns material som koppar och aluminium och återanvänds i nya batterier. Värdefulla grundämnen som litium, nickel, mangan och kobolt utvinns också från de återstående batteripaketen genom en krossningsprocess. Denna sista utvinningsfas är planerad att ske vid den kommande anläggningen Revolt Ett.

Trots att företaget planerar att starta batteritillverkning i en ny tysk anläggning har Northvolt valt att prioritera återvinning först. Man har också meddelat sin plan att etablera nya fabriker i Europa och Nordamerika och säkrat finansiellt stöd på 1,2 miljarder dollar (över 13 miljarder kronor) genom en omgång av konvertibla lån — ett finansiellt instrument som senare kan konverteras till aktier.

Även om det har spekulerats om Northvolts planer på att etablera en nordamerikansk fabrik i Quebec, Kanada, har den exakta platsen inte bekräftats ännu. Enligt uppgift undersöker företaget för närvarande flera potentiella webbplatser.

Carlsberg Group

Carlsberg A/S is a Danish multinational brewer. Founded in 1847 by J. C. Jacobsen, the company’s headquarters is in Copenhagen, Denmark. Since Jacobsen’s death in 1887, (wikipedia)

Ramlösa Hälsobrunn

Ramlösa hälsobrunn is a mineral spa located in Ramlösa in southeastern Helsingborg, Sweden, founded on 17 June 1707 by Johan Jacob Döbelius. The well was built around a chalybeate spring, (wikipedia)