Uppbyggnad Pågår

Utsläpp från Sveriges inhemska transporter står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Vi måste agera nu, vi måste göra det möjligt för HELA Sverige att byta till grönare fordon för att ha en chans att nå 1,5°C-målet.

Nimbnet bygger just nu fyra fina laddstationer som ska hjälpa förbinda hela Sverige.

Mer Information

vi bygger nätet

Nimbnet bygger våra första fyra laddstationer i Sverige:

  • Enånger
  • Birsta, Sundsvall
  • Nordmaling
  • Delsjömotet, Göteborg

Vi har räknat ut att Sverige behöver en laddstation för tunga lastbilar ungefär var 100:e kilometer.

HELA Sverige måste vara en del av de nya elektriska transportnäten inklusive landsbygden.

Våra första fyra stationer kommer att ligga på det centrala transeuropeiska transportnätet (TEN-T).

Vi är ett ÖPPET nätverk för att även kunder i andra nätverk ska kunna använda våra laddare. Endast samarbete och samordning kommer att hjälpa oss att lösa den förestående klimatkrisen.

Nimbnet Gavle to Umea

Batterier är den dyraste delen av din elektriska lastbil. Korrekt laddningshantering kan avsevärt öka batteriets livslängd, vilket radikalt minskar den totala ägandekostnaden under en lastbils livslängd.

I början av resan anger föraren destination och optimal ankomsttid i Nimbnet-appen. Appen kommer att beräkna de bästa rutterna med de föreslagna laddningsstoppen och hur mycket som ska laddas vid varje stopp för att hålla strömförbrukningen och batterislitaget till ett minimum.

Genom att hålla sig till den optimala räckvidden för batteriet, temperaturen och färdvägen minskar den totala laddningstiden.

Genom att öva på smartare laddning kan den praktiska livslängden för ett elbilsbatteri förlängas med upp till 400 %.

Det verkar kontraintuitivt, men genom att stanna oftare och ladda mindre kan du spara tid eftersom de flesta batterier laddas snabbare inom 10-60 % laddningsintervall.

era bilar
+
NIMBNET = LOVE

Nimbnet Charger

Klimatkrisen

IPCC – ”Nu eller Aldrig”

FN:s Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) säger att för att hålla sig under 1,5°C MÅSTE alla koldioxidutsläpp nå en topp senast 2025. Samarbeta med Nimbnet för att göra det möjligt för Sverige att elektrifiera vår transportsektor NU!

Nimbnet News

Läs mer om hur vi hjälper till att elektrifiera Sverige och hur nollutsläppsfordon hjälper till att bekämpa klimatkatastrofen.

Svensk Gruva Satsar På Ellastbilar

Svensk Gruva Satsar På Ellastbilar

Det är trevligt att se att fler och fler företag börjar använda elektriska lastbilar. Nu meddelar det svenska gruvbolaget Kaunis Iron att de vill investera 500 miljoner svenska kronor (45,5 miljoner USD) för att köpa ellastbilar från Volvo. Sedan 2001 har de testat...

Energimyndigheten ger stöd till 140 nya laddare

Energimyndigheten ger stöd till 140 nya laddare

Energimyndigheten har beviljat bidrag för att bygga 139 laddstationer och 12 vätgasstationer i sin regionala pilot för elektrifiering av transporter (information). Detta är ett viktigt steg framåt och möjliggör elektrifiering av tunga fordon och insamling av empirisk...

Vad väntar du på?