Var Behövs En Laddstation?

Vi vill lyssna på lokala experter, företag och kommuner för att optimera vårt nätverk.

Nimbnet bygger våra laddstationer i gappen mellan andra operatörer eftersom Sverige behöver en laddstation ungefär var 100e kilometer utefter de stora transportvägarna. Men precis var?

Hjälp oss ta bort ställen som är inom 30 km av en existerande eller planerad laddare. 

Hjälp oss markera laddstationer till de bästa platserna inom 2 km av de som är markerade på våran karta.

Du känner till ditt lokalområde, var är de bästa platserna? Var tycker DU att Nimbnet borde bygga en laddstation för lastbilar? Fyll i enkäten och hjälp oss elektrifiera HELA Sverige!

Idag finns det bara 18 tunga lastbilar registrerade i Sverige men precis som för privatbilarna förespås utvecklingen gå fort. Det finns helt enkelt inga andra val. Ska världen klara av att hålla sig under en temperaturhöjning på 1,5°C och undvika värre konsekvenser av klimatkrisen så MÅSTE våra transporter sluta använda fossila bränslen.

Swedish Flag