GotlandRing Laddstationer

i Top Gears novembernummer

Ny Station!

Nimbnets Första Station Vid

Gotland Ring

Kommande station!

Tas i drift sommaren 2024

Nordmaling

ATT BYGGA BROAR

På Nimbnet har vi ett uppdrag att påskynda Sveriges resa mot en hållbar, elektrifierad framtid. Vi har satt vårt mål tydligt – att minska klimatförändringarna och hålla oss väl inom gränserna som definierats av IPCC.

Hur?

Genom att bygga snabba och lätttillgängliga laddningsstationer för el-lastbilar och personbilar, eftersom vi tror att inkludering är kärnan i en renare och grönare värld.

Nimbnet är här för att minska avståndet mellan stationer, bygga broar, och ansluta dig till en ljusare och mer hållbar framtid, en laddning i taget. Endast samarbete kommer att hjälpa oss bekämpa den förestående klimatkrisen. Följ med oss på resan!

Charging station at GotlandRing

I MEDIA

Läs vad media säger om Nimbnet och våra nya laddstationer.

MotorMagasinet writes about Nimbnet
EVMAGZ writes about Nimbnet
Svensk Akeritidning writes about Nimbnet
Vasterbottens Kuriren writes about Nimbnet
MotorMagsinet - Nimbnet bygger ny typ av laddstation
EVMAGZ - Nordic Consortium to Build Charging Infrastructure for Electric Trucks on Swedish Roads

HAR DU MARK ÅT OSS?

Låt oss i så fall veta var du vill ha en ny laddningsstation.

Bekvämlighet för el-lastbilar i hela Sverige är vår högsta prioritet. Du känner dina rutter bäst. Berätta var vi bör placera en Nimbnet-laddningsstation!

Kontakta oss, och vårt team för markexpansion kommer att undersöka förslaget. Bidra med nytänkande och möjligheter till ditt samhälle.

Klimatkrisen

IPCC – ”Nu eller Aldrig”

FN:s Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) säger att för att hålla sig under 1,5°C MÅSTE alla koldioxidutsläpp nå en topp senast 2025. Samarbeta med Nimbnet för att göra det möjligt för Sverige att elektrifiera vår transportsektor NU!

Nimbnet News

Läs mer om hur vi hjälper till att elektrifiera Sverige och hur nollutsläppsfordon hjälper till att bekämpa klimatkatastrofen.

Nimbnets kvinnor stödjer varandra

Nimbnets kvinnor stödjer varandra

På Nimbnet laddar vi inte bara elfordon, utan vi laddar också framåt med kvinnor i spetsen. Vårt team är mångfaldigt på många sätt, men idag lyfter vi fram den starka grupp kvinnor vi har i vår startupmiljö. I en mansdominerad bransch är det viktigt att kvinnor bygger...

Vad väntar du på?